De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stadsverwarming en alternatieven Gemeente Amsterdam, 18 april 2007, Cooperaties/huurders 19 april 2007, Teus van Eck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stadsverwarming en alternatieven Gemeente Amsterdam, 18 april 2007, Cooperaties/huurders 19 april 2007, Teus van Eck."— Transcript van de presentatie:

1 Stadsverwarming en alternatieven Gemeente Amsterdam, 18 april 2007, Cooperaties/huurders 19 april 2007, Teus van Eck

2

3

4

5 Alternatieven en criteria Alternatieven: HR-ketel, micro-WKK, warmtepompen, stadsverwarming, zon, koeling, isolatie, warmteterugwinning. Criteria: techniek, milieu, economie, voorzieningszekerheid, regulering, innovatie en maatschappelijke acceptatie

6 Techniek HR-ketel: praktisch uitontwikkeld Micro-wkk: nabije toekomst WP: verbetering mogelijk SV: bewezen techniek, verbeteringen mogelijk Zon: volop in ontwikkeling, wordt onderschat Isolatie en warmteterugwinning: volop in ontwikkeling Invloed gebruikersgedrag: wordt vergeten Warmtevraag: tapwater stabiel of hoger. Hotfill apparatuur?!

7 Milieu Energiebesparingen t.o.v. HR ketel: –Micro WKK 0-25%, –Warmtepompen …(?) - 50%, –Stadsverwarming ….(?) - 80%, –Zon bijna 100%, –Gebouwgebonden maatregelen…%? Heel Nederland aan de warmtepomp vraagt veel elektriciteit, geeft veel restwarmte Uniform bepalen op basis praktijk, gelijke maatlat voor iedereen Neem gehele keten mee.

8 Economie Zonder financiële milieuwaardering alleen het SV project in optimale situatie gelijk/lager dan HR, alle overige opties duurder. Voor alleen koeling of koeling + kleine warmtevraag WP winnaar. Is er S.V. dan slimme combinaties mogelijk.

9 Voorzieningszekerheid HR-ketel en Micro-WKK afhankelijk gasvoorziening Overige opties, zeker met warmteopslag, minder kwetsbaar. SV mogelijk met alle soorten warmtebronnen.

10 Regulering Stimulering geen relatie met echte besparing Toewijzing aan welke partij? Markt vs publieke belangen Geen lange termijn visie/regulering Wat gaat warmtewet regelen? Alleen bescherming afnemers of lange termijn visie?

11 Innovatie HR ketel nauwelijks Micro WKK: Ook bij sterke verbetering waarschijnlijk alleen optie als WP en/of S.V. niet mogelijk is. WP: Vooral aandacht voor verdere verbeteringen concept, zeker met koeling en/of lage temperatuurvraag zeer kansrijk S.V.: Lagere temperatuurniveaus, verdere verduurzaming warmtebronnen, integratie systemen. Zon: Vooral in combinatie met. Vraagzijde ????

12

13 Maatschappelijke acceptatie HR ketel: 100% Micro WKK: small is beautiful???? WP: lijkt redelijk, vrij onbekend, collectief niet in. SV: afnemers tevreden totdat tariefdiscussie start, associatie met rokende schoorstenen, zou collectief achterhaald systeem zijn, monopolypositie. Zon: Prima, maar duur Vraagontwikkeling: onbegrijpelijk

14 Stadsverwarming in Amsterdam: ja, want… (1) goed: beschikbaarheid goede warmtebronnen en geconcentreerde vraag Bescherming afnemers t.a.v. prijs, voorzieningszekerheid en service Landelijke wetgeving stimuleren/volgen Principe tariefvoorstel Warmteforum volgen + in toekomst mogelijk nieuwe referentie Oplossing koelingproblematiek/integratie met WP innovatie Maximale aandacht voor ketenoptimalisatie Verdere “verduurzaming” warmtebronnen, verlaging temperatuurniveaus en integratie duurzame warmte-bronnen

15 Stadsverwarming in Amsterdam ja, want … (2) goed Onderzoeken mogelijkheden bestaande bouw “Kookproblematiek” goed communiceren Verplichte rapportage over milieuprestaties en afhankelijk van juridische vorm ook voor de financiële prestaties Communicatie met alle partijen Innovatie Stimulering toepassing hotfill apparatuur en LED lampen Advies voor optimalisatie achter de meter

16

17 De toekomst is aan Stadsverwarming + warmtepompen + zon + besparingen + energieopslag + ???????

18 Voor verdere informatie over energie en milieu zie mijn boek en www.teusvaneck.nl


Download ppt "Stadsverwarming en alternatieven Gemeente Amsterdam, 18 april 2007, Cooperaties/huurders 19 april 2007, Teus van Eck."

Verwante presentaties


Ads door Google