De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Werk en Bijstand Marscha Mehciz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Werk en Bijstand Marscha Mehciz."— Transcript van de presentatie:

1 Wet Werk en Bijstand Marscha Mehciz

2 Bijstand in historisch perspectief WWB: uitgangspunten
Inhoud presentatie Bijstand in historisch perspectief WWB: uitgangspunten WWB: punt voor punt WWB: en nu….

3 Deel I: algemene inleiding Bijstand in historisch perspectief
1965: invoering ABW: beperkt volume declaratierelatie met Rijk geringe belangstelling lokaal bestuur autonome positie gemeenten

4 Deel I: algemene inleiding Bijstand in historisch perspectief
Jaren zeventig:  diversiteit in uitvoering toename bijstandsvolume toename bemoeienis rijksoverheid ‘GEDECENTRALISEERD RIJKSBELEID’

5 Deel I: algemene inleiding Bijstand in historisch perspectief
1993: rapport Van der Zwan 1996: nieuwe bijstandswet (nAbw): volume beperking handhaving poortwachter uitstroom vereenvoudiging decentralisatie

6 Deel I: algemene inleiding Bijstand in historisch perspectief
nAbw: problemen bij overgang verbetertrajecten / boetes SUWI 2002: volumebeperking

7 Deel I: algemene inleiding hoofdlijnen WWB
Wet Werk en Bijstand 2004 ‘Werk boven inkomen’ eigen verantwoordelijkheid burgers arbeidstoeleiding gemeente maximale beleidsvrijheid gemeente

8 Deel I: algemene inleiding hoofdlijnen WWB
Filosofie: financiële prikkels brengen zowel gemeenten als klant in beweging administratieve regels belemmeren effectiviteit financiële prikkels en moeten dus geringer worden

9 Deel I: algemene inleiding hoofdlijnen WWB
Hoofdpunten WWB financiering algemene verplichting reïntegratie inkomenswaarborg deregulering/vereenvoudiging toezicht en verantwoording

10 Deel II: WWB punt voor punt financiering
I. Budget voor uitkeringen (inkomensdeel) II. Budget voor reïntegratie (werkdeel) Budgettering leidt tot financieel belang bij: helpen van mensen aan werk bestrijding fraude met uitkering

11 Deel II: WWB punt voor punt financiering
Budget inkomensdeel: I: 65- ontwikkeling bijstandsbestand economische ontwikkeling veranderingen in rijksbeleid

12 Deel II: WWB punt voor punt financiering
separate raming aansluiten bij werkelijke kosten

13 Deel II: WWB punt voor punt financiering
Verdeelsystematiek objectief verdeelmodel historisch model Afrekening overschoten mogen behouden tekorten zelf opvangen eventueel: noodvoorziening

14 Deel II: WWB punt voor punt financiering
Budget werkdeel samenvoeging WIW/ID inzet naar eigen inzicht private aanbesteding geen overschoten behoudens m/v-regeling Verdeling: historisch => behoefte

15 Deel II: WWB punt voor punt financiering
Bezuinigingen inkomensdeel: doelmatige uitvoering werkdeel: gesubsidieerde arbeid Herbezinning op gesubsidieerde arbeid

16 Deel II: WWB punt voor punt arbeidsinschakeling en reïntegratie
van passende arbeid naar algemeen geaccepteerde arbeid ‘uitkeringsbeschikking op maat’: vastlegging rechten en plichten ‘recht’ op reïntegratie, maar gemeente bepaalt!

17 Deel II: WWB punt voor punt inkomenswaarborg
bijzondere bijstand: geen categoriaal beleid langdurigheidstoeslag

18 Deel II: WWB punt voor punt deregulering
Deregulering en vereenvoudiging Van verplichting naar bevoegdheid terugvordering verhaal Uniform regime voor handhaving maatregelsystematiek

19 Deel II: WWB punt voor punt deregulering
Afschaffing uitvoeringsvoorschriften RAU heronderzoeken beëindigingonderzoeken debiteurenonderzoeken beleidsplannen/verslagen

20 Deel II: WWB punt voor punt verhouding tot Rijk
Vormen van toezicht rechtmatigheid: toets aan wettelijke regels doeltreffendheid: alleen op landelijk niveau doelmatigheid: geen toezicht toezicht door Rijk is beperkt

21 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB
Gefaseerde invoering Fase 1 per 1 januari 2004 volledige budgettering inkomens en werkdeel afschaffing uitvoeringsvoorschriften omzetting plichten naar bevoegdheden afschaffing categoriale bijstand invoering langdurigheidstoeslag afschaffing vrijlatingsregeling toeslagenverordening

22 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB
Fase 2 per 1 januari 2005 invoering stelsel rechten en plichten opstellen fraudeverordening opstellen verordening cliëntenparticipatie

23 Deel III: WWB en gemeenteraad rol van gemeenteraad
Opstellen verordeningen reïntegratie toeslagen afstemming cliëntenparticipatie fraudebestrijding

24 Deel III: WWB en gemeenteraad rol gemeenteraad
Beleidsvorming armoedebeleid terugvordering en verhaal vrijlating arbeidsinkomsten

25 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB
Implementatiekeuzes financiële aansturing W&I beleid? bedrijfsmatig werken: vertalen financiële prikkels in organisatie karakter uitvoeringsorganisatie: uitkerings -of activeringsgericht

26 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB
Speciale aandacht voor reintegratiebeleid! keuzes in doelgroep gesubsidieerde arbeid Samenwerking tussen diensten: afstemming uitvoering en beleid

27 Deel III: WWB en gemeenteraad invoering WWB
Opstellen gemeentelijke uitvoeringsregels rechtmatigheidstoetsing werkinstructie


Download ppt "Wet Werk en Bijstand Marscha Mehciz."

Verwante presentaties


Ads door Google