De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maandag 10 januari 2011 Aanvang uur INFORMATIEAVOND

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maandag 10 januari 2011 Aanvang uur INFORMATIEAVOND"— Transcript van de presentatie:

1 Maandag 10 januari 2011 Aanvang 20.00 uur INFORMATIEAVOND
Ouders/verzorgers leerlingen groep 8 VAN BASISSCHOOL NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS Maandag 10 januari 2011 Aanvang uur

2 opening “Dit is mijn maat”

3 Welkom Op naar ‘t VO ? ? ? ?

4 Programma van deze avond
Groep 8 - Periode van veranderingen. De (afname van) de Citotoets. Hoe? Wat? Waarom? Verantwoorde schoolkeuze / toelatingsprocedure. Regels voor aanmelding / toelating. Hoe om te gaan om met de uitslag van de CITO? Wat verwachten we van u als ouders? Informatie over Nederlands onderwijssysteem (u ontvangt na afloop een uitgebreide beschrijving) Het VMBO leerwegen / sectoren Zelf aan de slag met de cito. (best spannend!) Zoeken naar een nieuwe school. (informatie over Open Dagen scholen voor het VO in onze regio en de bezoeken van groep 8 aan deze dagen.) Enkele slotopmerkingen en gelegenheid tot stellen van vragen. Informatie avond – CITO

5 1. Groep 8 - Periode van veranderingen
- Na de basisschool gaan alle kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs. De kinderen krijgen te maken met: -allerlei docenten, veel vakken/nieuwe vakken: verzorging techniek wiskunde informatica -(meer) huiswerk

6 2. De Cito Toets Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
De afname van de reguliere, papieren Citotoets vindt in 2011 op 1, 2 en 3 februari plaats. De resultaten van de Citotoets worden vier weken na de afname bekend gemaakt. Dat is in 2011 in de week van 28 februari. (ruim 85% van het PO) Waarom een eindtoets basisonderwijs in groep 8? De resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs ondersteunen leerling, ouders en leerkracht bij het kiezen van een type voortgezet onderwijs. De toets is een goede en betrouwbare voorspeller van toekomstig schoolsucces. (naast het advies van de leerkracht)

7 2. Wat is de Cito eindtoets?
De Eindtoets Basisonderwijs is een leer- of schoolvorderingentoets. Het is een onafhankelijk onderzoek naar de vorderingen van leerlingen aan het einde van de basisschool. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en inzicht en de toepassing daarvan. De score, het aantal goed beantwoorde vragen, geeft aan hoe de kansen liggen in de verschillende typen van voortgezet onderwijs. De cito geeft antwoord op de vraag: “wat heeft uw kind in vergelijking met andere kinderen geleerd in de acht jaar basisonderwijs?”

8 2. Hoe wordt getoetst? De Citogroep maakt jaarlijks een nieuwe versie * van de Eindtoets. Leerlingen krijgen op drie ochtenden vragen voorgelegd op het gebied van: Taal Rekenen-Wiskunde Studievaardigheden Wereldoriëntatie. * drie jaar achter elkaar zelfde opgaven De Eindtoets Basisonderwijs bestaat volledig uit meerkeuzevragen. Leerlingen noteren de keuze op een antwoordblad. De antwoordbladen worden door de Citogroep (computer) nagekeken, waarna rapportage volgt.

9 goed onderwijs = belangrijk
De Citotoets is geen examen waarvoor een leerling kan slagen of zakken. Het is een hulpmiddel bij de keuze voor het voortgezet onderwijs. De toets meet wat een kind in acht jaar op de basisschool heeft geleerd. - De opgaven sluiten aan bij de oefeningen die de leerlingen op school gewend ,,,zijn en de vragen zijn niet extra moeilijk. goed onderwijs = belangrijk

10 Per onderdeel wordt het volgende getoetst:
Taal - spelling, schrijven van teksten, begrijpend lezen en woordenschat (100 opgaven). De citotoets 5.40 – 10.44 Rekenen-Wiskunde - begrip van getallen, hoofdrekenen, procenten, breuken, rekenkundige bewerkingen, omgaan met maten, gewichten, geld en tijd (60 opgaven). Studievaardigheden - gebruiken van studieteksten en informatiebronnen (telefoonboek, encyclopedie), lezen en begrijpen van schema's, tabellen, grafieken en kaarten (40 opgaven). Wereldoriëntatie - toepassen van kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, staatsinrichting en geestelijke stromingen (90 opgaven, facultatief).

