De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovaties in bestuurlijke arrangementen voor de waardering van water 29 september 2006 Prof. Dr. J.J. Bouma Wetenschappelijk Directeur LmW |

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovaties in bestuurlijke arrangementen voor de waardering van water 29 september 2006 Prof. Dr. J.J. Bouma Wetenschappelijk Directeur LmW |"— Transcript van de presentatie:

1 Innovaties in bestuurlijke arrangementen voor de waardering van water 29 september 2006 Prof. Dr. J.J. Bouma Wetenschappelijk Directeur LmW |

2 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 2 Raamwerk van het programma Gebiedstypen Kennis thema’s Kust en zee Rivier gebied Laag Nederland Hoog Nederland Stedelijk gebied Communicatie Waardering Besturing Water systemen

3 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 3 Voorbeeldprojecten Aquaterra 6e kader project Kader Richtlijn Water voor Dommel, Maas en Rijn Deventer Uiterwaarden Ontwikkeling uiterwaarden in de Ijssel Duurzaam leven aan de zee De ontwikkeling van lange termijn senarios en indentificatie van kennisvragen Symbiose tussen veiligheid en natuur Onderdeel van Interreg project Freude am Fluss

4 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 4 Voorbeeldprojecten (2) Routeplanner 2010-2050 Een brugproject voor het onderzoek van de klimaatrobuustheid van Nederland B.V. op de lange termijn i.s.m.: – Departementen V&W, LNV, EZ en VROM – Klimaat voor Ruimte – Vernieuwend Ruimtegebruik

5 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 5 Aquaterra op stroomgebiedsniveau

6 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 6 Duurzaam leven aan de kust Scenarios en beelden 1.De kapitale kust: de zee als vriend en geconcentreerde economische waarden 2.De bunker: de zee als vijand en concentratie van economische waarden 3.Dynamisch waterland: de zee als vriend en spreiding van economische waarden 4.Nederstad: de zee als vijand en spreiding van economische waarden De dynamiek in waardering van kennisvragen Verschillende stakeholders kennen verschillende belangen en huidige en toekomstige kennisvragen

7 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 7 Deventer Uiterwaarden

8 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 8 Creatie woonlocaties op baggerterpen

9 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 9 Water zijn nieuwe plek geven – Ruimte voor de rivier – Veiligheid – Multifunctioneel – Waarde van Water – Economie – Beleving Kernboodschap 1

10 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 10 Waardering vanuit bestuurlijk perspectief (1) Ideologische benaderingen in milieukunde De rol van de KBA in verschillende ideologieën (na Turner, 1993) Duurzaamheidsniveau Technocratisch Ecocentisch Heel zwak zwak sterk heel sterk 1.Conventio nele KBA benadering Gewijzigde KBA benadering Vaste standaarden benadering Verlaten van KBA

11 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 11 Waardering vanuit bestuurlijk perspectief (2) Procedure voor een KBA 1.Project definiëren 2.Opmaken van een overzicht van fysieke effecten 3.Toekennen van financiële waarden 4.In korting brengen van de kosten en baten 5.Analyseren van gevoeligheden

12 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 12 Economische theorie van de CBA Consensus ten aanzien van de procedure Geen consensus ten aanzien van de kosten en baten Geen consensus ten aanzien van de waardering van het milieu

13 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 13 Waardering vanuit bestuurlijk perspectief (3) Gasregulering Klimaatregulering Verstoringsregulering Waterregulering Wateraanbod Erosiecontrole Bodemformatie Voedingsstofrecycling Afvalbehandeling Bestuiving Biologische controle Leefomgeving Voedselproductie Ruwe materialen Genetische bronnen Recreatie Cultureel De functies van watersystemen Costanza et al. (1997)

14 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 14 Van estuarium naar meer Van 22.832 dollar per hectare Naar 8.498 dollar per hectare Costanza (1997)

15 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 15 T.b.v. interactie en participatie bij waardering: - kba als maatwerk - rol van uitkomst van waardering: van evalueren naar communiceren - selectie van waarderingsmethoden Innovaties in bestuurlijke arrangementen

16 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 16 Koppeling tussen: -identificatie van functies van watersystemen -(innovatieve) functievervulling (RO, woningbouw, waterafvoer, …) -Financiering en verzekering Door middel van institutionele constructies: -Publieke-publieke samenwerking -publieke private samenwerking in ontwikkeling van producten en diensten Innovaties in bestuurlijke arrangementen

17 Verscheidenheid in waardering 29-09-2006 17 Stellingen De waarde van water is stuurbaar door bestuurders De waarde van watersystemen is afhankelijk van het gebiedstype én het trekken van systeemgrenzen


Download ppt "Innovaties in bestuurlijke arrangementen voor de waardering van water 29 september 2006 Prof. Dr. J.J. Bouma Wetenschappelijk Directeur LmW |"

Verwante presentaties


Ads door Google