De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrij Aanvullend Pensioen Voor zelfstandigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrij Aanvullend Pensioen Voor zelfstandigen"— Transcript van de presentatie:

1 Vrij Aanvullend Pensioen Voor zelfstandigen
VAPZ Vrij Aanvullend Pensioen Voor zelfstandigen

2 (

3 Geschiedenis 1982: eerste vorm VAPZ-contract 1 Januari 2004
Via sociaal verzekeringsfonds 1 Januari 2004 Invoering artikelen 41 tot 82 Programmawet 24/12/2002 Open stellen VAPZ-markt Rechtstreeks bij pensioeninstelling Via makelaar

4 VAPZ 2de pijler Belgisch pensioensysteem (aanvullend pensioen)
Voordelig opbouwen aanvullend pensioen Premiebetalingen

5 Types VAPZ Sociaal VAPZ Riziv-overeenkomst VAPZ + solidariteitsstelsel
Luik solidariteit minst. 10% v.d. premie Riziv-overeenkomst Geconventioneerde beroepen Tandarts: €2086,89 (2011) Arts: €4199,14 (2011) Forfaitaire premiebetaling door Riziv Bijkomende premiebetaling Vd mogelijk

6 Doel Wettelijk pensioen zelfstandige zeer laag (gemiddeld: €700/maand)
Compenseren door aanvullend pensioen Gunstigste fiscale behandeling  VAPZ

7 Afsluiten VAPZ-contract
Zelfstandige > 18 jaar sociale bijdragen ≥ minimum (2011: €9792,99) Medewerkende echtgenoot zelfde fiscaal/sociaal statuut als zelfst. Helper Moet zelfst. vervangen of bijstaan

8 Aftrekbare premie Aftrekbaar van beroepsinkomen
Aan marginaal tarief (tot 53,5%) Sociale bijdragen volledig betaald Max. 8.17% v. netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden x 472,3/448,19  beperkt tot €2852,89 (2011) Sociaal vapz: 9,4% beperkt tot €3289,39 (2011)  15% extra Startende zelfst: op basis van wett. inkomen of hoger geraamd inkomen

9 Structuur Vn, Vd, Bd (bij leven)= zelfstandige Bij overlijden:
Ongehuwde Vn (uitkering opgeb. Res.) Gehuwde Vn (reserves + aanvullende waarborg overlijden (verplicht)) Bd Ongehuwde Vn: wettelijke erfgenamen (mogelijk om andere bd aan te duiden) Gehuwde Vn: altijd echtgenoot, anders standaard aan kinderen of aangeduide bd

10 Waarborgen (bron: Assuralia)
VAPZ Sociaal VAPZ Voor wie? Zelfstandige met of zonder venootschap Zelfstandige met of zonder vennootschap Geconventioneerde artsen, apothekers… Premiebetaling Zelfstandige Riziv (forfaitair bedrag) + eventuele zelfstandige bijdrage Max. fiscaal aftrekbare premie 8,17% beroepsinkomen met als max: €2852,89 (2011  jaarlijks geïndexeerd) 9,40% beroepsinkomen met als max. €3282,39 (2011) Alleen gedeelte zelfstandige bijdrage Basisdekking Pensioenkapitaal + overlijdensverz. (opgebouwde reserves) Pensioenkapitaal + overlijdensverz. + solidariteitsprestat. (arbeidsongesch. …)

11 Waarborgen (DVV) Gegarandeerde rentevoet: 2,70 %
Wettelijk: minimum: 2,50% Premiebetaling: jaar/kwartaal Contract: minimum 5 jaar Eindigt op 65j, verlenging  70 Afkoop vanaf 60j (wettelijk) Sociaal VAPZ Volledige AO: vervangingsinkomen: som pensioenstortingen 3 vorige jaren

12 Overlijdensdekking Standaard: opgebouwde reserves (+ winstdeling)
Optioneel: opgebouwde reserve + minimum overlijdenskapitaal Optioneel: opgebouwde reserve + aanvullend overlijdenskapitaal (meestal bep. % van de reserve)

13 Kosten Instapkosten (% van de premie)
Beheerskosten (% premie of % res) Uitstapkosten (max. 5%)

14 Voordelen VAPZ Geen premietaks (1.1 of 4.4%) Fiscaal:
stortingen aftrekbaar als bedrijfslast(min. €100, max. €2686) Aan marginale aanslagvoet (tot 53,5%) Minder sociale bijdragen: beroepsinkomen wordt verminderd met VAPZ-premie  kleinere berekeningsbasis

15 Premiebetalingen Per maand / kwartaal / jaar
Niet noodzakelijk elke periode storten  soepele contracten (vaak wel vereist voor winstdeling) Tip! Premie in één keer en in begin van het jaar: intresten vanaf werkdag volgend op storting

16 Voorschot op polis Art. 49 § 2 WAP
Aangeslotene in staat stellen onroerende goederen te verwerven, bouwen, verbouwen…  vastgoedfinanciering Voorschot terugbetalen indien goederen uit vermogen verdwijnen Akkoord pensioeninstelling nodig Tip: vooraf modaliteiten vastleggen

17 Reserve ovedragen: andere Va
Mogelijk (art. 51 WAP) Geen verlies van winstdeling Afkoopvergoeding max. 5% op over te dragen reserves (vermeld in contract!) Geen instapkosten aanrekenen Deel vastgoedfinanciering: niet overdraagbaar Premies betaald voor 1 januari 2004: niet overdraagbaar

18 Reserve overdragen: zelfde Va
Oud contract premievrij maken Nieuw contract bij zelfde instelling Gevormde premies blijven staan renderen (in oud contract) tot 65j Nieuwe stortingen in nieuwe overeenkomst  ‘contract in reductie zetten’

19 Einddatum contract Kapitaal Winstdeling Uitkering kapitaal
Uitkering periodieke rentes Mogelijkheid overdracht naar echtgenoot Winstdeling Belastingvrij Niet helemaal  bronbelasting 9,25%

20 Einddatum: belasting + bijdragen
Riziv-bijdrage: 3,55% Kapitaal Winstdeling Fictieve rente (3,5 % tot 5%) Afhankelijk van leeftijd bij uitkering Actief tot 65j  op 80% van kapitaal Niet op winstdeling Successierechten in geval van overlijden voor vervaldag (toevoeging nalatenschap)

21 Cumul Mogelijk met pensioensparen en langetermijnsparen
Mogelijk met groepsverzekering en individuele pensioentoezegging Binnen 80% grens

22 Parkeerplaats uitgekeerd kapitaal
Tak-21 spaarverzekering 8 jaar voor eindigen VAPZ-contract Latere rendementen na 8 jaar niet meer onderhevig aan RV Geen uitstapkosten (liquiditeit) Staatswaarborg (veiligheid)

23 Simulatie ING VAPZ simulator Gegevens Voordeel NBI 2008: €20.000
Maximale storting (jaar): €1721,90 Voordeel Sociale bijdragen: €396,62 Personenbelasting: €829,09 TOTAAL: €1255,71 (71,18% v. premie)

24 Conclusie Meest interessante pensioenopbouw voor zelfstandigen
Beperkte aftrekbaarheid  beperkt opgebouwd kapitaal Eerst VAPZ-contract, dan andere vormen zoals IPT… Sociaal VAPZ niet interessant, extra dekkingen beter in aparte polis (uitgebreider)

25 Bedankt voor uw aandacht!
Vragen?


Download ppt "Vrij Aanvullend Pensioen Voor zelfstandigen"

Verwante presentaties


Ads door Google