11 4. Voorbereiding op het maken van de Eindtoets
- gewoon doen (ouder/leerkracht) niet overdrijven - niet onderschatten – ( lichte spanning) Analyse entreetoets. (waar kunnen we nog aandacht aan besteden?) kennismaken met vorm en inhoud. ,,,(bekijken en oefenen met oude (delen) van citotoetsen) CITO-Trainingsprogramma’s/cd-roms zijn niet nodig! (wordt afgeraden door cito-groep) Er bestaat wel een kennings making DVD ( (€ 13,95) (kennismakingsquiz/boekje 40 opgaven Cd-rom Thuis in studievaardigheden: groep 6, 7 en 8 (€ 15,00) Informatie avond – CITO

12 5. Wat meet de Cito Toets allemaal?
Indirect levert dit type toets een afgewogen meting van een aantal eigenschappen die van groot belang zijn voor toekomstig schoolsucces zoals leertempo, intelligentie, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Meet de toets ook? - belangstelling - zelfvertrouwen - zelfstandigheid - huiselijke omstandigheden/milieu - lich. conditie Informatie avond – CITO

13 6. Verantwoorde schoolkeuze/ toelatingsprocedure
In het schoolkeuze proces spelen verschillende factoren een rol: wens van de leerling; wens van de ouders; advies v.d. school; toelatingseisen van de scholen voor voorgezet onderwijs; de Eindtoets Basisonderwijs. Informatie avond – CITO

14 7. Regels voor aanmelding/toelating.
U als ouders bepaalt voor welk schooltype u uw kind aanmeldt. De school voor voortgezet onderwijs beslist of uw kind inderdaad wordt toegelaten In dat besluit van de toelatende school speelt het advies van de basisschool een grote rol. De school ontvangt jaarlijks een overzicht van de leerprestaties van de kinderen op het VO. Informatie avond – CITO

15 De nieuwe school: Vraagt informatie aan de basisschool
- basisschooladvies - citoscore (andere onderzoeksresultaten) - aanvullende informatie Als advies en citoscore niet overeenkomen: - overleg met de basisschool, en/of - aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Informatie avond – CITO

16 3. Uitslag 500-550 standaard score De citotoets 13.20 – 13.52
Met behulp van de zgn. standaardscore is het mogelijk om na te gaan hoe uw zoon/dochter het vergeleken met andere kinderen in de verschillende schooltypen zou doen. Bij de uitslag hoort altijd het verhaal van de leerkracht. (heeft weet van de schoolloopbaan, het gedrag, de (werk)houding, resultaten schooltoetsen, motivatie, zelfstandigheid enz.) Na uitslag van de Cito volgt advies gesprek op school. ( ??? maart 2011)

17 Hoe “leest” u de uitslag?

18

19 Richtlijnen normen cito uitslag gehanteerd door scholen voor het VO.
Type onderwijs CITO-Score BBL KBL GM TL TL / HAVO HAVO / VWO Voor de duidelijkheid: de scholen voor het VO hechtten veel waarde aan het advies van de basisschool. (Cito meet vooral kennis / inzicht) Informatie avond – CITO

20 Wat verwachten we van de ouders bij de schoolkeuze?
Oriënteren op verschillende scholen (via websites, folders, ervaringsdeskundigen e.d.) Met hun kind de schoolkeuze bespreken. Met hun kind verschillende scholen bezoeken op de Open avonden in januari. Informatie avond – CITO

21 Zoeken naar een nieuwe school?
VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Dichtbij of verder weg? Meerdere richtingen of niveaus? Identiteit. Wat gebeurt er bij lesuitval door ziekte? Huiswerkbegeleiding? Extra ondersteuning? Waardoor onderscheidt de school zich? Extra programma (sport, toneel, versterkt Engels) Ervaringen van anderen Via websites (van de scholen, maar ook:

22 Soorten voortgezet onderwijs
VWO (6 jaar) HAVO (5 jaar) VMBO (4 jaar) PO Informatie avond – CITO

23 VMBO (4 jaar) Voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs
VMBO Leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (voorheen mavo D) Een leerweg is een manier van leren: beroepsgericht: meer praktijkvakken theoretisch gericht: meer theoretische vakken Duur: 4 jaar Toelating: basisschooladvies + citoscore VMBO (4 jaar) Informatie avond – CITO

24 VMBO met LWOO VMBO (4 jaar) LWOO = leerwegondersteunend onderwijs
Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: basisschooladvies vmbo + lwoo toets lezen, taal en rekenen intelligentie-onderzoek Voor de toelating speelt cito-eindtoets géén rol Informatie avond – CITO

