De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting keuzes klas 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting keuzes klas 2"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting keuzes klas 2
Het Hooghuis locatie Stadion Thilly Janssen, decaan onderbouw Dennis Snoeks, decaan bovenbouw

2 Te maken keuzes dit jaar:
Leerwegkeuze Basis / kader / gemengd-theoretisch ISP Keuze InterSectoraal Programma Keuze bijbehorend vakkenpakket

3 Beroepsgericht programma klas 3 BREED
4 uur per week Theorie Praktijk Huiswerk 6 modules van 6 weken Oriëntatie voor klas 4

4 ISP-oriëntatie in modules
Technologie & Commercie module 1: Metaal / Installatietechniek & commercie module 2: Handel & Techniek module 3: Wonen & commercie module 4: Techniek, Voeding & Commercie module 5: Motorvoertuigen & mobiliteit module 6: ICT & elektro Dit houdt in: Ontwerpen, maken en in de markt zetten. Welke technieken gebruik je voor je product. Vervoer en ICT horen hier ook bij. Activiteit: Werknemer is veel in de werkplaats of op een locatie werkzaam. Wat kan er verdiend worden aan dit product.

5 ISP-oriëntatie in modules
Dienstverlening & Technologie module 1: Verzorging & techniek module 2: Verpleging & revalidatie module 3: Onderwijs & opvang module 4: Laboratorium & Groen module 5: Landbouw & techniek module 6: Dienstverlening & ICT Dit houdt in: Verplegen en verzorgen van mensen. Zorgen voor kinderen in onderwijs en werken als onderzoeker. Techniek staat in dienst van de zorg. Activiteit: Werken in de verpleging, kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs zijn belangrijk.

6 ISP-oriëntatie in modules
Commercie & Dienstverlening module 1: Toerisme & vrije tijd module 2: Horeca in bedrijf module 3: Dienstverlening & administratie module 4: Wellness & gezondheid module 5: Facilitaire ondersteuning module 6: Dier & verzorging Dit houdt in: Het organiseren van activiteiten: gericht op de uiterlijke en innerlijke verzorging van de mens. Je gaat voor commercie: de economische kant. Activiteit: Je vindt het leuk om commercieel te denken en bezig te zijn met cijfers; uitgaven/inkomsten. Je hebt hierbij een dienstverlenende instelling. Commercie kom je overal tegen: winkels, horeca, toerisme, overheid enz.

7 ISP-oriëntatie in modules
Vervolg in leerjaar 4 voor alle bovenstaande richtingen module 1, 2 en 3: werken aan een totaalopdracht die binnen de twee sectoren valt. module 4: examenvoorbereiding

8 Sectorverplichte vakken
Elke uitstroomvariant kent 2 sectorverplichte vakken. Technologie en Commercie: Tech: Wiskunde of NASK 1 Com: Economie / Duits of Wiskunde Dienstverlening en Technologie: Tech:Wiskunde of NASK 1 Dienst:Biologie/Aardrijkskunde/Geschiedenis/Wiskunde/ Ma2 Commercie en Dienstverlening: Com: Economie / Duits of Wiskunde Dienst: Biologie/Aardrijkskunde/Wiskunde/Geschiedenis/Ma 2

9 Algemene vakken Nederlands (3 uur) Maatschappijleer 1 (1 uur)
Engels (3 uur) Levensbeschouwing (1 uur) Gym (2 uur) Loopbaanoriëntatie (1 uur) Drama/Tekenen (2 uur) Cult. Kunstz. Vorming (1 uur)

10 ISP vakkenpakket BREED
0 Dienstverlening en Technologie 0 Technologie en Commercie 0 Commercie en Dienstverlening 0 Technologie en Commercie 0 Commercie Commercie en Dienstverlening Wiskunde NaSk 1 NaSk 2 Economie Kies 1 vak uit 2: 0 Duits 0 Biologie Biologie Kies 1 vak uit 3: 0 Geschiedenis 0 Aardrijkskunde Kies 2 vakken uit 3: Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Eind klas 3: Laat 1 vak vallen, maar geen wiskunde Laat 1 vak vallen maar geen economie Doorstroom MBO Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen HAVO Profiel: Natuur en Techniek Wisk,scheik,natuurk. Natuur en Gezondheid Wisk,scheik, bio Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij Let op: Duits in pakket houden Let op: Duits in je pakket houden.

