De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom - Determinatie klas 1 29 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom - Determinatie klas 1 29 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom - Determinatie klas 1 29 januari 2014

2 Programma Tijdpad keuze havo/vwo/vmbo Overgangsnormen
Verschil Havo/vwo en vervolgmogelijkheden Hoe begeleid ik mijn kind? - Magister - Cito

3 Determinatie Aan de hand van:
rapportcijfers op twee niveaus (bij 8 vakken) plus combinatiecijfer woordrapport: werkhouding, planning, inzicht (goed-voldoende-twijfel-onvoldoende) CITO-toets 0 en 1 ter ondersteuning Basisschoolgegevens Leerlingbespreking docententeam

4 Tijdpad Drie rapportperiodes: Tussentijds Magister raadplegen
Indien vragen -> contact mentor Rapport 1 november met Cito 0 (okt.) Indicatie spreekavond 1 Rapport 2 7 februari voorlopig niveau spreekavond 2 5 maart Rapport 3 3 juli met Cito 1 (mei) plaatsing h/v  overgang: havo/vwo/vmbo

5 Differentiatievakken
Cijferen op 2 niveaus Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis * Kernvakken: Nederlands, Engels, wiskunde, (rekenen)

6 Combinatiecijfer Gemiddelde cijfer van de vakken: muziek, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, informatica, techniek en keuzevak. Deze vakken passen geen differentiatie toe.

7 Overgangsnormen 1 Ben je over naar klas 2 BRC (min. havo)?
Som van de onafgeronde cijfers van de 8 differentiatievakken minimaal 48,0! Bepalen van het aantal verliespunten:

8 Bepalen van de verliespunten:
* 8 differentiatievakken: 4,5 t/m 5,4 = 1 verliespunt 3,5 t/m 4,4 = 2 verliespunten < 3, = 3 verliespunten Combinatiecijfer 5,6 t/m 6,4 = 1 verliespunt < 5,5 = 2 verliespunten

9 Overgangsnormen stap 2 Je mag nooit 2 verliespunten in de kernvakken hebben!! Altijd bespreekgeval. Bevorderd bij: 2 verliespunten of minder, mits onafgeronde som van de 8 vakken: 48,0 of meer. Bespreken bij: 3 verliespunten, mits Afstroom naar vmbo: 4 verliespunten of meer en/of bij een onafgeronde som van de 8 vakken van < 48,0 punten.

10 Som van de 8 onafgeronde cijfers: 48,0
Havo-rapport Uitkomst: Som van de 8 onafgeronde cijfers: 48,0 Differentiatievakken nul verliespunten Kernvakken voldoende Combinatiecijfer gemid. 6,0 is < 6,5 dus 1 verliespunt Bevorderd Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie/vz Wiskunde Natuurkunde Beeldende V L.O. Muziek Techniek Informatiekunde keuzeles 7,9 6,8 8,3 6,4 6,6 6,9 6,1 6,0 4,3 7,7 7,0 5,0

11 Som van de 8 onafgeronde cijfers 48,0 punten
Havo-rapport Uitkomst: Som van de 8 onafgeronde cijfers 48,0 punten Differentiatievakken 2 verliespunten Kernvakken 2 onvoldoende Combinatiecijfer gemid. 6,0 is< 6,5 dus 1 verliespunt Totaal 3 verliespunten Bespreken!! Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie/vz Wiskunde Natuurkunde Beeldende V L.O. Muziek Techniek Informatiekunde Keuzeles 5,4 6,0 5,6 6,4 6,6 6,9 5,1 4,3 7,7 7,0 5,0

12 Stap 2 toelatingsnorm vwo?
Indien bevorderd op minimaal havo-niveau dan bekijken of vwo mogelijk is. Dan bekijken we de toelatingsnorm op basis van de 8 onafgeronde vwo cijfers; 56 punten of meer = toegang 2 vwo 54,0 t/m 55,9 punten = bespreken 53,9 punten of minder = 2 havo Bij bespreekgevallen neemt het docententeam een bindend besluit.

13 VOORTGEZET ONDERWIJS & VERVOLGMOGELIJKHEDEN
ROC niveau 1/ 2/ 3 / → HBO → Propedeuse → WO 6 vwo 5 havo → 5 vwo 4 vmbo → 4 havo 4 vwo 3 vmbo 3 havo 3 vwo 2 vmbo 2 havo 2 vwo 1 vmbo ↖ ↑ ↑ 1 havo/vwo

14 Determinatie Verschil havo – vwo: - tempo
- lesstof: moeilijkheidsgraad - zelfstandigheid - studievaardigheden - onderzoekend < > ondernemend

15 Begeleiding Mentoraat/contact ouders
Studiebegeleidingsuur periode 1 & 2 Huiswerkbegeleiding (thuis) Vakhulp Speciale begeleiding van talentcoach Stimuleren van initiatieven van uw kind Ondersteuning vanuit thuis

16 Meedenken Blijf (tweewekelijks) magister volgen uit interesse.
In gesprek blijven met uw kind: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat doe ik? Welke stimulans / ondersteuning heb ik nodig? Welke krachten kan ik inzetten?


Download ppt "Welkom - Determinatie klas 1 29 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google