De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT van noodzakelijk kwaad naar strategisch bedrijfsmiddel

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT van noodzakelijk kwaad naar strategisch bedrijfsmiddel"— Transcript van de presentatie:

1 ICT van noodzakelijk kwaad naar strategisch bedrijfsmiddel
Robin van Iperen Manager I&A Missie en Visie Adaptief vermogen Toekomstvastheid Kosteneffectiviteit en –efficiëntie Processturing Snelheid Strategie Route tijd tabel Concrete resultaten Werken onder architectuur Toegevoegde waarde klant Business- en klantgedreven Centrum Indicatiestelling Zorg Ontstaan 2005 Ca. 1 miljoen indicaties per jaar Landelijke organisatie Sterk maatschappelijk en politiek krachtenveld Vergroting efficiëntie speerpunt AWBZ keten Ca. 22 miljard Complex, mix publiek/privaat Overheveling Wmo en Zvw Cliënt centraal Strategie Op basis van Missie en Visie een Route tijd tabel samengesteld om vanuit de situatie in 2008 met concrete verbeterslagen stapsgewijs aan de realisatie te werken. Dat hebben we gedaan vanuit 2 invalshoeken, de interne klant en de externe klant, beide in samenspraak met de business. AWBZ keten Complex: mix publiek en privaat en veel radartjes in het geheel

2 ICT van noodzakelijk kwaad naar strategisch bedrijfsmiddel

3 ICT van noodzakelijk kwaad naar strategisch bedrijfsmiddel
Aanmelding (burger en professional) Knelpunten Hoge administratieve last Dubbele registratie Lange doorlooptijden Veel bureaucratie Privacy moeilijk te bewaken Resultaat Aanvragen burger 2010: ! Doorlooptijd: 6  2 weken! Digitale indicaties 2010: ! Doorlooptijd: 6 weken  10 min! Beschikbaarheid 24/7! Verlichting administratieve last Slim gebruik technologie (ISO 9126) Veilig (ISO 27001): DigiD en UZI Kosteneffectiviteit- en efficiency Knelpunten Inflexibiliteit Hoge exploitatielast Primair Platform complex Landelijk werken lastig Resultaat kwalitatief Flexibiliteit in op- en afschakelen Vereenvoudiging platform Landelijk werken mogelijk Besparing IPVPN en printers: 70%! Besparing € 6,8 mln! Besparing Hosting & beheer: min 10% Besparing mobiel: min 10%! Besparing werkplekbeheer: min 10%! Optimalisatie platform: 20%! Prognose besparing € 5,5 mln! Strategie Op basis van Missie en Visie een Route tijd tabel samengesteld om vanuit de situatie in 2008 met concrete verbeterslagen stapsgewijs aan de realisatie te werken. Dat hebben we gedaan vanuit 2 invalshoeken, de interne klant en de externe klant, beide in samenspraak met de business. AWBZ keten Complex: mix publiek en privaat en veel radartjes in het geheel


Download ppt "ICT van noodzakelijk kwaad naar strategisch bedrijfsmiddel"

Verwante presentaties


Ads door Google