De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

krijgt een duurzame energievoorziening

Verwante presentaties


Presentatie over: "krijgt een duurzame energievoorziening"— Transcript van de presentatie:

1 krijgt een duurzame energievoorziening
November 2013 Het Breed krijgt een duurzame energievoorziening Rob de Vos / Martijn de Jong

2 Agenda Duurzaam energiesysteem Wat betekent het voor u
Zendmodule uitlezen meters Wat betaalt u Wat verbruikt u gemiddeld Service Tot besluit

3 Eneco Een van de top 3 energiebedrijven in Nederland
Gas, elektriciteit en warmte Ruim 2 miljoen huishoudens Duurzame energieprojecten, milieuvriendelijke diensten en producten

4 Duurzaam energiesysteem
Het systeem bestaat uit: Zonnecollectoren Boilers Warmtepompen Ketels Distributienet Meters Het systeem is milieuvriendelijk en toekomstbestendig

5 Wat betekent het voor u Verwarming Warm tapwater Eigen bemetering:
- warmtemeter in Gigajoules (GJ) - warm tapwatermeter (m3) - zendmodule Rekening van Eneco i.p.v. woningcorporaties Lagere aanvoertemperatuur 65o C, dus langere opwarmtijd Gas en elektriciteit betaalt u aan de zelf gekozen leverancier! Energiebesparing is mogelijk !

6 Zendmodule voor uitlezen meters
Woning voorzien van 2 standaard meters met zender voor warmte en warm tapwater Deze worden 1 keer per maand op afstand uitgelezen Uw voordeel: - Geen standen doorgeven aan Eneco - U kunt zelf uw verbruiken monitoren via met persoonlijke inlogcode persoonlijk advies via Ecofys ! Woning voorzien van 2 standaard warmte meters voorzien van een puls zendmodule. 1 keer per 24 uur wordt er een puls/stand doorgegeven. 1 keer per maand het totaal over die maand. Grafisch overzicht van maandverbruiken persoonlijk. Grafisch overzicht van maandverbruiken in relatie tot gemiddelde van flat. Inlogcode wordt vermeld in welkomstbrief. Bewoner recht om te weigeren zendmodule. Wij halen inpuls eruit en bewoners moet dan zelf meterstanden doorgeven. Zo niet verbruik wordt geschat.

7 Kamerthermometer Een onmisbaar hulpmiddel om in combinatie met de thermostaatkranen op de radiatoren energie te kunnen besparen! Deze wordt u gratis beschikbaar gesteld in samenwerking met Ymere en Eigen Haard

8 Wat betaalt u ? U betaalt aan Eneco: (voorlopig tarief)
*Vastrecht € 270,- (transport, metering, levering, service en adm. diensten) *Afgenomen warmte in Gigajoules (GJ) € 23,35 *Warm tapwater (m3) € 4,90 Watercomponent WTW (m3) € 1,26 (Waternet) De tarieven zijn gekoppeld aan de gasprijs en worden twee keer per jaar aangepast (jan-juli) Warmtewet* Door de invoering van de warmtewet wordt u als consument beter beschermd. Ook komt er per 1 januari 2014 een maximum warmtetarief dat is gebaseerd op het Niet Meer Dan Anders-beginsel (NMDA). Hierbij is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) belast met taken ter uitvoering van de Warmtewet en het toezicht. Door de Warmtewet is het in november nog niet mogelijk om definitieve prijzen te communiceren. Verschillende tarieven Elke projectontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente heeft andere wensen over de aanleg van het energie systeem, ook verschillen de kwaliteit en de investeringen per project. Deze verschillen zijn terug te zien in de vorm van verschillende tarieven. Warmtewet In 2009 is de Warmtewet aangenomen. Met de nieuwe wet wordt u als consument beter beschermd. De Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zal een maximumprijs op basis van het NMDA-beginsel vaststellen en op de uitvoering hiervan toezien. De wet treedt in werking op 1 januari Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de wet concreet voor u betekent. Indien dit het geval is, zal Eneco zich hier uiteraard aan conformeren en u hierover informeren. Zolang er nog geen concrete uitvoeringsbesluiten zijn van de NMa, houden wij vast aan de huidige methode om onze tarieven vast te stellen. Niet-Meer-Dan-Anders beginsel De tarieven zijn bij aanvang van de bouw vastgelegd en gebaseerd op het Niet-Meer-Dan-Anders beginsel (NMDA). Het NMDA-beginsel bepaalt dat men voor een woning of bedrijfslocatie gemiddeld hetzelfde bedrag betaalt als wanneer men in dezelfde woning of bedrijfslocatie over een gasgestookte installatie van een vergelijkbare kwaliteit zou beschikken. Dit wordt bereikt door de warmtetarieven te baseren op de kosten die in de alternatieve gassituatie gemaakt zouden worden.

9 Wat verbruikt u gemiddeld met het huidige energielabel C/D
Het Breed heeft 5 woningtypen, o.b.v. oppervlakte woning en huidig energielabel is de volgende inschatting van verbruik gemaakt : maandelijks schatting jaarverbruik in GJ voorschotbedrag 2 kamerwoning € 105,- 3 kamerwoning € 120,- 4 kamerwoning € 140,- Kleine Atelierwoning € 150,- Grote Atelierwoning € 175,- Door de Warmtewet is het in november nog niet mogelijk om definitieve prijzen te communiceren. YMERE en Eigen Haard hebben na de renovatie de termijnbedragen voor 2013 met +/- € 50,00 verlaagd.

10 Service Eneco onderhoudt de installatie. Klantenservice:
0900 – 0201 (10ct/min) Storingsnummer: 0800 – 0072 (gratis 24/7) Website: Website:

11 Vragen? Tot besluit Schriftelijke herinnering in januari
In december ontvangt u een welkomstpakket met een leveringsovereenkomst en uitgebreide info over Eneco Warmte. Van VWV Benelux BV ontvangt u een brief met uw persoonlijke inlogcode voor de internetwebsite Verzoek leveringsovereenkomst tijdig te retourneren! Schriftelijke herinnering in januari Persoonlijke benadering eind januari Maart 2014 voorziet Eneco u van duurzame warmte! Let op! vanaf maart rekent u de warmte individueel af en niet meer collectief. U bent zelf verantwoordelijk voor uw verbruik Vragen?

12 Kortom, samen gaan we voor duurzaam Bedankt voor uw aandacht
Aan deze powerpoint presentatie kunnen geen rechten worden ontleend


Download ppt "krijgt een duurzame energievoorziening"

Verwante presentaties


Ads door Google