De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vormselcatechese Onze-Lieve-Vrouw-Koningin

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vormselcatechese Onze-Lieve-Vrouw-Koningin"— Transcript van de presentatie:

1 Vormselcatechese Onze-Lieve-Vrouw-Koningin

2 EUCHARISTIE “VIEREN”

3 Eucharistie = dank u zeggen

4 1 Wat maakt mij dankbaar? * Wat maakt mij dankbaar?
* Zeg ik makkelijk “dank je” voor al die gewone dingen? * Waarvoor vergeet ik wel eens “dank u wel” te zeggen?

5 Eucharistie = ‘God dank’zeggen

6 Dank zeggen om Jezus Om wat hij voorleefde. Om zijn “blijde boodschap”. Om wie hij IS voor mensen.

7 Eucharistie  Laatste Avondmaal  Joodse paasmaal
= het ‘verhalen’ van de uittocht uit Egypte: eenjarig lam : onschuld bittere kruiden : slavernij ongedesemd brood : haast wijn : vreugde een eigen land te bezitten

8 Eucharistie = Hij nam een beker, sprak het dankgebed en zei: ‘Neem deze beker en laat hem rondgaan; want Ik zeg jullie dat Ik van nu af aan niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is.’ Hij nam een brood, sprak het dankgebed, brak het brood in stukken en gaf het hun, en zei: ‘Dit is mijn lichaam; het wordt voor jullie gegeven. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: ‘Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed; hij wordt voor jullie leeggegoten. (Lucas 22, 17-22)

9 Eucharistie

10 Eucharistie = Doe DIT om Mij te gedenken BROOD WIJN

11 = VOTN WASSN BROOD BRKN J “LVN” GVN
Doe DIT … WAT? 2 UCHARISTI VIRN = JZUS GDNKN = VOTN WASSN BROOD BRKN J “LVN” GVN ANDRN DINN

12 Gedenken wij dankbaar…
Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp Emmaüs, dat zestig stadiën van Jeruzalem ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat voorgevallen was. Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte Hem te herkennen.

13 Hij sprak tot hen: ‘Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten
Hij sprak tot hen: ‘Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?’ Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord: ‘Bent U dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?’ ‘Wat dan?’ vroeg Hij. Ze zeiden Hem: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem overgeleverd om Hem ter dood te laten veroordelen, en ze hebben Hem zelfs gekruisigd. En wij hadden zo gehoopt dat Hij het was die Israël zou verlossen, maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat gebeurd is. Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan en toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog een verschijning hadden gehad van engelen die zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en het bleek zo te zijn als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem hebben ze niet gezien.’ Toen zei Hij tot hen: ‘Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd! Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan?’ En Hij legde hun uit wat in heel de Schrift op Hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle Profeten.

14 Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed Hij alsof Hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde.’ Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden Hem, maar meteen was Hij uit hun gezicht verdwenen.

15 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?’ Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem; daar vonden ze de elf en hun metgezellen bijeen. Die zeiden: ‘Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is Hij verschenen.’ Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van het brood.

16 Gedenken wij dankbaar…
Op weg naar Emmaüs Eucharistie ONTMOETING VERTELLEN SAMEN AAN TAFEL TERUG NAAR JERUZALEM: GETUIGEN! BEGIN : OPENING VAN DE DIENST schuldbede - gebed WOORDDIENST lezingen uit de Schrift TAFELDIENST gaven – dankgebed - consecratie ZENDING gezegend om te doen als Hij

17 Gedenken : her-IN-neren
wat betreft leeftijd gezondheid intelligentie ras taal rijkdom …. Geen onderscheid ONTMOETING

18 Gedenken : her-IN-neren
VERTELLEN : Gods daden ten gehore brengen in verhaal en lied.

19 Gedenken : her-IN-neren
SAMEN AAN TAFEL Breken en delen : wil IK leven zoals Jezus? Gebroken brood (=nodig) en gedeeld als wijn (=vreugde) zijn VOOR ANDEREN… = COMMUNIE

20 Gedenken : her-IN-neren
ZENDING en ZEGEN Ga en doe evenzo… GeZEGENd worden om anderen tot ZEGEN te zijn.

21 GEDENKEN WIJ DANKBAAR Gedenken wij dankbaar de daden des heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis. En dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, die onze God en leidsman ten leven is Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, was Jezus de weg niet ten einde gegaan. Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen om in zijn lichaam onze dood te doorstaan Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, die tot de dood zich prijs heeft willen geven, die, Zoon van God, ons alles slaaf is geweest. Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam als graan in de aarde gestorven zijt. Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, Van harte maak tot wederdienst ons bereid.


Download ppt "Vormselcatechese Onze-Lieve-Vrouw-Koningin"

Verwante presentaties


Ads door Google