De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatie FOD Volksgezondheid Stand van zaken : Finhosta (oktober 2012)

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatie FOD Volksgezondheid Stand van zaken : Finhosta (oktober 2012)"— Transcript van de presentatie:

1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatie FOD Volksgezondheid Stand van zaken : Finhosta (oktober 2012)

2 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Inzameling Sociale Akkoorden 2007- 2008 - 2009  De structuur van deze inzameling werd herzien en vereenvoudigd.  Een volledig verklarende brochure zal opgestuurd worden naar de ziekenhuisinstellingen in de tweede helft van oktober.  De interne testen bij de FOD Volksgezondheid werden beëindigd. Eind oktober zal deze inzameling toegankelijk zijn voor deze drie jaren.

3 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 3 Budgettaire inzameling 2012  De brochure kan geraadpleegd worden op de website via volgende link : Link naar brochure Finhosta 'Gegevensinzameling budget 2012‘  De inzameling zal in november toegankelijk zijn. Weg: Homepage > Gezondheidszorg > Registratiesystemen > Finhosta (financiële statistieken) > Publicaties > 4.0 > « Brochure Finhosta versie 4.0 - Gegegevnsinzameling BUDGET 2012 »

4 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Jaarlijkse inzameling 2012  De Administratie wenst de vereenvoudiging verder te zetten om,binnen het kader van de berekening van het BFM, in de toekomst meteen gebruik te kunnen maken van de Finhosta- gegevens teneinde enkel de nuttige, relevante en elders niet beschikbare gegevens in te zamelen, zonder aanvullende enquêtes te moeten versturen. 4

5 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Jaarlijkse inzameling 2012  Tijdens de werkgroepen ‘administratieve vereenvoudiging’ en ‘boekhoudkundig plan’ en tijdens de ‘Sectie Financiering’ van de Nationale Raad van Ziekenhuisvoorzieningen, zal de FOD Volksgezondheid voorstellen om de personeelstabellen om te werken alsook om bepaalde tabellen in de bijlagen te veranderen of te schrappen.  Deze inzameling zal eerstdaags worden meegedeeld aan de ziekenhuisinstellingen en zal operationeel zijn in 2013, 5

6 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Alvast bedankt voor jullie medewerking ! 6


Download ppt "FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatie FOD Volksgezondheid Stand van zaken : Finhosta (oktober 2012)"

Verwante presentaties


Ads door Google