De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed vs Fout  Leven vs Dood

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed vs Fout  Leven vs Dood"— Transcript van de presentatie:

1 Goed vs Fout  Leven vs Dood

2 Quiz Je steekt hier over?  goed of fout?

3 Quiz Je steekt hier over?  goed of fout? Is porno goed of fout?

4 Quiz Je steekt hier over?  goed of fout? Is porno goed of fout?
Is dronkenschap goed of fout?

5 Emoties bij goed en fout
Trots Afstand nemen van/verheven Fout Veroordeling Afgunst/haat

6 Emoties bij leven en dood
Brengt vreugde Geeft groei Brengt geluk Dood Geeft verdriet Geeft rouw

7 Voorbeeld Sexualiteit

8 Achtergrond/Context Oude Testament
Boom van kennis van goed en kwaad  willen zijn als God, autonomie Wetten  veroordeling Afstand van de boom van het leven  geen voortdurende groei, ook afbraak Nieuwe Testament Degene die Jezus erkent wil God niet meer zijn, maar kan als kinderen van God worden Er is geen veroordeling voor degene die gelooft Er is nieuw leven beschikbaar, leven die voorkomt uit de boom van het leven (Op. 2:7)

9 Denken in leven en dood Denken in goed en fout is oud-testamentisch denken. Dit denken kan nuttig zijn voor de opvoeding van een kind. Het is een versimpeling van de werkelijkheid om sturing te geven. Achter regels/wetten zit energie/processen/kracht/groei/principes die leiden tot groei (leven) of afbraak (dood). Goed vs fout Leven vs dood Oude testament Nieuwe testament Kind Volwassen Oude leven Nieuwe leven Oud verbond Nieuwe verbond Zonder Heilige Geest Met Heilige Geest Veroordelen Bekeren Veroordeling Genade Buitenaf Binnenuit Recht halen Opoffering Afstandelijk Verbintenis

10 Mattheus 5,6,7 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” 5:17 Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is” 5:48 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij heben vergeven wie ons iets schuldig was. 6:12 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 7:17 5: en 5:43-48 en 6:5-15

11 Romeinen We stammen allemaal van Adam en Eva af:
Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. 2:1 God vraagt innerlijke verandering: Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God. 2:29 Wie in God gelooft is vrij van veroordeling: Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. 3:21

12 Romeinen Basis is genade:
Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 5:2 Door welke natuur laat je je leiden? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 6:16 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 8:5-6

13 Voorbeeld Drugs Gas tanken Amy winehouse / whitney houston

14 Quiz Je steekt hier over?  leven of dood? Is porno leven of dood?
Is dronkenschap leven of dood?

15 Denken in leven en dood is denken vanuit genade naar verandering om die ander en jezelf vrij te maken voor het leven dat God in gedachten heeft. Oefening 2tallen of 3tallen Haal een situatie naar voren waarin je het niet eens was met iemand of wanneer je boos was of... Vul deze situatie in met goed vs fout denken en leven vs dood denken.


Download ppt "Goed vs Fout  Leven vs Dood"

Verwante presentaties


Ads door Google