De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nila Taminiau en Joost Heijkers Adviesgroep Modellering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nila Taminiau en Joost Heijkers Adviesgroep Modellering"— Transcript van de presentatie:

1 Nila Taminiau en Joost Heijkers Adviesgroep Modellering
Adviesgroep modellering PCW STOWA Kennisuitwisseling: Wat hebben we tot nu toe bereikt? Nila Taminiau en Joost Heijkers Adviesgroep Modellering

2 Inhoud Hoe wil de Adviesgroep kennisuitwisseling bereiken?
Project “Ontsluiten pre- en postprocessors” Gezamenlijk beheer en onderhoud van modellen Project “Actuele grondwatertrap op basis van karteerbare kenmerken”

3 Hoe kennisuitwisseling bereiken?
Doen van onderzoek en het bekend maken van de resultaten: publicaties, symposia, platformdagen, websites Platformdagen: Waar is iedereen mee bezig? Waar is behoefte aan? Onderzoeksagenda bepalen Leden Adviesgroep vertegenwoordigen een regio

4 Hoe kennisuitwisseling bereiken?
Regio-vertegenwoordiging: Gé: Rivierenland, Rijn&IJssel, Hollandse Delta, Brabantse Delta, Zeeuwse Eilanden, Zeeuws Vlaanderen Joost: HDSR, Veluwe, Vallei&Eem, Zuiderzeeland Ronald: Delfland, Schieland, Hollands Noorderkwartier Maarten: Waternet, ws. Amstel, Gooi en Vecht Nila: Peel&Maasvallei, Roer&Overmaas, Aa&Maas, Dommel, MIPWA-waterschappen Timo: Waterdienst en regionale directies

5 Project: “Ontsluiten pre- en postprocessors”
Aanleiding Begeleidingscommissie Werkwijze Demo Toekomst

6 Aanleiding Werkgroep Modelfunctionaliteiten 2006
Doel: eenduidige, gedragen formulering van de gewenste modelfunctionaliteit Resultaat: voldoende modelcodes, wel wens naar tools Start project Adviesgroep 2008

7 Begeleidingscommissie
Francis De Graaf (Groot Salland) Ans Elffrink (Veluwe) Joost Heijkers (Stichtse Rijnlanden) Heino Niewold (Rivierenland) Kees Peerdeman (Brabantse Delta) Nila Taminiau (vz.) Wulf Vaarkamp (Rijnland) Michelle Talsma (STOWA)

8 Werkwijze Enquête uitgezet bij alle waterschappen
Adhv resultaten project gestart: Doel: Ontsluiten pre- en postprocessors en waar nodig tools ontwikkelen Opdracht verleend aan HKV Idee om een Wiki-site te ontwikkelen voor en door waterspecialisten

9 Werkwijze Definities:
Pre-processor: Programma waarmee specifieke taak kan worden uitgevoerd t.b.v. de bouw van een model Post-processor: Programma waarmee een specifieke taak kan worden uitgevoerd om modelresultaten om te vormen tot concrete informatie User Interface: Stuk software bestaande uit meerdere pre- en postprocessors

10 Demo

11 Toekomst Afronden huidige project
Stimuleren gebruik site en deze verder ontwikkelen Beheer en onderhoud site regelen Evt. nieuwe pre- en postprocessors ontwikkelen

12 www.modelwalhalla.nl Toekomst
Modelwalhalla is voor jullie en door jullie, dus gebruik het ook! Opmerkingen en verbetering horen we graag!

13 Gezamenlijk beheer en onderhoud modellen
Laatste jaren steeds meer regionale modellen ontwikkeld User interface: iMOD In 2008 initiatief gestart vanuit MIPWA en IBRAHYM op gezamenlijk B&O te regelen

14 Gezamenlijk beheer en onderhoud modellen
Samenwerking beheerders regionale modellen: Mipwa – Noord Nederland IBRAHYM – Limburg Amigo – Achterhoek/Rijn en IJssel Moria – Rivierenland HYDROMEDAH – HDSR DSM studie – HHDelfland Bij elkaar ca. 25 partijen

15 Gezamenlijk beheer en onderhoud modellen
Landelijke samenwerking zou volgende voordelen hebben: Kennisuitwisseling over modellering Kostenvoordeel in B&O, gezamenlijke helpdesk en ontwikkeling Platform zijn voor hydrologische modellering en model databeheer in Nederland Samenwerken met Adviesgroep en NHI om het model databeheer en hydrologische modelleringen op elkaar af te stemmen, te ontwikkelen, beheren en onderhouden.

16 Inhoud van samenwerking is duidelijk (helpdesk, ontwikkeling software, B&O software, gebruikersdagen, cursussen, groot onderhoud) Nu nadruk op samenwerkingsvorm  Waterschapshuis Gesprekken met NHI over regionale – landelijke samenwerking (databeheer, gebruikersoverleggen, modelversies)

17 Actuele grondwatertrappen/GxG op basis van karteerbare kenmerken
Aanleidingen: Gt-info bodemkaart 1: veroudert; GD-kaarten vaak niet in lijn met verwachting; HDSR-specifiek: wens om vlakdekkend GxG-info te gebruiken voor kalibratie HYDROMEDAH; Aanpak: Jaco vd Gaast (Alterra) methodiek voor neerschaling & actualisatie van Gt-1:50.000; Gevalideerd/getoetst adhv recente Gt-actualisaties 1:10.000; Kaarten bleken (zeer) nauwkeurig & geschikt voor optimalisatie drainage- & subinfiltratie weerstanden (artikel spoedig in Stromingen); STOWA-budget voor rapporteren aanpak, vrijgeven GxG-kaarten voor heel NL, en toetsing nauwkeurigheid aan diverse Gt-1: kaarten ‘verspreid’ over NL (Holoceen & Pleistoceen).

18 Bedankt voor jullie aandacht! Vragen?
Nila Taminiau en Joost Heijkers Adviesgroep Modellering


Download ppt "Nila Taminiau en Joost Heijkers Adviesgroep Modellering"

Verwante presentaties


Ads door Google