De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De EPL ladder op de kaart

Verwante presentaties


Presentatie over: "De EPL ladder op de kaart"— Transcript van de presentatie:

1 De EPL ladder op de kaart
Alledaags of het beste?

2 De EPL ladder op de kaart
8 april 2004

3 Energie Prestatie op Locatie (EPL)
De EPL ladder op de kaart Energie Prestatie op Locatie (EPL) Rapportcijfer energiegebruik van een wijk Totale keten: Schil van het gebouw (de netto vraag: verwarming, warmwater, elektriciteit) Installatie in het gebouw (omzetting of kleinschalige opwekking) Productie in de wijk Schaal 1 – 10 EPL = 2 á 3; renovatie wijken EPL = 6; Minimaal vereist voor nieuwbouw Conventioneel gas (HR ketel) en elektriciteit EPL = 10; geheel CO2 neutraal 8 april 2004

4 EPL = energievraag en milieukwaliteit
De EPL ladder op de kaart EPL = energievraag en milieukwaliteit Energievraag: De netto vraag, incl. verliezen Milieukwaliteit: duurzaamheid van de opwekking binnen gebouw of in de wijk Groencertificaten: administratieve koppeling van duurzame productie buiten locatie: meetellen in de EPL? (omissie in de emissie) 8 april 2004

5 Nieuw De EPL ladder op de kaart Elektriciteit Koeling
Warmte (incl tapwater) Zonneboiler Warmteterugwinning Warmtepomp (combinatie met koeling) Individueel gebouw Warmtepomp P.V. Warmtepomp Zonneboiler Warmtepomp Collectief kleinschalig Collectief grootschalig Restwarmte WKK gas WKK biomassa (hout, mest) Windturbines Vrije koeling oppervlaktewater Groencertificaten, binnen- , buitenland 8 april 2004

6 Voorbeeldproject: EPL = 6.8
De EPL ladder op de kaart Voorbeeldproject: EPL = 6.8 Culemborg, Parijsch 513 woningen Eis 30% besparen t.o.v. EPC = 1.2 Project gereed: 2006 Warmtelevering Productie warmte: WKK gasmotor 1500 m2 zonnecollector Realisatie: Nuon 8 april 2004

7 Culemborg Parijsch, EPL = 6.8
De EPL ladder op de kaart Culemborg Parijsch, EPL = 6.8 8 april 2004

8 Voorbeeldproject EPL = 7.5
De EPL ladder op de kaart Voorbeeldproject EPL = 7.5 Rotterdam, Hoogvliet 5.000 woningen Herstructurering Restwarmte industrie Project gereed: 2012 Realisatie: Nuon 8 april 2004

9 Rotterdam Hoogvliet, EPL = 7.5
De EPL ladder op de kaart 8 april 2004

10 Voorbeeldproject: EPL = 7.6
De EPL ladder op de kaart Voorbeeldproject: EPL = 7.6 Nijmegen, Waalsprong woning eq. EPC = 0.8 Restwarmte afvalverbranding Windturbines? Project gereed: 2015 Realisatie: Nuon 8 april 2004

11 Nijmegen Waalsprong, EPL = 7.6
De EPL ladder op de kaart Nijmegen Waalsprong, EPL = 7.6 8 april 2004

12 Voorbeeldproject: EPL = 9.6
De EPL ladder op de kaart Voorbeeldproject: EPL = 9.6 Almere Poort woning eq. EPC = 0.8 WKK biomassa (hout): duurzame warmte en elektriciteit Aanvullend: CO2 certificaten Resultaat: 90% CO2 reductie t.o.v. referentie Project gereed: 2015 Realisatie: Nuon 8 april 2004

