De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Erkenning en subsidies jeugdverblijven Infodagen Hageland en Pajottenland 19 en 26 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Erkenning en subsidies jeugdverblijven Infodagen Hageland en Pajottenland 19 en 26 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Erkenning en subsidies jeugdverblijven Infodagen Hageland en Pajottenland 19 en 26 maart 2011

2 Wat verwachten? Logiesdecreet Toerisme Vlaanderen: ‘decreet Toerisme voor Allen’ Afdeling Jeugd: ‘decreet jeugdverblijfcentra’ Provinciaal subsidiereglement Vlaams-Brabant Andere financiële ondersteuningsvormen

3 Logiesdecreet 1 januari 2010 in voege 1 januari 2013 iedereen in regel –Vrijgesteld zijn jeugdlokalen als: Minder dan 60 dagen verhuren op jaarbasis Verhuurd aan erkende jeugdwerkverenigingen = Niet erkend jeugdverblijf –Vrijgesteld zijn erkende jeugdverblijven

4 De erkenning Decreet Toerisme voor Allen (2004): –Voorwaarden voor erkenning Type A Type B Type C –Infrastructuursubsidies –Animatiesubsidies

5 De types Type AType BType C Bedden/xX Ingerichte keuken/xx Douches/min. 21 per 20 Dekens en kussens//x Daglokalen//min 2

6 Erkenning in cijfers (02/2011) Type AType BType C Vlaanderen132139140 Vlaams- Brabant 2179

7 Erkenning: voor wie? Alle centra of huizen die logies aanbieden (privé persoon, feitelijke vereniging, vennootschap, vzw,… Gelegen in het Vlaams gewest Voldoen aan de erkenningscriteria

8 Erkenning: de criteria Drempelverlagende inspanningen Steunpunt Vakantieparticipatie Brandveiligheid Hygiëne-, comfort- en veiligheidsnormen Classificatienormen Overnachtingscijfers bijhouden (Toegankelijkheid doorlichting)

9 Erkenning: de procedure Erkenningsaanvraag indienen Controle en plaatsbezoek door inspecteur Toerisme Vlaanderen Binnen 3 maand: toekenning of weigering erkenning.

10 Infrastructuursubsidies: wie aanvragen? Alle jeugdverblijven met erkenning of principiële erkenning Niet enkel de eigenaar Exploitatievorm en type niet van belang Capaciteit van het jeugdverblijf niet van belang

11 Infrastructuursubsidies: waarvoor aanvragen? Maximaal 40% van de kosten van volgende werken: –Moderniseringswerken –Brandveiligheidswerken –Toegankelijkheidswerken –Nieuwbouw Ook –Extern toegankelijkheidsadvies –Architectkosten

12 Infrastructuursubsidies: voorwaarden Toegankelijkheidsadvies verplicht –Via erkend toegankelijkheidsbureau –Volgens principe toegankelijkheidsfiches –Afwijkingen op advies mogelijk –Uitzonderingen verplicht advies: werken aan technische installaties, instandhoudingswerken, werken aan niet- publieksgericht deel van het verblijf, werken van beperkte aard

13 Infrastructuursubsidies: de procedure Indienen dossiers mogelijk van begin november tot 1 maart In dossier: Onmiddellijk –Laatste twee balansen –Schets of plannen project, kostenraming en tijdsplanning Zo snel mogelijk –Advies of verslag van brandweer –Bewijs van eigendom of exploitatie –Cofinancierders + andere Vlaamse subsidies –Stedenbouwkundige vergunning –Minstens drie offertes per lot vanaf 5.500 euro

14 Infrastructuurwerken: verplichtingen nadien In stand houden van het verblijf gedurende –5 jaar bij subsidiebedrag < 50.000 euro –15 jaar bij subsidie vanaf 50.000 euro Jaarlijks indienen van –Werkingsverslag: voor 1 februari –Financieel verslag: voor 1 maart –Begroting: voor 1 november

15 Infrastructuurwerken: veel gestelde vragen Wanneer starten met de werken? –14 dagen na indienen van aanvraag, zonder garantie van goedkeuring subsidie Subsidies voor zonevreemde verblijven? –Ja, indien geen vergunningsplichtige werken Is er een maximaal subsidiebedrag? –Neen, subsidie wel afhankelijk van beschikbare middelen Wanneer wordt de subsidie uitbetaald? –Na indiening van facturen en goedkeuring ervan door TVL Kan er in schijven worden uitbetaald? –Ja, bij grote subsidiebedragen