25 HAVO (5 jaar) Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs
Meer leerstof dan bij vmbo-t Alle leerlingen krijgen Engels en Frans of Duits Meer huiswerk Duur: 5 jaar Toelating: basisschooladvies + citoscore Informatie avond – CITO

26 VWO (6 jaar) Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs:
de universiteit. Bestaat uit twee varianten; atheneum en gymnasium. Het verschil tussen atheneum en het gymnasium is dat op het gymnasium ook de vakken Grieks en Latijn worden gegeven Alle leerlingen krijgen Frans, Duits en Engels Sommige scholen hebben tweetalig vwo Duur: 6 jaar Toelating: basisschooladvies + citoscore Informatie avond – CITO

27 WO HBO MBO (4 niveaus) VWO HAVO LWOO V M B O T G K B PO BASISONDERWIJS

28 V M B O T G K B Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg Kader Beroeps-
gerichte Leerweg B Basis Beroeps- gerichte Leerweg V M B O

29 leerwegen gemengd theoretisch kaderberoepsgericht basisberoepsgericht
Informatie avond – CITO

30 nadruk op theorie of praktijk wens beroepsrichting
Welke leerweg? VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Afhankelijk van: nadruk op theorie of praktijk wens beroepsrichting niveau (basis / verdieping)

31 Theoretische leerweg VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken
niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Sector georiënteerd via 6 algemene vakken Theoretisch georiënteerd Niveau is vroegere MAVO-D Doorstroming naar MBO – (HAVO)

32 Gemengde leerweg VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken
niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Ook theoretisch gericht (5 algemene vakken) Keuze sector - 1 beroepsgericht programma Doorstroming naar MBO

33 Beroepsgerichte leerwegen
VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Kader- of Basisberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken Minder theoretisch gericht Praktisch ingestelde leerlingen Doorstroming naar MBO

34 Zelf aan de slag met de citotoets
Na afloop krijgt u een “voorbeeldtoets”mee naar huis.

35 Op naar ‘t VO ? ? ? ?

36 Groep 8 gaat met school: (‘s morgens)
Open Dagen Dinsdag 25 januari 2011 OPEN DAG voor de basisschoolleerlingen en hun ouders . Groep 8 gaat met school: (‘s morgens) ’s Avonds van tot uur zijn alle gebouwen open voor alle belangstellenden. Woensdag 19 januari 2011 De voorlichtingsavond is bedoeld voor ouders van groep 8 leerlingen en begint om 19.30 uur in de kantine van gebouw de Wilg. Informatie avond – CITO

37 Groep 8 gaat met school (`s morgens)
Donderdag 28 januari 2010 (Emmeloord) – Open dag voor de leerlingen van groep 8 Groep 8 gaat met school (`s morgens) Kennismaken en Open Huis voor ouders/verzorgers do 28 . januari 2010 18.45– (Junior College). Open Huis zaterdag 30 januari 10.00– (Senior College HAVO/VWO) Open Huis zaterdag 30 januari (Senior College VMBO) Informatie avond – CITO

38 De Open Dag vindt plaats op maandag 31 januari 2011
‘s Avonds vanaf uur voor ouders/verzorgers en leerlingen Informatie avond – CITO

39

40 Open dag voor scholen ‘s morgens en ‘s middags.
OPEN HUIS: Emmeloord VMBO en MBO Balkan 16 donderdag 20 januari van tot uur OPEN HUIS: Emmeloord Praktijk Onderwijs Scandinaviëlaan 33a donderdag 20 januari van tot uur Open dag voor scholen ‘s morgens en ‘s middags. Informatie avond – CITO

41 8. Enkele laatste opmerkingen
Informatieavonden / Open Dagen aanmelding voor 25 maart bij centrale leerling adm. (regelt de school) Meer informatie? U ontvangt: Hand Out van deze presentatie ( staat ook online) Folders van diverse scholen( in de loop van de komende weken) CitoEindtoets-folder Informatie avond – CITO

42 Zijn er vragen? VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken
niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Zijn er vragen?

43 Bedankt voor uw aandacht!
VMBO - Theoretisch 6 algemene vakken niveau zoals mavo - D VMBO – Gemengd 5 algemene vakken 1 beroepsgericht vak VMBO – Kaderberoepsgericht 4 algemene vakken 2 beroepsgerichte vakken VMBO – Basisberoepsgericht Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Maandag 10 januari 2011 Aanvang uur INFORMATIEAVOND"

Verwante presentaties


Ads door Google