11 Beroepsgericht programma klas 3 SMAL
uur per week Theorie Praktijk Huiswerk

12 Vorm & Ambacht, Theater en SDV
Vorm en Ambacht & Theater op locatie West Sport, Dienstverlening en Veiligheid op locatie Stadion(basis,kader en gemengd theoretisch) 12

13 Vakkenpakket SDV Nederlands Engels Wiskunde Biologie Economie
Maatschappijleer 2

14 Vakkenpakket Theater en Vorm & Ambacht
Nederlands Engels Economie Biologie Duits wiskunde of maatschappijleer 2

15 Algemene vakken SDV: klas 3 Klas 4 Theater en Vorm & Ambacht
Nederlands (3 uur) (3 uur) Nederlands (3 uur) CKV (-) (-) CKV (1 uur) Engels (3 uur) (3 uur) Engels (3 uur) Project SDV (4 uur) (5 uur) Mentoraat (1 uur) Coaching (1 uur) (1 uur) Maatschappijleer 1 (1 uur) LO (4 uur) (4 uur) Maatschappijleer 2 (2 uur) Les/Leiding geven (2 uur) (1 uur) LO (1 uur) Theorie SDV (1 uur) (1 uur) Zwemmen (1 uur) (-) Economie (3 uur) (4 uur) Vorm & Ambacht: Biologie (3 uur) (4 uur) tweedimensionaal (4 uur) Maatschappijleer 2 (3 uur) (3 uur) driedimensionaal werk (3 uur) Wiskunde (3 uur) (4 uur) grafisch werk (3 uur) Daarnaast 40 uur stage Theater: per leerjaar dans/muziek (4 uur) spel (2 uur) product (4 uur) 15

16 ISP vakkenpakket SMAL PAKKET SDV PAKKET Theater PAKKET Vorm en Ambacht Commercie en Dienstverlening Wiskunde Economie Biologie Maatschappijleer 2 Duits 1 kiezen uit: 0 Wiskunde 0 Maatschappijleer 2 0 Maatschappijleer 2 Theater en Vorm & Ambacht: Als je geen wiskunde kiest, kun je niet doorstromen naar de sector Techniek op het MBO Doorstroom MBO Alle opleidingen in de sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen HAVO Profiel: Economie & Maatschappij Geen Cultuur & Maatschappij Duits ontbreekt. Wiskunde verplicht Cultuur & Maatschappij

17 Oriënteren in richting naar keuze 4 februari 2013 Selectie SDV
21 januari 2013 Oriënteren in richting naar keuze 4 februari 2013 Selectie SDV Tot 8 februari 2013 Adviezen van alle docenten in SOM Positief/Negatief/Twijfelachtig 17

18 Mentorgesprekken Na de oriëntatiedag: Mentorgesprek over keuze.
Februari en maart. Resultaat: Leerling komt tot de keuze van: InterSectoraal Programma Vakkenpakket / Handtekening ouders

19 In de 3e klas: Schooljaar 2013-2014
augustus 2013: 7 theoretische vakken. Start lessen InterSectoraal Programma in de gekozen richting.

20 In de 4e klas schooljaar 2014-2015
EINDEXAMEN in 2015: 6 theoretische vakken 1 InterSectoraal Programma LET OP: 2013–2014 Rekentoets en afgestemd examen Nederlands. Eindcijfers Nederlands en Rekenen ten minste 5 CE-onderdelen gemiddeld 5.5 of hoger

21 VEEL SUCCES!! Start van de gesprekken over vakkenpakketkeuze met de mentor februari / maart 2013 1 april = UITERSTE DATUM definitieve vakkenpakket- en ISP keuze Bespreek de komende tijd met uw kind goed deze keuze door!!


Download ppt "Voorlichting keuzes klas 2"

Verwante presentaties


Ads door Google