De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleine historie hoger onderwijs in Apeldoorn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleine historie hoger onderwijs in Apeldoorn"— Transcript van de presentatie:

1 Kleine historie hoger onderwijs in Apeldoorn
eind vorige eeuw vertrek PABO en Autotechnische school bestuurlijke acties convenanten van samenwerking drie HBO’s resultaat: 2001 Saxion opent Hogere Hotelschool in Apeldoorn stringente toepassing wet- en regelgeving Kenloo; Wittenborg (bekostigd-onbekostigd) driepartijen overleg van focus op HO naar focus op economie kennisinnovatie en flexibiliteit van onderwijs

2 Meer hoger onderwijs in Apeldoorn
Consortium drie HBO’s vormen Kenloo en verkrijgen accreditatie voor 5 licenties: 2009: september start Kenloo 2009: oktober sluiting Kenloo

3 Twee belangrijke gebeurtenissen
Na beëindiging Kenloo: 1 bedrijfsleven teleurgesteld en in actie 2 onbekostigde dagopleiding meldt zich

4 bedrijfsleven teleurgesteld en in actie
bestuurlijk tripartite-overleg voorjaar 2010: Vasthouden aan wens bekostigd HBO Werken aan een PPS constructie onderwijshuis Apeldoorn Afspraak: VNO-NCW/KvK/MKB doen onderzoek naar de onderwijsbehoefte in Stedendriehoek Gemeente stelt een visienotitie op

5

6 onbekostigde dagopleiding meldt zich
Verhuizing van Deventer naar Apeldoorn in 6 maanden geregeld Bestuurlijk overleg Deventer en Apeldoorn

7 Uitkomsten bedrijven onderzoek
moeite om vacatures op hbo-niveau te vervullen een toenemende behoefte aan hbo-opgeleid personeel door vergrijzing zal behoefte verder toenemen Toekomstige vraag naar kennisspecialisatie binnen het bedrijfsleven neemt toe. Een leven lang leren (veel MBOers naar HBO niveau)

8 Strategisch plan VNO/NCW
Vertrek vanuit de economische ambities en de kracht van de regio Laat het bedrijfsleven het voortouw nemen Kies voor een groeimodel Koester wat er is

9 Het gaat om economie en werk
bestuursakkoord Vitaliteit van onze stad waarborgen. Bestaande initiatieven van samenwerking voor meer HBO in Apeldoorn ondersteunen. Toename vraag naar hoger opgeleiden Gemiddelde opleidingsniveau in Apeldoorn is relatief laag Vertrek bedrijven dreigt Het gaat om economie en werk

10 Bestuurlijk overleg Deventer en Apeldoorn
Van lokale naar regionale belangen Opdracht opstellen regionale visie S3H (A-D-Z) Consensus pfh S3H 26 mei 2011

11 Analyse van de regio Stedendriehoek
Sterke arbeidsmarkt (Ruim banen op mensen) Dienstverlening en maakindustrie Veel forensenverkeer Vraag naar: dienstverlening, ICT, maakindustrie, care/zorg Verbinden vraag en aanbod Ruim studenten per jaar in HBO 45% van alle opleidingen in S3H, landelijk gemiddelde is 68% + geen WO onderwijs Te veel jongeren trekken weg uit de S3H en komen niet meer terug

12 Opgave voor de toekomst
Verbeteren duurzame aansluiting onderwijs en bedrijfsleven op niveau van (economische) regio research & development; kennis- en economische innovatie, toegepast onderzoek/lectoraten/ wetenschappelijk onderzoek Flexibiliteit van onderwijs (differentiatie, niche opleidingen, AD, masters etc) campus Investeer in stageplekken

13 Aanpak Matchmaker aanstellen tussen vraag (bedrijfsleven) en aanbod (onderwijs) Kenniscentra (lectoren – toegepast onderzoek in het bedrijfsleven vraag aan Saxion/UT Enschede) Nieuwe studierichtingen (doorontwikkelen van de vraag naar toekomstig onderwijs + differentiatie) Stimulerende omgeving (studentenhuisvesting, aantrekkelijke binnensteden ed)

14 samenvatting Ambitie van raad en college
Dynamiek en commitment van het bestuurlijk overleg Opdracht: a onderzoek en b regionotitie Regionale aanpak en focus op economie/werk Stimuleren/faciliteren nieuwe initiatieven en ontwikkelingen Ontwikkelen van duurzame samenwerkingsstructuur


Download ppt "Kleine historie hoger onderwijs in Apeldoorn"

Verwante presentaties


Ads door Google