De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 januari 2013 Welkom. Programma 1.Tijdpad keuze havo/vwo/vmbo 2.Overgangsnormen 3.Verschil Havo/vwo en vervolgmogelijkheden 4.Hoe begeleid ik mijn kind?

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 januari 2013 Welkom. Programma 1.Tijdpad keuze havo/vwo/vmbo 2.Overgangsnormen 3.Verschil Havo/vwo en vervolgmogelijkheden 4.Hoe begeleid ik mijn kind?"— Transcript van de presentatie:

1 29 januari 2013 Welkom

2 Programma 1.Tijdpad keuze havo/vwo/vmbo 2.Overgangsnormen 3.Verschil Havo/vwo en vervolgmogelijkheden 4.Hoe begeleid ik mijn kind? - Magister - Cito

3 Determinatie Aan de hand van: rapportcijfers op twee niveaus (bij 8 vakken) plus combinatiecijfer woordrapport: werkhouding, planning, inzicht (goed-voldoende-twijfel-onvoldoende) CITO-volgsysteem ter ondersteuning basisschoolgegevens

4 Tijdpad Drie rapportperiodes: Tussentijds Magister raadplegen Indien vragen -> contact mentor Rapport 1 oktober november Cito 0 indicatie spreekavond 1 Rapport 2 14-15 februari voorlopig niveau spreekavond 2 11 maart Rapport 3mei juli Cito 1 plaatsing h/v overgang: havo/vwo/vmbo

5 Differentiatievakken Cijferen op 2 niveaus Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis * Kernvakken: Nederlands, Engels, wiskunde

6 Combinatiecijfer Gemiddelde cijfer van de vakken: muziek, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, informatica, techniek en keuzevak. Deze vakken passen geen differentiatie toe.

7 Overgangsnormen 1 Ben je over naar klas 2 BRC (min. havo)? Som van de onafgeronde cijfers van de 8 differentiatievakken minimaal 48,0! Bepalen van het aantal verliespunten:

8 Bepalen van de verliespunten: * 8 differentiatievakken: 4,5 t/m 5,4 = 1 verliespunt 3,5 t/m 4,4 = 2 verliespunten < 3,5 = 3 verliespunten Combinatiecijfer 5,6 t/m 6,5 = 1 verliespunt < 5,5 = 2 verliespunten

9 Overgangsnormen stap 2 Je mag nooit 2 verliespunten in de kernvakken hebben!! Altijd bespreekgeval. Bevorderd bij: 2 verliespunten of minder, mits som van de 8 onafgeronde vakken: 48,0 of meer. Bespreken bij: 3 verliespunten, mits som van de 8 onafgeronde vakken: 48,0 of meer. Afstroom naar vmbo: 4 verliespunten of meer en/of bij een som van de 8 onafgeronde vakken van < 48,0 punten.

10 Rapport Uitkomst: Som van de 8 onafgeronde cijfers: 48,0 Differentiatievakken nul verliespunten Combinatiecijfer gemid. 6,0 is < 6,5 dus 1 verliespunt Kernvakken voldoende Bevorderd Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie/vz Wiskunde Natuurkunde Beeldende V L.O. Muziek Techniek Informatiekunde keuzeles 7,9 6,8 8,3 6,4 6,6 6,9 6,1 6,0 4,3 7,7 6,0 7,0 5,0 6,0

11 Rapport Uitkomst: Som onafgeronde 8 vakken 48,0 punten Differentiatievakken 2 verliespunten Combinatiecijfer gemid. 6,0 is< 6,5 dus 1 verliespunt Kernvakken 2 onvoldoende Totaal 3 verliespunten Bespreken!! Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie/vz Wiskunde Natuurkunde Beeldende V L.O. Muziek Techniek Informatiekunde Keuzeles 5,4 6,0 5,6 6,4 6,6 6,9 5,1 6,0 4,3 7,7 6,0 7,0 5,0 6,0

12 Stap 2 toelatingsnorm vwo? Indien bevorderd op minimaal havo-niveau dan bekijken of vwo mogelijk is. Dan bekijken we de toelatingsnorm op basis van de 8 onafgeronde vwo cijfers; –56 punten of meer = toegang 2 vwo –54/55 punten = bespreken –53 punten of minder = 2 havo Bij bespreekgevallen neemt het docententeam een bindend besluit.

13 VOORTGEZET ONDERWIJS & VERVOLGMOGELIJKHEDEN ROC niveau 1/ 2/ 3 /4 → HBO → Propedeuse → WO 6 vwo 5 havo → 5 vwo 4 vmbo → 4 havo4 vwo 3 vmbo3 havo3 vwo 2 vmbo2 havo2 vwo ↗ 1 vmbo ↖ ↑ ↑ 1 havo/vwo

14 Determinatie Verschil havo – vwo: - tempo - stof - zelfstandigheid - studievaardigheden - inzicht - onderzoekend ondernemend

15 Begeleiding Mentoraat/contact ouders Studiebegeleidingsuur periode 1 & 2 Huiswerkbegeleiding (thuis) Vakhulp Speciale begeleiding van talentcoach Stimuleren van initiatieven van uw kind Ondersteuning vanuit thuis & “loslaten”

16 Meedenken Blijf magister volgen uit interesse. In gesprek blijven met uw kind: -Wat wil ik? -Wat kan ik? -Wat doe ik? -Welke stimulans / ondersteuning heb ik nodig?


Download ppt "29 januari 2013 Welkom. Programma 1.Tijdpad keuze havo/vwo/vmbo 2.Overgangsnormen 3.Verschil Havo/vwo en vervolgmogelijkheden 4.Hoe begeleid ik mijn kind?"

Verwante presentaties


Ads door Google