De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie AUW! Inspreken ROB vergadering 08-03-2011 Henk Frigge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie AUW! Inspreken ROB vergadering 08-03-2011 Henk Frigge."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie AUW! Inspreken ROB vergadering 08-03-2011 Henk Frigge

2 A4 traject Delft – Schiedam in rijkswegenplan 12 angry men Spoetnik

3

4 Heb je dan liever een snelweg op maaiveld niveau in plaats van een sportpark!? Het zijn alleen de bewoners van Woudhoek die anders denken Uitkomsten van het Stadsdebat van 05-10-2010 zeggen heel iets anders! Jullie wisten toch dat die snelweg er zou komen!? Lichtoverlast Natuur op een A4-tunneldak aanleggen is toch geen dubbel grondgebruik!? Ja natuurlijk wel !!! Verlies van privacy De clubs uit Harga willen toch graag naar het tunneldak verhuizen!? Op Harga kan toch iedereen een konijn uit de hoge hoed toveren!? Luchtvervuiling Parkeeroverlast Geluidsoverlast Er kunnen toch drie voetbalvelden op zo’n casco!? Nee, op het tunneldak, waar het dus eigenlijk allemaal om te doen is, kunnen er maar twee op!! Sporters komen toch zeker wel op hun fiets naar het sportpark!? Uit notitie van gemeente Schiedam over Sportpark Kethel van 20-10-2009 Verzoek auto thuis te laten Een herhaling van zetten

5 Klanksportgroep KlankbordgroepKlanksportgroep

6 BGSV Bureau voor Stedebouw

7 Waterpartijen en vijvers Weiland Trimbaan Hertenkamp Struin- en wandelpaden Bebossing Bijenkorven Hondenuitlaatgebied Vleermuisbunkers IJsvogelwal Let it be! Zonnepanelen op het dak. Natuurprojecten Educatie Fietspaden Ruiterpaden Burgerinitiatief

8

9

10 Natuur- en landschapswaarden “De op de plankaart voor Boslinten en- gebieden aangewezen gronden zijn primair bestemd voor het behoud en de versterking van natuur- en landschapswaarden die karakteristiek zijn voor bossen.” Waterpartijen en waterlopen “Secundair zijn binnen deze bestemming ook toegestaan waterpartijen en waterlopen, voor zover deze functies niet strijdig zijn met de primaire bestemming.”

11 Fietsen en wandelen “De recreatieve functie kan verder uitgebouwd worden indien ze geen negatieve invloed heeft op de ecologische functie. Het gaat met name over passieve recreatie, zoals wandelen en fietsen.” Burgerparticipatie “ Hoe de verstedelijking en de aanleg van hoogwaardig groen eruit moeten gaan zien, wordt overgelaten aan de locale situatie. Van belang is dat het om groen moet gaan met een hoge belevingswaarde, gebruikswaarde en ecologische waarde. Om die waarden te bereiken wordt betrokkenheid van de burgers verwacht. Hier moeten gemeenten daadwerkelijk invulling aan (gaan) geven.” Verantwoordelijkheid en handhaving “Het bestemmingplan is bindend voor zowel de (gemeentelijke) overheid als de burger. De primaire veranwoordelijkheid voor de daadwereklijke controle en de handhaving liggen bij de gemeente. ….. Daarnaast kunnen ook derden belanghebbenden vorderen dat de bepalingen van het bestemmingsplan worden nageleefd.”

12 Schiedam heeft een unieke kans Burgers hebben geen keus U wel!

13 De Schiedamse gemeenteraad kent 12 partijen 12 gezworenen 35 angry men and women

14 Stuur een e-mail onder vermelding van Een andere tunnelvisie naar auw2010@live.nl en u ontvangt deze PowerPoint presentatie inclusief bijbehorende tekst in de notes pages. Alle leden van de ROB commissie ontvangen hem binnenkort automatisch.


Download ppt "Presentatie AUW! Inspreken ROB vergadering 08-03-2011 Henk Frigge."

Verwante presentaties


Ads door Google