De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokale dienstencentra binnen het Woonzorgdecreet van 4 maart 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokale dienstencentra binnen het Woonzorgdecreet van 4 maart 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Lokale dienstencentra binnen het Woonzorgdecreet van 4 maart 2009

2 Doel en werkwijze Lokaal Dienstencentrum staat open voor iedereen
Laagdrempelig Aanbod op maat van de deelnemers Rekening houden met maatschappelijke tendensen Pluralistisch Lokale Dienstencentra

3 Uitgangspunten van de werking
1.Dienstencentrum staat 32 uur open als opvang-en ontmoetingscentrum met goede spreiding over de werkdagen 2.Centrumraad: geeft advies over dienstverlening, activiteiten , jaarverslag. Bestaat minimum uit 9 leden, met 5 gebruikers en vertegenwoordiger ouderenadviesraad. Vergadert 4 x per jaar. Lokale Dienstencentra

4 Uitgangspunten van de werking
3. Dienstencentrum formuleert missie en doelstellingen en evalueert die ook. 4. Dienstencentrum garandeert inspraak van gebruikers in de werking 5. Dienstencentrum onderzoekt tevredenheid van de gebruikers 6. Klachtrecht wordt vastgelegd in procedure. 7. Intern overleg met medewerkers en gebruikers Lokale Dienstencentra

5 Infrastructuur Lokalen van dienstencentrum zijn aaneensluitend en herkenbaar Ontmoetingsruimte met minimum 50 zitplaatsen Aparte gespreksruimte Activiteitenruimte minimum 20 personen Iedere ruimte is toegankelijk voor rolstoelgebruikers Lokale Dienstencentra

6 Basisprincipes van een lokaal dienstencentrum?
Informatie geven Activiteiten organiseren Diensten verstrekken Vrijwilligers inschakelen Lokale Dienstencentra

7 1.Informatieopdracht Het dienstencentrum is een permanent aanspreekpunt in de buurt: personen zijn welkom met elke vraag : zorg, ontspanning, tegemoetkomingen, diensten… Personen met beginnende zorgbehoevendheid worden opgevangen in het centrum. Lokale Dienstencentra

8 1.Informatieopdracht Informatie gericht op de zelfstandigheid en emancipatie van de persoon en op de integratie in de gemeenschap. 10 activiteiten worden georganiseerd. Dit zijn voordrachten, vormende reeksen, groepsgesprekken… Op drie andere manieren(website, brochures, folders, persoonlijk contact) wordt informatie aan de gebruikers overgebracht. Lokale Dienstencentra

9 1.Informatieopdracht Lokale Dienstencentra

10 2.Activiteitencentrum Doel: persoonlijke ontwikkeling, vorming en ontspanning, ontmoeting. Sociale netwerkvorming Ontmoetingsruimte 32 uren open met vrijblijvend aanbod (gezelschapsspelen, kaarten, lectuur…) 75 groepsactiviteiten van recreatieve aard, verspreid over 5 verschillende soorten. Lokale Dienstencentra

11 2.Activiteitencentrum Recreatieve activiteiten: - optredens - uitstappen - hobbyclub - sport en beweging( petanque, fietsen) - feestnamiddagen - gezelschapsspelen Lokale Dienstencentra

12 2.Activiteitencentrum Lokale Dienstencentra

13 2.Activiteitencentrum 100 groepsactiviteiten van algemeen vormende aard gespreid over 5 verschillende onderwerpen. - computerlessen - taallessen - sportlessen (tai chi, aquagym, turnen) - Gsmlessen - creatieve lessen - clubs Lokale Dienstencentra

14 3.Dienstverlening 2 activiteiten van het dagelijks leven inzonderheid hygiënische zorg. - pedicure of manicure - gelaats- en haarverzorging - hulp bij bad of douche - wassalon - gezondheidsconsult - dieetadvies Professionele zorgverlener met kwalificaties Lokale Dienstencentra

15 3.Dienstverlening Aanbieden van maaltijden: -middagrestaurant in het dienstencentrum -maaltijden aan huis -richten naar maatschappelijk zwakkere bewoners Hulp bij boodschappen - bij gebruikers met onvoldoende mogelijkheden tot zelfzorg Lokale Dienstencentra

16 3.Dienstverlening Lokale Dienstencentra

17 3.Dienstverlening Buurthulp: organiseren, ondersteunen en opvolgen van activiteiten en initiatieven die het sociale netwerk, de communicatie en het veiligheidsgevoel versterken. - spreekuur politie - kleine diensten en begeleidingen - verkoop vuilzakken Lokale Dienstencentra

18 3.Dienstverlening Ondersteunen van mobiliteit: initiatieven die de mobiliteit van bewoners tot stand brengen of verhogen. - mindermobielen centrale - woningaanpassing Oog hebben voor hiaten in de buurt en hierop een antwoord geven door eigen initiatief of samenwerking. Lokale Dienstencentra

19 4.Vrijwilligers in het dienstencentrum
Vrijwilligerswerk op maat: -rekening houden met de kennis, interesse en vaardigheden van een persoon - keuze van tijdsbesteding en taken Volwaardige medewerkers die het dienstencentrum mee vorm en richting geven via inspraak en participatie Lokale Dienstencentra

20 4.Vrijwilligerswerk Vorming en ervaringsuitwisseling - taakgericht - organisatiegericht - persoonsgericht Taken van de vrijwilligers * Organisatorisch: inrichten van voordrachten, lessen, clubs, sportactiviteiten, uitstappen… Lokale Dienstencentra

21 4.Vrijwilligerswerk Lokale Dienstencentra

22 4.Taken van vrijwilligers
*Dienstverlenend: onthaal, gezelschap, informatie, advies * Ondersteunend: logistiek en onderhoud, administratie, databestanden, boekhouding, netwerkbeheer, cafetaria, interne en externe communicatie * Bestuurlijk: beheer van de vzw via wettelijke organen Lokale Dienstencentra


Download ppt "Lokale dienstencentra binnen het Woonzorgdecreet van 4 maart 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google