De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch Vastgoedbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch Vastgoedbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch Vastgoedbeleid
Ellen Reurink SallandWonen Jolanda den Ouden NCCW Hartelijk welkom bij onze presentatie over Strategisch Vastgoedbeleid. Wij zijn Ellen Reurink van SallandWonen; Ellen is medewerker strategisch voorraadbeleid bij SallandWonen en mijn naam is Jolanda den Ouden, ik ben werkzaam als marketeer en procesconsultant bij NCCW.

2 Ontwikkeltraject en - planning
Agenda Inleiding Business case Ontwikkeltraject en - planning Waarom een gezamenlijke presentatie van NCCW en SallandWonen? Los van het feit dat Ellen en ik dit natuurlijk hartstikke leuk vinden om te doen, denken wij dat de SVB problematiek van SW voor bijna elke corporatie herkenbaar is. Daarom willen wij dat graag met u delen. Vorig jaar kregen wij de vraag van SallandWonen mee te denken over een (mogelijke) oplossing voor hun SVB problematiek. Wij zijn deze uitdaging uiteraard met heel veel plezier aangegaan en het resultaat hiervan ziet u in deze presentatie. En dan geef ik nu graag het woord aan Ellen.

3 SVB SallandWonen Optimaliseren SVB-proces
Een korte kennismaking Belang SVB Proces Knelpunten Wensen t.a.v. automatisering 3

4 SallandWonen In 2008 ontstaan door fusie
Gemeenten Raalte en Olst-Wijhe 5.435 vge’s Per 1 januari 2009 First NOA 4

5 Belang SVB Optimalisatie financieel en maatschappelijk rendement
Transparantie beleidskeuzen 5

6 SVB – proces SallandWonen
1. Kader SVB 2. Marktanalyse 3. Portefeuillestrategie & beleid 4. Analyse per wijk en complex 5. Strategievoorstellen 6. Beleidssimulatie 7. Strategiebepaling 8. Beheerplannen 9. Evaluatie SVB – proces SallandWonen 6

7 Knelpunten huidig proces
Combineren ‘3 werelden’ Tijdsbesteding analyses Meten effecten (simuleren/evalueren) Gedragenheid organisatie 7

8 Combineren Financiën Techniek Markt en Maatschappij SVB 8

9 Analyseren 9

10 Simulatie Kern % ontwikkeling Heino 2015 2008 Raming 2018 Totaal %
Woningbezit 2008 Toevoegingen Verkoop Sloop Voorraad na realisatie strategieën Ontwikkeling % ontwikkeling Olst 770 104 135 42 697 -76 -10% Wijhe 701 149 114 59 677 -24 -3% Simulatie Heino 2015 Goedkoop Betaalbaar Duur I Duur II Totaal Aantal 36 277 11 360 % 10% 77% 3% 100% 2008 Raming 2018 Totaal % Egw 0-treden 482 9% Eengezinswoning 3632 69% 57% Appartement met lift 470 22% Appartement zonder lift 480 Aanleunwoningen 199 4% 3% 5263 100% Gelijkvloers 1151 34% 10

11 Gedragenheid Intern Stakeholders 11

12 Automatiseringstool om te:
Analyseren Strategie- en beleidbepaling Beleidssimulatie Presenteren Randvoorwaarden: geen apart rekentool, integratie primaire systeem, totaalpakket, mogelijkheden beleidssimulatie, gebruiksvriendelijk! 12

13 Strategisch Vastgoedbeleid
Strategische visie Verkoopbeleid Huurbeleid WRV beleid Onderhoudsbeleid Gemeentelijke visie/ Prestatieafspraken Wijkvisies Herstructurerings-plannen Gemeentelijke visie/ prestatieafspraken Ondernemingsplan Strategisch Vastgoedbeleidsplan Meerjaren Investeringsplan Hoe zijn we deze uitdaging aangegaan? In de presentatie van Ellen kwam duidelijk naar voren dat SVB een Integraal beleidsproces is waarin alle disciplines samen komen. Korte uitleg van de samenhang. Projecten Complex-beheerplannen Onderhouds-plannen Jaarplannen

14 Diverse procesmodellen
RIGO OTB Atrivé Quintis Etc. Er zijn inmiddels diverse procesmodellen op de markt om SVB te ondersteunen. De meest gebruikte modellen in de markt zijn de methodiek van het OTB en de beleidsachtbaan van het RIGO waar SallandWonen mee aan de slag is gegaan. Uiteindelijk komen alle procesmodellen natuurlijk op hetzelfde neer. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vastgoedbezit er op lange termijn zo uit ziet dat ik als corporatie aan mijn financiële en volkshuisvestelijke doelstellingen kan voldoen?

