De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4-4-2017 Kennis Netwerk Delta Water.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4-4-2017 Kennis Netwerk Delta Water."— Transcript van de presentatie:

1 Kennis Netwerk Delta Water

2 Seminarie “Regio’s voor Economische Verandering” Kennis Netwerk Delta Water Dr. A. de Groene, Hogeschool Zeeland Drs. N.R. Nico Landsman, Provincie Zeeland Brussel 15 juli 2008 Kennis Netwerk Delta Water

3 Opbouw presentatie Beeld van de regio Missie KNDW
Beeld van de regio Missie KNDW Interesse bedrijfsleven Onderwijs en onderzoek Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

4 Hoge ruimtelijke kwaliteit
Oase in drukke omgeving Nederland en Vlaanderen hebben Delta nodig voor hun welzijn Oase van rust Hoge ruimtelijke kwaliteit En het wordt steeds drukker in de nog rustige en ruime Delta: de scheepvaart en havenactiviteiten nemen toe. Het deltagebied is een oase van blauw-groene rust die door steeds meer mensen vanuit de omliggende stedelijke agglomeraties ontdekt wordt. Een logische ontwikkeling die na de Deltawerken is opgetreden is dat de ruimtelijke ontwikkelingen op de buitendijkse gronden die vroeger onderhevig waren aan het getij, maar nu een vast peil kennen zich uiteraard hebben aangepast aan dat vaste peil. Vaste steigers in jachthavens, bebouwing langs de oevers, zoals langs het Veerse Meer en in Tholen ieder met zijn eigen steiger en zoals het vakantiedorp Port Zélande op de Kabbelaarsbank in het Grevelingenmeer. Op die manier is ook de veerkracht in de ruimtelijke ordening in dit van oorsprong dynamische gebied aangetast. Met als gevolg dat elke verandering grote aanpassingskosten met zich mee brengt. Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

5 Delta niet klimaatbestendig
Meer berging nodig Zeespiegelstijging Verzilting en zoetwatervoorziening Ander beheer infrastructuur? Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

6 Missie KNDW Kennis Netwerk Delta Water is een netwerk waarin kennisinstituten, overheden en ondernemingen elkaar stimuleren en versterken om de kracht van de Delta op het gebied van water, zowel nationaal als internationaal, verder te ontwikkelen en duurzaam uit te bouwen. Zij draagt bij aan de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van Zeeland en omgeving Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

7 Participanten Kennisinstellingen Hogeschool Zeeland NIOO/ CEME (KNAW)
Kennisinstellingen Hogeschool Zeeland NIOO/ CEME (KNAW) Wageningen IMARES Deltares Roosevelt Academy Overheden Provincie Zeeland Rijkswaterstaat Zeeland Waterschap Zeeuwse Eilanden Waterschap Zeeuws Vlaanderen Ondernemingen -DOW Chemicals -Delta -Grontmij -Impuls Zeeland (ontwikkelingsbedrijf Overig (specifiek voor Kennis voor Klimaat) Milieu Natuur Landbouw Recreatie Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

8 Interesse van bedrijfsleven
Kansen Kennis Kunde Kassa KNDW wil bijdragen aan de brugfunctie tussen wetenschap en praktijk Problemen van de praktijk helpen oplossen door het zoeken naar de kennisdragers die innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen (Ongebruikte) kennis van universiteiten en hogescholen een weg bieden naar toepassing in de praktijk Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

9 Onderwijs-ontwikkelingen
Nationale Wateracademie Bachelorniveau WO: Roosevelt Academy HBO: Hogeschool Zeeland Master of Science Delta Watermanagement Ontwikkeld als Interreg Euregio Scheldemond project door Hogeschool Zeeland Open Universiteit Hogeschool West Vlaanderen Uitvoering vanaf januari 2009 met meerdere partners Focus op water als een systeem in delta’s Deelnemers hebben werk en studeren in deeltijd Veel afstandsonderwijs Nauw contact met werkgevers Casestudies via KNDW-participanten Specialisaties: Deltatechnology Governance Human Roadmap Watertechnology and Deltatechnology Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

10 Onderzoek en innovatie
Deltaprogramma van de Deltaraad Building with Nature Kennis voor Klimaat Hotspot Zuidwestelijke Delta Autonome ontwikkeling, bestuurlijke aanpak Herstel estuariene dynamiek Kustveiligheid Economische kansen Zoetwaterbeschikbaarheid en Ruimtelijke Ordening KNDW Delta Water Award Prijsvraag voor ideeën voor inrichting van de delta Teams begeleid door 8 voor Ruimte (BSIK) KNDW Science Park Delta Water Klimaatverandering is een probleem en uitdaging voor delta’s, wereldwijd Europese Commissie verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en –verspreiding deltatechnologie (Lissabon-doelstellingen) Nederland voortrekker als toptechnologische natie voor deltatechnologie Samenwerking Europese kennisinstellingen Zuidwestelijke Delta als praktijklocatie, etalage en voorbeeld KNDW Wetenschappelijke Adviesraad Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

11 Project 1: Nieuwe innovaties Deltatechnologie
Waar zijn nieuwe innovaties wenselijk? Nieuwe innovaties Deltatechnologie zijn bijvoorbeeld: Smartsoils Dijknagels Speciematras Drijvende kassen, bassins, gebouwen Schorbuffers Wisselpolders Locaties Inventarisatie uitvoeren Overleg met betrokkenen Effect Veiligheid, natuurlijkheid, leefbaarheid Etalage van klimaatbestendigheid Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

12 Project 2: Internationaal Centrum Deltatechnologie en Klimaat
Functies Showroom en international market place (met NWP en Netwerk Deltatechnologie) Academische praktijklocatie Metingen Werving studenten Publieksfuncties Waterwacht á la sterrenwacht voor geïnteresseerden Beleving van kansen door aanpassing aan nieuw klimaat Participatie in beleidsvorming Demonstraties van amfibisch bouwen enz. Beoogde locatie: Neeltje Jans Terug naar de Kust: Pieken in de Delta Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

13 Internationaal Centrum Deltatechnologie en Klimaat
Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water

14 Science Park Delta Water
Nederland efficiënt en effectief klimaatbestendig inrichten Gebruik maken van nieuwste technologische en bestuurskundige inzichten (Building with Nature) Experimenten op werkelijke schaal met Zandmotor (natuurherstel, energieproductie) Brede dijk, klimaatdijk (multifunctioneel) Schorren, klimaatbuffer (natuurlijke veiligheid en landaangroei) Onderzoek door samenwerkende Europese topinstituten op het gebied van deltatechnologie en natuur Overbruggen kloof tussen kennis en toepassing Buitenlandse concurrenten voorblijven Kennis Netwerk Delta Water Kennis Netwerk Delta Water


Download ppt "4-4-2017 Kennis Netwerk Delta Water."

Verwante presentaties


Ads door Google