De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kruisweg Sta op, laten we gaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kruisweg Sta op, laten we gaan"— Transcript van de presentatie:

1 Kruisweg Sta op, laten we gaan

2 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis, en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren, die onze God en leidsman ten leven is. Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, was Jezus de weg niet ten eind’ gegaan? Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen om in zijn Lichaam onze dood te doorstaan.

3 Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, die tot de dood zich prijs heeft willen geven, die Zoon van God, ons aller knecht is geweest. Gij, eerste der mensen die weerloos en eenzaam als graan in de aarde gestorven zijt, Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam. Van harte maak tot wederdienst ons bereid.

4 Jezus wordt ter dood veroordeeld

5

6 Jezus neemt zijn kruis op

7

8 Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

9

10 Jezus ontmoet zijn moeder

11

12 Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

13

14 Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

15

16 Met de boom des levens wegend op zijn rug, droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, dat de lieve vrede ons bewaren zal. Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, maar de hemel draagt ons op de adem Gods.

17 Laten wij God loven, leven van het licht, onze val te boven in een evenwicht. Kyrie eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug, droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

18 Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

19

20 Jezus ontmoet de wenende vrouwen

21

22 Jezus valt voor de derde keer

23

24 Jezus wordt van zijn kleren ontdaan

25

26 Jezus wordt aan het kruis genageld

27

28 Jezus sterft aan het kruis

29

30 Jezus wordt van het kruis genomen

31

32 Jezus wordt in het graf gelegd

33

34 wachtend op de nieuwe morgen

35 Christus heeft voor ons geleden als een beeld van ons bestaan, dat wij zover zouden gaan, in zijn voetstappen te treden. Die geen zonde heeft bedreven, uit wiens mond niet is gehoord enig onvertogen woord maar de adem van het leven. Die wanneer Hij werd geslagen, zelfs zijn mond niet open deed, die niet dreigde als Hij leed maar het zwijgend heeft gedragen.

36 Die de zonde heeft gekorven in zijn lichaam aan het hout, dat gij Gode leven zoudt, aan de zonde afgestorven. Door wiens striemen gij genezen, door wiens dood gij levend zijt, levend in rechtvaardigheid, taal en teken van Gods wezen.

37 Als eertijds verdoolde schapen, thans de Herder toegewijd, die u in de waarheid weidt. Uw bewaarder zal niet slapen. Ja, de Heer zal u bewaren, Hij de Herder, Hij het Lam, die door u ter aarde kwam, die voor u is opgevaren !

38 Sta op en ga...


Download ppt "Kruisweg Sta op, laten we gaan"

Verwante presentaties


Ads door Google