15 Beleidscyclus Vaststellen beleid Beleid maken Uitvoeren Toetsen

16 Strategieën doorrekenen
SVB Concept Interne gegevens DWH Marktgegevens Portfolio analyse Strategieën doorrekenen FMP Strategie vastleggen IntraWIS Ons SVB concept is opgebouwd uit verschillende componenten die het Strategisch Vastgoedbeleid integraal ondersteunen. Uiteraard is de ideale situatie dat alle componenten bij NCCW worden afgenomen. In principe is het mogelijk dat de componenten vervangen worden door een vergelijkbare component van een andere leverancier. De oplossing die we aanbieden is universeel toepasbaar, dus kan los functioneren van het gebruikte primaire systeem. Het SVB proces begin je met het vaststellen van de huidige situatie (portfolio analyse). Deze gegevens komen o.a. uit het primaire systeem (huur), het ondernemingsplan van de corporatie en het WRV systeem. Daarnaast bepaal je met behulp van marktgegevens (CBS, LEMON, Primos etc.) hoe je portfolio er over 5 jaar uit moet zien. Dit is de ideaalportefeuille. Voor de strategische exercitie dienen dus (een heleboel) gegevens te worden verzameld. Zowel interne als externe informatie. Probleem hierbij is dat men op een gegeven ogenblik zoveel informatie heeft vergaard dat door de bomen het bos niet meer wordt gezien. De informatie moet worden geordend, dit kan met behulp van een datawarehouse. Vervolgens moet gekeken worden of deze ideaalportefeuille ook financieel en volkshuisvestelijk haalbaar is. Met behulp van FMP en de bijbehorende SVB module zijn strategische exercities mogelijk. Op basis van de gegevens uit het primaire systeem kunnen beleidsthema's en de daarbij behorende maatregelen worden gedefinieerd en aan clusters woningen (complexen) worden toegewezen. Scenario's kunnen met elkaar worden vergeleken op totaal- en complexniveau. Eind van het simulatieproces is het definitief vaststellen van de gewenste varianten, het overzetten van de benodigde labels en bijbehorende info om het beleid met behulp van het primaire systeem uit te kunnen voeren. Het beleid wordt uiteindelijk gecommuniceerd via de complexbeheerplannen. De startsituatie en de ontwikkeling van het complex wordt inzichtelijk gemaakt. Complexbeheerplannen tonen alle relevante informatie voor medewerkers van een corporatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Uiteraard wil je ook weten of je beleid het gewenste resultaat oplevert. Om het beleid te kunnen monitoren en te evalueren worden normen vastgelegd en vervolgens wordt de werkelijkheid vanuit het primaire systeem daar tegenover gezet. Hierbij maken we gebruik van BusinessObjects als rapportagetool, waarbij de corporatie op totaal- en complexniveau haar eigen prestatiemotoren en de daarbij gehanteerde formule kan vastleggen. De vorm waarin de indicatoren gepresenteerd worden, kunnen door de corporatie worden gekozen. Te denken valt aan stoplichten, snelheidsmeters etc.. We bedoelen feitelijk een balanced scorecard op totaal- en complexniveau waarmee de details eenvoudig met muisklikken kunnen worden benaderd. Primair Strategie toetsen

17 Hoe ziet het voorgaande er nu uit?
Alle voorgaande componenten worden bij elkaar gebracht in dit portaal. Door middel van het portaal worden de onderliggende applicaties ontsloten. Uitleg van het portaal; de tabbladen etc.

18 Ontwikkeltraject en planning
Oplevering project 1 januari 2010 U kunt meedoen!

19 Vragen? Ellen en ik zijn tijdens de lunchpauze te vinden op het netwerkplein. Naast het beantwoorden van uw vragen vinden wij het natuurlijk ook leuk om uw mening te horen over het SVB portaal en onze ideeen, dus graag tot zo meteen. En bedankt voor uw aandacht en belangstelling.


Download ppt "Strategisch Vastgoedbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google