De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal energiebeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal energiebeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal energiebeleid
Stook je Rijk Enschede 18 september 2013 Sociaal energiebeleid Begeleiding Huurdersorganisaties om met hun verhuurder tot afspraken over energiebesparing te komen Energieteam Energie bus, Second opinion, Woonlasten waarborg, Advies in projecten Energiecoaches Jaap van Leeuwen Energieconsulent , Nederlandse Woonbond

2 Woonbond Belangenorganisatie huurders(organisaties) Leden:
Individuele leden 1,5 miljoen woningen (Juridisch) advies, ondersteuning, Den Haag

3 Herijking energieconvenant
O.a.: 2020 gemiddeld energielabel B Lagere woonlasten Lokaal bespreken woonlastenontwikkeling Vastgesteld in 2008 in een reeks van convenanten gericht op 2020, in Nederlands en Europees verband Aedes, Woonbond en het Rijk: 2,4 miljoen huurwoningen In juni 2012 opnieuw afspraken gemaakt: Nu ook particuliere huursector erbij: Vastgoed belang: huurwoningen, slechtere labels dan sociale sector. De woningvoorraad heeft bij voorkeur gemiddeld Label B in 2020 (nu is dat gemiddeld label D). Oftewel 3 % per jaar CO2 reductie/besparing energieverbruik Ook meer duurzame energie, monitoring voortgang

4 Actualiteit Nieuw beleid: Verhuurderheffing remt investeringen
Energieakkoord (SER) Warmtewet 1 januari 2014 Ontwikkelingen: Huren stijgen fors (4 – 6,5 % /jaar) Energieprijzen stagneren/stijgen licht Inkomens dalen Verhuurderheffing Uit onderzoek van de Woonbond onder een derde van de huursector (juli 2013) blijkt, dat bijna tweederde van alle woningcorporaties een pas op de plaats maakt of zelfs helemaal stopt met investeringen in energiebesparing. Op de vraag of men in 2020 gemiddeld label B denkt te kunnen halen antwoord slechts 14 % helemaal positief. Omgerekend naar woningaantallen verwacht 54 % nu zeker niet aan die doelstelling te kunnen voldoen in De rest is onzeker of weet het niet. Aedes is onlangs in een directe deal met minister Blok akkoord gegaan met de verhuurderheffing. Daarmee is de huursector de komende jaren verzekerd van forse jaarlijkse huurverhogingen. Energieakkoord Convenantsdoelstelling (label B 2020) nogmaals bevestigd Er komt 400 miljoen euro vrij voor investeringen in energiebesparing in de huursector, maar pas in 2018 en 2019. Maatregelen richten op voorkomen en bestrijden van te hoge woonlasten en energiearmoede Collectieve opwekking duurzame energie: korting van 7,5 cent /kWh op de energiebelasting (nu 12 cent bij verbruik tot kWh) Alle woningen zonder label krijgen een indicatief energielabel De Warmtewet geldt naast niet alleen voor stadswarmte en collectieve duurzame energiesystemen, maar ook voor gewone blokverwarming Tarieven (ACM): het NMDA-principe geldt, de vraag is echter of huurders daarmee voldoende beschermd blijven tegen ongewenste prijsstijgingen Huurders net als bij servicekosten voldoende beroepsmogelijkheid houden

5 Woonlasten Huur + energie Is het wonen nog betaalbaar?
Het denken in Woonlasten speelt nu overal: Bij aanbieden van nieuwe woningen aan huurders ook inschatting van de energierekening (voorbeeld Etten Leur) Bij prestatieafspraken Woonlasten onderzoek Vaak verwachten we woningen met een lage huur (slecht label) zullen wel een hoge energierekening hebben en die met een hogere huur (nieuw goed label) zal wel een lagere energierekening hebben. Dat valt in de praktijk tegen. Er zijn ook woningen met hoge huren en hoge energierekeningen. Sommige woningen zijn daardoor onbetaalbaar zeker voor de lagere inkomensgroepen. Welk beleid voert een woningcorporatie daarop en de gemeente? Onderzoek gewenst

6 Onderzoek 1 – voorraad (WOON 2012)
40% huishoudens met lage inkomens, label F of G 45% flats energielabel F of G Energierekening label G = 2x label A WOON 2012

7 Onderzoek 2 - armoede Energiearmoede: huishouden geeft 10% of meer van inkomen uit aan energie Bezuinigen op: voedsel, kleding, stoken = risico gezondheid Toename 40% in 3 jaar SCP/NIBUD-definitie armoede Definitie komt uit Engeland; Energy poverty In 3 jaar tijd is het aantal huishoudens met energie armoede in Nederland met 40 % gestegen.

8 Onderzoek 3 – Woonbond/RIGO
€ 493,=/m woonlasten 2012 (NL, gereg.) Netto huur: 369,=/m Energie: € 125,=/m Woonquote 2012: 29 % van besteedbaar inkomen Armoede SCP/NIBUD - definitie, 2012 2012: huurders (28 %) 2017: huurders (35 %) Primaire doelgroep: grootste problemen door lage(re) inkomens en stijging woonlasten Onderzoek RIGO 2013 in opdracht van de Woonbond op basis van cijfers WOON 2102

9 Welke strategieen kiezen huurders om financieel nog rond te kunnen komen?
Welke vooruitzichten zijn er momenteel? Energielasten en huren blijven stijgen Inkomens gaan omlaag en op huurtoeslag wordt bezuinigd

10 Onderzoek 4 - lokaal Haaglanden: 24% alle huurders onder armoedegrens na aftrek van woonlasten Van huurtoeslagontvangers 44%! Risicobuurten energiearmoede zijn aan te wijzen Studie Metropoolregio: Haaglanden en Rotterdam Onder de primaire doelgroep is de noodzaak het hoogst: dit wordt bevestigd door studies uit Eindhoven en Tilburg. Ook landelijk onderzoek wijst dit uit Armoede grens definitie SCP: “Een huishouden leeft in armoede als men, na aftrek van woonlasten te weinig besteedbaar inkomen overhoudt, om de minimale kosten voor basisbehoeften en sociale participatie te kunnen betalen”.

11 Oplossingen korte termijn
Lokaal woonlastenonderzoek Gericht woningen risicobuurten opknappen Inzicht in energierekening bij Woningkeuze/-toewijzing Energietoeslag, hulp bij besparing op gedrag (Energiecoaches opleiden)

12 Oplossingen lange termijn
Hoe kun je de betaalbaarheid van het wonen voor de armste huurders garanderen? Beperken/geen huurverhoging laagste inkomens bij renovatie of toepassen PV Gematigd huurbeleid ook na mutatie Woonlastenfonds/lagere gas of huurprijs? Energieneutraal renoveren/bouwen (2025)

13 Prestatieafspraken Gemeente Corporaties Huurdersorganisatie
Armoedebeleid Milieu Energie Duurzaamheid

14 Woonbond Ondersteuning bij: Lokale afspraken Woonlastenonderzoek
Energiebeleid

15 Sociaal energiebeleid


Download ppt "Sociaal energiebeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google