De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Wim Kuijken 10 juli 2012 – De Maatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Wim Kuijken 10 juli 2012 – De Maatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Wim Kuijken 10 juli 2012 – De Maatschappij

2 Nederland als Delta van West-Europa
Nederland is de Delta van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. We moeten voortdurend blijven werken aan onze delta; 59% van ons land is gevoelig voor overstroming. 10 juli 2012 – De Maatschappij

3 Het verleden Grote plannen als reactie op een ramp:
1916 overstromingen Noord-NL Harde oplossingen, Afsluitdijk creëert het IJsselmeer 1953 Watersnoodramp ZW-NL Eerste Deltacommissie Harde oplossingen met dammen en stormvloedkeringen (Deltawerken) 1993/1995 Hoogwater in het rivierengebied ( geëvacueerd) Ook ruimtelijke oplossingen: Ruimte voor de Rivier 10 juli 2012 – De Maatschappij

4 De delta onder druk: gemeten en verwachte veranderingen
Vaker/sterker stormen Meer/intensiever neerslag Toename rivier afvoer Ruimtelijke ontwikkeling Zeespiegel- Stijging Toename erosie Onze opgave Afname rivier afvoer Verzilting Bodemdaling 10 juli 2012 – De Maatschappij

5 Een innovatieve aanpak: het Deltaprogramma
2008 advies Tweede Deltacommissie 2010 DP gestart Twee doelen en drie waarden: Veilig nu en in de toekomst [ ] Waarborgen van zoetwater ook in tijden van droogte Solidariteit, Flexibiliteit, Duurzaamheid Niet als antwoord op een ramp, maar ter voorkoming van een ramp Elk jaar update aan de Tweede Kamer 10 juli 2012 – De Maatschappij

6 Wettelijke borging Deltawet (van kracht per is wettelijke basis van het Deltaprogramma Er is een Deltafonds voor continuïteit van de financiering (€ 1 md/jaar) Deltacommissaris is verantwoordelijk voor voortgang en samenhang Jaarlijkse rapportage aan het parlement Nieuwe aanpak, gebaseerd op horizontale en verticale samenwerking tussen overheden. Zorgt voor continuiteit in financiering en beleid. Participatie van alle stakeholders. 10 juli 2012 – De Maatschappij

7 Heden – 2015: lopende uitvoeringsprojecten
Lopende projecten onder de vlag van het DP: Hoogwaterbeschermingsprogramma/Zwakke Schakels Veiligheid waarborgen met dijkinspecties Ruimte voor de Rivier / Maaswerken 90 projecten langs de grote rivieren Tegelijkertijd kijken we verder vooruit: Voorbereiden deltabeslissingen (2015): basis voor een nieuwe generatie deltawerken DP2011: Aanpak DP2012: Analyse en knelpunten in de delta DP2013: mogelijke strategieen DP2014: kansrijke strategieen DP2015: voorkeursstrategieen en voorstel deltabeslissingen 10 juli 2012 – De Maatschappij

8 Met alle partijen optimale strategieën ontwikkelen
Alle overheidslagen, transparant besluitvormingsproces, eigen verantwoordelijkheid Stakeholders betrekken Joint fact finding Creatieve, innovatieve ideeën Lokale ontwikkelingen Ministerie (Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat) Ministerie (Economie, Landbouw en Innovatie) Provincie 1 Provincie 2 Provincie3 Provincie 4 Gemeente1 Gemeente2 Gemeente 3 Waterschap1 Waterschap2 Waterschap3 Deltaprogramma 10 juli 2012 – De Maatschappij

9 9 deelprogramma’s 5 deltabeslissingen
3 generieke, 6 regionale deelprogramma’s 5 structurerende beslissingen 3 op nationaal niveau: Veiligheidsnormen en - programma Nieuwbouw en herstructurering Zoetwaterstrategie en -maatregelen 2 regionale sleutelbeslissingen 10 juli 2012 – De Maatschappij

10 Lange en korte termijn verbonden
Bepaal omslagpunten door huidig beleid met toekomstscenario’s te confronteren Adaptief deltamanagement Ontwikkel adaptatiepaden 10 juli 2012 – De Maatschappij

11 Nederlandse Innovatiekracht
Kansen voor innovatieve oplossing in Nederlandse thuismarkt Building with nature (zandmotor) Scheiding van zoet en zout water (‘bellenscherm’) Sensoren in dijken (‘IJkdijk’) 10 juli 2012 – De Maatschappij

12 Kortom: The five Dutch D’s
Deltaprogramma Deltabeslissingen Deltacommissaris Deltafonds Deltawet De aanpak van het Deltaprogramma is samen te vatten in ‘vijf D’s’: in het Deltaprogramma wordt de komende jaren toegewerkt naar een coherente en stucturerende set Deltabeslissingen, waarna het programma met de uitvoering daarvan aan de slag gaat. De deltacommissaris waarborgt de continuïteit, verbindt Rijk en regio. In het Deltafonds wordt de financiering van de maatregelen geregeld, en deze aanpak wordt verankerd in de Deltawet. 10 juli 2012 – De Maatschappij


Download ppt "Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Wim Kuijken 10 juli 2012 – De Maatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google