De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE KLACHTENCOMMISSIE Rotterdam en Zuid-Holland Zuid. mr A.G. Scheele- Mülder, voorzitter klachtencommissie Infoavond 14 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE KLACHTENCOMMISSIE Rotterdam en Zuid-Holland Zuid. mr A.G. Scheele- Mülder, voorzitter klachtencommissie Infoavond 14 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 DE KLACHTENCOMMISSIE Rotterdam en Zuid-Holland Zuid. mr A.G. Scheele- Mülder, voorzitter klachtencommissie Infoavond 14 oktober 2010

2 Bestuur SKE R & ZHZ KLACHTEN - COMMISSIE Kamer 1 Kamer 2 Voorzitter Kamer 1 Patiëntenlid Huisartsenlid Voorzitter Kamer 2 Patiëntenlid Huisartsenlid Structuur binnen organisatie

3 Reden tot instellen Klachtencommissie De klachtencommissie is door de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg R & ZHZ in het leven geroepen om de doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken. Doelstellingen Stichting: A. behandelen van klachten over functioneren van de bij haar aangesloten zorgaanbieders B. leveren van een bijdrage aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg.

4 onderwerpen ad doelstelling A (behandelen klachten zorgaanbieders; reeds besproken in 2009)  Werkwijze klachtencommissie ( laagdrempelig, hoorzittingen)  Aantal aangesloten zorgaanbieders (ca. 950)  Aard (m.n. vaktechnisch: diagnose, behandeling,verwijzing,afleggen visites )  Aantal klachten ca. 60 a 70 per jr. = gem.1klacht per 15 aangesloten huisartsen)

5 onderwerpen ad doelstelling B (bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg)  Aandachtspunten alsook geanonimiseerde uitspraken opnemen in jaarverslagen  Feedback geven van behandelde klachten op infoavonden d.m.v. rollenspel acteurs

6 Aandachtspunten in jaarverslagen De huisartsenpost dient zorg te dragen voor voldoende gekwalificeerde assistentes. Een dienstdoende huisarts moet kunnen vertrouwen op de hem door de assistente verstrekte gegevens. Het is haar taak om de hulpvraag goed uit te vragen en te registreren in de consult gegevens.

7 Het zou wenselijk zijn indien er bij de receptie niet kan worden meegekeken in de computer.

8 Een diagnose dient zorgvuldig op grond van een anamnese en een lichamelijk onderzoek gesteld te worden. Er dient niet afgegaan te worden op de bevindingen van een collega

9 Tijdens afwezigheid/vakanties dient zorg te worden gedragen voor telefonische bereikbaarheid van de praktijk en voor adequate waarneming; het is niet wenselijk indien patiënten een waarnemer slechts in urgente gevallen mogen consulteren.

10 Het missen van een diagnose behoeft op zich niet klachtwaardig te zijn, met name niet als er sprake is van een complex ziektebeeld. Wel is er sprake van klachtwaardig handelen indien aan die verkeerde diagnose onvoldoende onderzoek is vooraf gegaan.

11 Een arts dient te allen tijde professionele distantie in acht te nemen t.a.v. zijn patiënten.

12 De huisarts dient een hulpvraag die vlak voor het einde van de dienst binnenkomt zelf af te handelen of adequaat over te dragen aan een waarnemer of de HAP.


Download ppt "DE KLACHTENCOMMISSIE Rotterdam en Zuid-Holland Zuid. mr A.G. Scheele- Mülder, voorzitter klachtencommissie Infoavond 14 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google