13 De EPL ladder op de kaart
Almere Poort, EPL = 9.6 8 april 2004

14 Wetgeving Elektriciteitswet 1998, gaswet 2000 BAEI 2001
De EPL ladder op de kaart Wetgeving Elektriciteitswet 1998, gaswet 2000 Liberalisering in stappen Scheiding netbeheer en levering Concurrentie bij aanleg integrale energievoorziening BAEI 2001 Interventiewet 2004 (wetsvoorstel) Aanscherping op betrouwbaarheid, handhaving Mogelijke consequentie: economisch eigendom bij netbeheerder Implementatie uiterlijk 1 juli 2004 Warmtewet (voorstellen) Bescherming consument, verankeren NMDA Gereguleerd netbeheer, verankeren leveringszekerheid 8 april 2004

15 Besluit Aanleg Energie Infrastructuur (BAEI – mei 2001)
De EPL ladder op de kaart Besluit Aanleg Energie Infrastructuur (BAEI – mei 2001) Nieuwbouw of renovatie van gebieden met minimaal 500 woningen of woning eq. Doel: optimale energievoorziening Betreft in elk geval elektriciteit infrastructuur, en eventueel gas of warmte Gunning op milieu prestatie: optelsom van soort infrastructuur en milieukwaliteit geleverde energie Besluit en gunning door gemeente 8 april 2004

16 Wat is gereguleerd, wat is vrije markt?
De EPL ladder op de kaart Wat is gereguleerd, wat is vrije markt? Electriciteit Gereguleerd of vrij? Hoe worden de kosten bepaald? Netten Aanleg: regionale netbeheerder, BAEI mogelijk Beheer: gereguleerd, ontheffing mogelijk Gereguleerd: Aansluitkosten Transportkosten Levering Vrij Laatste stap: 1 juli 04 In concurrentie: vrije markt 8 april 2004

17 Wat is gereguleerd, wat is vrije markt?
De EPL ladder op de kaart Wat is gereguleerd, wat is vrije markt? Warmte (en koude) Gereguleerd of vrij? Hoe worden de kosten bepaald? Netten Aanleg: vrij, aanbesteding mogelijk Beheer: vrij In de toekomst mogelijk gereguleerd, warmtewet? Aansluitbijdrage/ rentabiliteitsbijdrage, vermeden investering: Conventioneel systeem Realisatie lage/verplichte EPC Levering Gekoppeld aan netten Vrij, gekoppeld gas, NMDA In de toekomst mogelijk gereguleerd, warmtewet? Warmteprijs: NMDA Vastrecht: NMDA 8 april 2004

18 Van visie tot realisatie
De EPL ladder op de kaart Van visie tot realisatie Energievisie: welke EPL gewenst en haalbaar? Marktscan: voldoende geïnteresseerde marktpartijen? Gemeentebestuur: besluit aanbesteding Ja Openbare procedure Gemeentebestuur: besluit gunning Gemeentebestuur: contracten Realisatie en monitoring 8 april 2004

19 Noodzakelijke voorwaarden voor hoge EPL
De EPL ladder op de kaart Noodzakelijke voorwaarden voor hoge EPL Ambitie gemeente, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties Planologische inpassing (windturbines, biomassa) Collectieve/verplichte afname Technische mogelijkheden (restwarmte beschikbaar?) Rendabele investering : rentabiliteitsbijdrage, risico’s, subsidies, rentabiliteitseis investeerder 8 april 2004

20 Ervaringen met BAEI (door Nuon)
De EPL ladder op de kaart Ervaringen met BAEI (door Nuon) Kennisleemte bij locale overheid > adviesbureaus met eigen aanpak Verschillen in opzet PVE, gunningscriteria en afhandeling BAEI noodzaakt tot inkaderen van vraag, voorwaarden en criteria Na voorlopige gunning is basis voor contract stevig gelegd Goed voorbeeld: Almere Poort Zie tevens: evaluatie door Novem, oktober 2003 8 april 2004

21 Wat is uw comfortabele positie?
De EPL ladder op de kaart Investering Wat is uw comfortabele positie? EPL 8 april 2004

22 De EPL ladder op de kaart
Nuon Bijzondere Nieuwbouwlocaties Postbus Tel: EZ Arnhem 8 april 2004


Download ppt "De EPL ladder op de kaart"

Verwante presentaties


Ads door Google