De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schema overleg en advies Vidomes Algemeen Aedes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schema overleg en advies Vidomes Algemeen Aedes"— Transcript van de presentatie:

1 Schema overleg en advies Vidomes Algemeen Aedes
huurders HO = huurdersorganisatie A Bewonerscommissies Woonbond K B C J Gebieds-ondersteuners Vidomes Woonpunt Zoetermeer OBC = HO Zoetermeer HO De Goede Woning HO Vestia D G HO Delft H E HO Rijswijk Woonkoepel Zoetermeer HO Voorburg/ Leidschendam Centraal Bewonersoverleg = CBO F Schema overleg en advies Vidomes Algemeen Aedes I

2 Bewonerscommissies ↔ huurders
A Bewonerscommissies ↔ huurders De bewonerscommissie behartigt de algemene belangen van de huurders op complexniveau voor alle gemeenschappelijke zaken. Individuele zaken dienen rechtstreeks voorgelegd te worden aan Vidomes. De bewonerscommissie houdt de huurders op de hoogte van haar activiteiten en betrekt hen bij haar standpuntbepaling over het beheer en beleid van Vidomes. De bewonerscommissie schrijft ten minste eenmaal per jaar een vergadering uit voor de huurders, waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten in het afgelopen jaar en haar plannen voor het eerstvolgende jaar bespreekt en deze vaststelt. De bewonerscommissie stelt alle huurders van de woongelegenheden of complexen, waarvoor zij de belangen behartigt in de gelegenheid om zich bij haar aan te sluiten. Terug naar schema

3 Bewonerscommissies ↔ Vidomes Woonpunt Zoetermeer
Vidomes Woonpunt Zoetermeer zorgt dat een bewonerscommissie de werkzaamheden, die met haar taak verband houden kan verrichten. De bewonerscommissie heeft twee keer per jaar overleg met de gebiedsconsulent over zaken, die in de jaarkalender genoemd worden. Gevraagd en ongevraagd kan een bewonerscommissie meedenken, meepraten en adviseren over zaken van hun complex. De gebiedsconsulent adviseert of ondersteunt een bewonerscommissie, wanneer daarom gevraagd wordt en betrekking heeft op gemeenschappelijke zaken van het complex. De gebiedsconsulent geeft elke eerste week van de maand de adressen van nieuwe bewoners door aan de secretaris van de bewonerscommissie. Terug naar schema

4 OBC ↔ bewonerscommissies
Het OBC ondersteunt bewonerscommissies als vertegenwoordigers van huurders van complexen in beheer bij en/of eigendom van Vidomes in het kader van de volkshuisvesting d.m.v. o.a. organiseren van informatiebijeenkomsten. Het OBC houdt de bewonerscommissies op de hoogte van haar activiteiten. Het OBC stelt bewonerscommissies in de gelegenheid op de inloopmiddagen van gedachten te wisselen over het beheer en beleid van Vidomes. Terug naar schema

5 OBC ↔ Centraal Bewonersoverleg (CBO)
Het OBC neemt met twee afgevaardigden deel aan het Centraal Bewonersoverleg. Het aan de Algemeen Directeur van Vidomes uitgebrachte gevraagd en ongevraagd advies van het OBC wordt in het Centraal Bewonersoverleg besproken. De Algemeen Directeur hoeft de adviezen van de huurdersorganisaties niet over te nemen. In dat geval dient wel binnen de gestelde termijn gemotiveerd te worden, waarom het advies niet wordt opgevolgd. F Centraal Bewonersoverleg (CBO) ↔ Vidomes Algemeen Het Centraal Bewonersoverleg is een overleg waarin de verschillende huurdersorganisaties van Vidomes overleggen met de Algemeen Directeur van Vidomes over het algemene beleid. Terug naar schema

6 OBC ↔ Woonkoepel Zoetermeer
G OBC ↔ Woonkoepel Zoetermeer De Woonkoepel Zoetermeer is een afvaardiging van de verschillende huurdersorganisaties in Zoetermeer. Het OBC neemt met twee afgevaardigden deel aan het overleg van de Woonkoepel Zoetermeer. De Woonkoepel Zoetermeer overlegt periodiek met de gemeente Zoetermeer over algemene belangen van huurders in Zoetermeer. Terug naar schema

7 Vidomes Algemeen ↔ Vidomes Woonpunt Zoetermeer
H Vidomes Algemeen ↔ Vidomes Woonpunt Zoetermeer Vidomes Algemeen geeft sturing en leiding aan Vidomes Woonpunt Zoetermeer. I Vidomes Algemeen ↔ Aedes Aedes behartigt als branchevereniging de belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel, zoekt oplossingen voor het beter functioneren van de woningmarkt en draagt bij aan een professionele sector. Terug naar schema

8 OBC ↔ Nederlandse Woonbond
J OBC ↔ Nederlandse Woonbond Het OBC draagt zorg voor het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond van de bewonerscommissies. De Nederlandse Woonbond houdt het OBC op de hoogte van zijn activiteiten en betrekt hen bij zijn standpuntbepaling betreffende het belang van de huurders. Het OBC kan de hulp van de Nederlandse Woonbond inroepen bij het verstrekken van specialistisch advies t.b.v. Vidomes. Regelmatig betrekt het OBC de Nederlandse Woonbond bij zijn activiteiten, zoals themabijeenkomsten en de jaarvergadering. K Bewonerscommissie ↔ Nederlandse Woonbond De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden en staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Nederlandse Woonbond houdt de bewonerscommissies op de hoogte van zijn activiteiten. Een bewonerscommissie kan de hulp inroepen van de Nederlandse Woonbond bij problemen na afstemming met het OBC, wanneer dit kosten voor het OBC met zich meebrengt. Terug naar schema


Download ppt "Schema overleg en advies Vidomes Algemeen Aedes"

Verwante presentaties


Ads door Google