De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERRY STOOVÉ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERRY STOOVÉ."— Transcript van de presentatie:

1 ERRY STOOVÉ

2 Handvest Publiek Verantwoorden is een tastbaar arrangement voor publieke verantwoording en rapportage over niet-financiële informatie. Horizontale verantwoording gaat steeds meer terrein winnen.

3 Burgers en bedrijfsleven zijn niet geïnteresseerd in een 100% juiste en betrouwbare rapportage over niet-financiële informatie. NFI moet altijd in een context geplaatst worden.

4 VALKUILEN

5 Jan Mastwijk

6 De Tweede Kamer heeft het budgetrecht
De Tweede Kamer heeft het budgetrecht. Kan dat enkel doelmatig effectueren met de juiste informatie, kwalitatief en kwantitatief. Financiële informatie stelt de Kamer in staat de rechtmatigheid te beoordelen. Accountants en ARK hebben daar objectief-concrete instrumenten voor. Het budgetrecht ziet op rechtmatigheid, maar politiek gezien is de allocatie veel belangrijker.

7 Voor verantwoorde besluiten over de allocatie van middelen is NFI nodig Die moet deels te vinden zijn bij het begin van de budgetcyclus. Liefst uitmondend in gewenste maatschappelijke effecten en zo SMART mogelijk geformuleerd. NFI is essentieel bij het jaarverslag om de Regering in staat te stellen zich te verantwoorden over de geleverde beleidsprestaties, en moet dienstbaar zijn aan de Kamer om dit te controleren (verantwoording is niet alleen een plicht, maar ook een recht van de regering).

8 Om de allocatie optimaal tot haar recht te laten komen, is het gewenst de motie Mastwijk c.s. volledig uit te voeren (Rijksbreed invoeren Baten/Lastenstelsel). Waken voor schijnnauwkeurigheid bij de NFI. Aggregeren van NFI is iets anders dan het maken van een rekensom. Daarom moet er een keurmerk NFI komen. NFI geleverd door erkende en gerenommeerde instituten is iets anders dan NFI geleverd door Jacobse en Van Es BV.

9 NFI en de discussie daarover moeten niet leiden tot navelstaren
NFI en de discussie daarover moeten niet leiden tot navelstaren. Uiteindelijk gaat het om de burger/belastingbetaler.

10 Gerrit de Jong

11 Wat is kwaliteit? Motie Mastwijk RPE 2006
Taak Algemene Rekenkamer volgens de CW 2001

12 Hoe bevorder je kwaliteit?
Meer regelgeving? Betere regelgeving! Betrek de gebruikers Leer!

13 Hoe controleer je kwaliteit?
Nodig is een eenduidige opvatting over kwaliteit Zorg er voor dat de Tweede Kamer haar controlerende taak kan waarmaken

14 Stellingen

15 Stellingen Erry Stoové
1. Uitvoeringsorganisaties nemen het - als verschaffers van NFI - niet zo absoluut met die NFI. En dat is maar goed ook. 2. De kloof tussen politiek en uitvoering wordt met het groeiend belang van NFI steeds groter. 3. Vergroten aandacht voor NFI leidt tot herstel van waarde van interne auditdiensten ten koste van public accountants.

16 Stellingen Jan Mastwijk
1. De parlementaire democratie is sub-optimaal zolang het parlement niet beschikt over betrouwbare NFI. 2. De omgeving waarbij betrouwbare NFI het best tot haar recht komt, is een Rijksbreed Baten- en Lastenstelsel. 3. Elk zichzelf respecterend Kabinet moet NFI willen leveren.

17 Stellingen Gerrit de Jong
1. Zonder een vooraf gedeelde opvatting van kwaliteit van niet-financiële informatie kunnen controleurs hierover achteraf geen assurance verschaffen. 2. Zonder een stevige lead van het ministerie Financiën wordt het nooit wat met de kwaliteit van de niet-financiële informatie. 3. Zonder een Nederlandse variant van het Congressional Budget Office zal de Tweede Kamer nooit haar controlerende taak kunnen waarmaken.


Download ppt "ERRY STOOVÉ."

Verwante presentaties


Ads door Google