De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie en Educatie in agrarische productie Het IAP N. V

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie en Educatie in agrarische productie Het IAP N. V"— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie en Educatie in agrarische productie Het IAP N. V
Innovatie en Educatie in agrarische productie Het IAP N.V. Cassave Project   Dr. Robert H. Power

2 Doel presentatie Het aandragen van discussiestof tot vergroting van de kwaliteit-/prijsweerbaarheid en het marktaandeel van Surinaamse producten.

3 Markt Cruciale factoren markt sterk in beweging!
kwaliteit van het product (veilig) kwantiteit naar marktbehoefte milieu- en natuurvriendelijkheid gekwalificeerde menskracht open voor nieuwe, exotische, producten concurreerbare prijs per eenheid product

4 Productiesysteem Cruciale aspecten productiesysteem
DNA code teeltorganismen, bodem & klimaat adaptatie Consument-gestuurd Duurzaam Logistieke ondersteuning Bedrijfsvoering - centraal “menskracht” - productie-organisatie - inrichting van bedrijfsinterne processen R,D & I

5 Kenmerken van innovatie in agrarische productie
Waarde-toevoeging door: nieuwe ideeën “out of the box” denken verbetering van bestaande productiesystemen (doelmatiger, efficiënter, sneller en goedkoper) ontwikkeling van nieuwe technologie, processen, business modellen, organisatie in productie etc. Innovatie: het proces via welke de kenmerken in praktijk gebracht danwel vermarkt worden.

6 a. Inconsistentie in kwaliteituitkomsten b. Hoge kostprijs
Rehabilitation Crops Sector-limiterende issues in Suriname a. Inconsistentie in kwaliteituitkomsten b. Hoge kostprijs c. Logistieke beperkingen d. Vergrijzing van de sector e. Vraagstuk van arbeid beschikbaarheid f. Lage veld- en arbeidsproductiviteit g. Povere product presentatie h. Regionaal: fytosanitair vraagstuk i. Overheid incentieven

7 De cassave case Output: a. Cassavemeel en gluten-vrije producten
b. Waarde-toevoeging, exportdiversificering c. Introductie van hoogwaardige technologie d. Her-activeren onbenut land en infrastructuur e. Veldproductie via agro-ondernemerschap f. Training ondernemers centraal: bijdrage LVV g. Standaardisatie in teelt: “Teeltprotocol” h. Schriftelijk contract producent en afnemer

8 Vervolg h. Stimuleren grondgedachte “cooperatieve productie” i. Mechaniseren van veldproductie j. Hoge veld- en arbeidsproductiviteit k. Consistente kwaliteiten, voedselveilige eindproducten l. Product-aanvoer naar marktbehoefte m. Concurreerbare kwaliteit en kostprijs n. Meldplicht voor planteziekten en plagen

9 THANK YOU


Download ppt "Innovatie en Educatie in agrarische productie Het IAP N. V"

Verwante presentaties


Ads door Google