De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jezus geneest Jezus genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jezus geneest Jezus genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos."— Transcript van de presentatie:

1 Jezus geneest Jezus genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen…

2 Jezus werd door Johannes gedoopt.

3 Een stem uit de hemel zei: Jij bent mijn lieve Zoon, in jou vind Ik vreugde.

4 De Heilige Geest daalde als een duif op Jezus neer.

5 Direct daarna werd Jezus naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen werd verzocht door de duivel.

6 Het was een helse proef, maar Jezus kwam als overwinnaar uit de strijd.

7 Jezus koos zich 12 discipelen uit. Petrus was er één van
Jezus koos zich 12 discipelen uit. Petrus was er één van. Jezus zei: Volg mij! Voortaan zul je een visser van mensen worden.

8 We hebben de Messias gevonden en hij heet Jezus!
Filippus vond Natanael en zei tegen hem: We hebben de Messias gevonden en hij heet Jezus!

9 Toen Jezus in zijn eigen synagoge te Nazaret had verteld, dat Hij degene was waarvan Jesaja profeteerde, wilden ze hem van de rotsen gooien. Maar Hij liep gewoon tussen hen door en ging weg.

10 In Kana werd Jezus op een bruiloft uitgenodigd
In Kana werd Jezus op een bruiloft uitgenodigd. Toen ze wijn tekort hadden, veranderde Hij water in wijn.

11 Vijfduizend mensen luisterden er op een keer naar Jezus
Vijfduizend mensen luisterden er op een keer naar Jezus. Het werd laat en ze hadden niets te eten. Een jongetje gaf zijn lunchpakketje aan Jezus

12 Jezus sprak een dankgebed uit en liet de vijf broden en twee visjes uitdelen. Iedereen kreeg genoeg te eten!

13 Jezus slaapt, terwijl de boot dreigt te vergaan.

14 Here, help! riepen de discipelen in hun angst. En Jezus stilde de storm.

15 Jezus beval de boze geesten uit hem te gaan. Het waren er Legio!
Aan de overkant van het meer kwam er een bezeten man op hen af. Jezus beval de boze geesten uit hem te gaan. Het waren er Legio!

16 De boze geesten voeren in de varkens
De boze geesten voeren in de varkens. Krijsend en gillend sprongen ze van de rotsen in zee. De eigenaars boos natuurlijk.

17 Bartimeus, een blinde man riep: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij!’

18 Bij een andere blinde maakte Jezus een papje van slijk.
Hij moest zich gaan wassen bij het badwater Siloam.

19 Zacheus was een tollenaar, klein van stuk
Zacheus was een tollenaar, klein van stuk. Hij klom in een boom om Jezus te zien.

20 Vier mannen lieten hun verlamde vriend door het dak zakken om bij Jezus te komen.

21 ‘Help, meester, mijn dochtertje is heel erg van de duivel bezeten
‘Help, meester, mijn dochtertje is heel erg van de duivel bezeten!’ vroeg de buitenlandse vrouw.

22 Ik ben gekomen voor de kinderen van Israël,’ zei Jezus om haar geloof op de proef te stellen.

23 ‘Maar Heer, ook honden eten van de kruimeltjes die van de tafel vallen
‘Maar Heer, ook honden eten van de kruimeltjes die van de tafel vallen. Help mijn kind, alstublieft.’ zei de vrouw nederig.

24 Eens kwamen er tien melaatsen bij Jezus
Eens kwamen er tien melaatsen bij Jezus. Ze werden alle tien genezen, maar één kwam er terug om te bedanken.

25 Midden in de nacht kwam Nicodemus tot Jezus
Midden in de nacht kwam Nicodemus tot Jezus. Ze hadden een goed gesprek samen.

26 ‘Je moet wederom geboren worden,’ zei Jezus
‘Je moet wederom geboren worden,’ zei Jezus. ‘Anders kun je het koninkrijk van God niet zien.’

27 Ach Heer, genees mijn dienstknecht,’ vroeg de hoofdman
Ach Heer, genees mijn dienstknecht,’ vroeg de hoofdman. ‘U kunt een bevel geven en het gebeurt.’

28 Het dochtertje van Jaïrus was gestorven, maar Jezus wekte haar op uit de dood.

29 In Naïn wekte Jezus een jongen op, de enige zoon van een weduwe
In Naïn wekte Jezus een jongen op, de enige zoon van een weduwe. Hij werd al naar het graf gedragen.

30 Lazarus werd door Jezus opgewekt uit de dood nadat hij al drie dagen in het graf had gelegen!

31 Niemand wilde met de Samaritaanse vrouw omgaan, maar Jezus gaf haar blijdschap!
Levend water!

32 Jezus geneest Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.


Download ppt "Jezus geneest Jezus genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos."

Verwante presentaties


Ads door Google