16 Animatiesubsidies Gelijklopend met infrastructuursubsidie maar ander formulier

17 Decreet jeugdverblijfcentra: wat? Subsidiemogelijkheden verschillend naargelang type: –Basissubsidie: € 1000 geïndexeerd (voor alle types) –Werkingssubsidie: ongeveer € 1,20 per jeugdwerkovernachting, maximaal € 11 500 (enkel voor type C) –Personeelsubsidie: op basis van verantwoordingsnota, maximaal € 25 000 per toegekende VTE (enkel voor type C)

18 Decreet jeugdverblijfcentra: subsidievoorwaarden Erkenning Toerisme Vlaanderen Uitbating door vzw Receptief uitbaten Minimale binnencapaciteit: 40 personen Voorrangsboekingsrecht (minstens 6 maanden) voor jeugdwerk tijdens de schoolvakanties Lagere prijscategorie voor jeugdwerk

19 Decreet jeugdverblijfcentra: subsidievoorwaarden Bijkomende voorwaarden type A en B: –Open en verhuurbaar tijdens juli en augustus –Op jaarbasis minstens 1000 overnachtingen voor jeugd (-26)

20 Decreet jeugdverblijfcentra: subsidievoorwaarden Bijkomende voorwaarden type C: –Minstens 200 dagen open en verhuurbaar, waarvan minstens 80 dagen tijdens schoolvakanties –Op jaarbasis minstens 2000 overnachtingen voor jeugd (-26), waarvan minstens 1000 buiten juli en augustus –Minstens 10 verschillende jeugdwerkverenigingen die minstens 2 nachten verblijven

21 Decreet jeugdverblijfcentra: de procedure Jaarlijkse oproep aanvragen basissubsidie en werkingsubsidie: begin november Aanvragen basissubsidie en werkingsubsidie: tot 15 december –Apart formulier voor type A-B en type C Aanvragen personeelsubsidie d.m.v. verantwoordingsnota: tot 1 mei (enkel voor centra type C die werkingssubsidie hebben aangevraagd) –Bekendmaking personeelsubsidie: voor 1 oktober

22 Decreet jeugdverblijfcentra: de procedure Jaarlijks in te dienen: 1 februari: werkingsverslag type A-B (voor basissubsidie) 1 februari: werkingsverslag type C (voor basissubsidie en werkingsubsidie) 1 maart: financieel verslag en overzicht loonkosten (enkel voor centra type C die het vorige jaar personeelssubsidies hebben ontvangen)

23 Decreet jeugdverblijfcentra: de uitbetaling Basissubsidie: pas na indienen werkingsverslag Werkingsubsidie: pas na indienen werkingsverslag Personeelsubsidie: elk kwartaal 22,5%, resterende 10% voor 1 juli van het volgende jaar (na indienen werkingsverslag en financieel verslag)

24 Provinciaal subsidiereglement jeugdverblijfsinfrastructuur Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en vzw's met een bestaand niet-erkende jeugdverblijf doel = erkenning als jeugdverblijf voor aanpassingswerken die de hygiëne, basiskwaliteit, toegankelijkheid of brandveiligheid verbeteren max. 50% van kosten en max. 15.000 euro aanvragen voor 15/3 of 15/9 + 6 maanden voor start van de werken verplicht toegankelijkheidsadvies is GRATIS

25 Toeristisch-recreatief Investeringsfonds Vlaams- Brabant (TRIF) Vlaams-Brabantse toeristisch-recreatieve projecten met Vlaamse en/of Europese cofinanciering passen binnen de toeristisch recreatieve doelstellingen in de provincie max. 50% van eigen bijdrage en max. 20.000 euro

26 Andere financiële ondersteuningsvormen Gemeentelijke subsidiereglementen Premies: www.premiezoeker.bewww.premiezoeker.be Renteloze lening CJT vzw

27 Een overzicht gemeentenavragen bij de jeugdienst provincie- jeugdverblijfsinfrastructuur - TRIF Vlaanderen- decreet Toerisme voor Allen - decreet jeugdverblijfscentra Europa- PDPOII - as 3 - Leader-gebied - as 4 Diverswww.premiezoeker.be


Download ppt "Erkenning en subsidies jeugdverblijven Infodagen Hageland en Pajottenland 19 en 26 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google