De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DoorSTROMEN STROOM Water 2013 - 2014 … naar een vervolg van het grootste water-arrangement in Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DoorSTROMEN STROOM Water 2013 - 2014 … naar een vervolg van het grootste water-arrangement in Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 DoorSTROMEN STROOM Water 2013 - 2014 … naar een vervolg van het grootste water-arrangement in Nederland

2 Resultaten STROOM 2010 – 2012 (t.a.v. eindgebruiker) 7.500 leerlingen basisonderwijs (van 180 scholen) hebben gebruik gemaakt van lesmateriaal Water leeft! en Kikkerpad. Digitaal materiaal droge voeten voor BO is 220 keer gedownload. Digitaal lesmateriaal droge voeten voor VO is zo’n 100 maal gedownload. 5.000 leerlingen hebben één van de schepen van het Watermuseum bezocht. 16 klassen (VO) volgden een les op locatie (v. Watermuseum).

3 Resultaten STROOM 2010 - 2012 (t.a.v. samenwerking) STROOM (water) is een programma van: Provincie Zuid-Holland. GDO (gemeenten voor duurzame ontwikkeling). Waterschap Hollandse Delta. Hoogheemraadschap van Delfland. Hoogheemraadschap van Rijnland. Zuid- Hollands netwerk van NME organisaties (lokale NME-centra en IVN consulentschap ZH).

4 Resultaten STROOM 2010 - 2012 (t.a.v. bereik ZON aanbieder) ?

5 Door – STROMEN STROOM Water 2013 - 2014 Een ZON-nige toekomst?

6 Door – STROMEN STROOM Water 2013 - 2014 De wateropgaaf(inhoud) De actoren(partners) De producten(activiteiten)

7 Nu (2010-2012)Toekomst (2013-2014) Waarom?NME zorgt voor ontmoeting tussen maatschappelijk organisaties en onderwijs NME zorgt voor ontmoeting tussen organisaties waterketen en samenleving (onderwijs, wijk). Wie?Provincie ZH, waterschappen, onderwijs en een aantal ZON partners. Alle waterschappen en (drinkwater)bedrijven, deltaprogramma, NWP, BO en VO, MBO (?) en burgers. Wat?Leskisten- en pakketten, debat, lessen aan boord en op locatie, bestuurlijke bijeenkomsten. …… + ontmoetingen MBO en bedrijfsleven en wijkactiviteiten. Waar?Delen van ZH (…)Gehele provincie ZH + daarbuiten (NH, Zeeland, Gld).

8 Herijken op bestuurlijke vragen: Bestendigen relatie waterschappen: Waterbeheer, waterveiligheid (droge voeten en klimaat), waterberoepen De waterkringloop rond maken: Watergebruik (drinkwater) en waterrijk groen (ecologie, natuur). Nieuwe bestuurlijke vragen opzoeken: Deltaprogramma’s Klimaatbestendige stad en Rijnmond- Drechtsteden, Provincie ZH: groen en biodiversiteit.

9 Waar staan we nu? Gesprekken gevoerd/voeren met: Projectgroep STROOM-Water. Evides en Dunea. NWP (Netherland Water Partnership). Deltaprogramma Klimaatbestendige stad. Deltaprogramma Rijnmond - Drechtsteden. 2 nieuwe waterschappen (HHSK en Rivierenland). Provincie programma GROEN.

10 STROOM 2013 - 2014 STROOM water STROOMGEBIED Droge voeten (beheer &veiligheid) STROOMGEBIED Klimaatbestendige stad (afkoeling) STROOMGEBIED Drechtsteden Rotterdam… STROOMGEBIED Drinkwater Bestuurders (stuurgroep ) Programma coördinatie

11 Vragen aan ZON-aanbieders: Doen jullie mee? Actief aanbod waterportfolio in alle gemeenten in ZH (provincie-dekkend). Inbedding watereducatie in regulier werk. Koppeling aan issues op gemeentelijke niveau (praktijk, bestuur). e doet mee?

12 Kansen voor ZON-aanbieders: Samen sterk!! STROOM laat de kracht van de campagne gelden. STROOM brengt sociale instrumenten (leren) beter in beeld. Samenwerken is effectief en doeltreffend. Wie gaat met deze STROOM mee?


Download ppt "DoorSTROMEN STROOM Water 2013 - 2014 … naar een vervolg van het grootste water-arrangement in Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google