De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Regionalisatie Ketenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Regionalisatie Ketenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Project Regionalisatie Ketenzorg
1e Klankbordbijeenkomst

2 Bijeenkomst Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Zuid Limburg
Achtergrond

3 Doel van het project Ketenafspraken rondom diagnosegroep
Ketenkwaliteit Vertalen landelijk niveau

4 Organisatie van het project (1)
Werkgroep VSG/NVFS/NGS Projectleider kerngroep Pilot kerngroep Pilot kerngroep Pilot

5 Organisatie van het project (2)
kerngroep Pilot

6 Organisatie van het project (2)
kerngroep Pilot Oost Brabant Zuid Limburg Noord-Holland Preventie Chronische Achillespees Acute Enkel

7 Processtappen Wat? Door wie?
Indicatie behandeling/begeleiding nazorg Wat? Door wie? Voorwaarden? deskundigheid, veiligheid, overdracht. Coördinatie?

8 Regionale afspraken over
Proces Wie wat doet en wanneer? Daarnaast: Format totstandkoming afspraken voor andere regio’s

9 Bijeenkomst Regionalisatie/Ketenkwaliteit Regio Zuid Limburg
Chronische Achillespeesletsel

10 Doel van het project Het vastleggen van een duidelijke verwijsroute met informatie over wie wat doet Verbeteren van communicatie Adequate behandeling zonder tijdsverlies Zorgdragen voor ‘Snel en verantwoord sporten op “oude” niveau’ Geen extra schade aanrichten Leveren van zorg op niveau waarbij als uitgangspunt geldt kosteneffectiviteit, dat wil zeggen; meest goedkope zorg waar mogelijk.

11 Doelgroepen De recreatiesporter(s) en prestatiesporter(s) met Chronische Achillespeesklachten Chronische Achillespeesklachten is verder gedefinieerd als een letsel waarvan na een periode van 6-12 weken geen normaal herstel heeft plaatsgevonden.

12 Onderscheidende definities
Primaire preventie: uitgangspunt is zelfmanagement Werk(diagnose) Definitieve diagnose en begeleiding / behandeling: uitgangspunt zelfmanagement en zo spoedig mogelijk arbeids- en/of sportgeschikt Nazorg Deskundigheid

13 Primair Informatie aan de sporter/trainer Evenementen
Specifieke activiteiten

14 3 d Animaties: wat gebeurt er in het lichaam?

15 Primaire preventie Niet- Georganiseerde sporter Expert groepen C&V
Medische Staff Sportbonden NOC*NSF VSG NVFS Profileren/positioneren Sportzorgketen: voorlichting Inhoudelijk en organisatie Internet Media Effectieve maatregelen Voorlichtingsmaterialen Deskundigheidsbevordering Intermediairen Sport- Ondersteuners Coaches Trainers Verenigingen Huisarts Sportmasseurs Preventief onderzoek Verplichte sportkeuring sportarts Voorlichting Scholing Sportfysiotherapeutisch Advies Consult

16 Definitieve diagnose en begeleiding/behandeling
Attitude Kundig Communicatie Screening Oefenprogramma 6 ESWT – extra corporal shockwave therapy

17 Werk(diagnose) Tijdigheid Uitsluiten andere diagnoses
Oorzaak analyse: intrinsiek en extrinsiek Overdracht Deskundigheid

18

19 Secundaire preventie Niet- Georganiseerde sporter Expert groepen C&V
Medische Staff Sportbonden NOC*NSF VSG NVFS Effectieve maatregelen Blessure info intake nascholing Deskundigheidsbevordering Intermediairen Sport- Ondersteuners Coaches Trainers Verenigingen Huisarts Sportmasseurs competenties verwijzers Interventie strategie Nazorg Acuut letsel Georganiseerde sporter Behandeling Sportmasseur Behandeling Sportarts Behandeling Sportfysiotherapeut

20 Nazorg Nadere diagnostiek, indien behandeling niet werkt
Secundaire preventie: Trainingsopbouw en opbouw gewenste belasting

21 Richten op behoud van kwaliteit van leven

22 Tertiaire preventie Chronisch Expert groepen Zieken C&V Intermediairen
Medische Staff Sportbonden NOC*NSF VSG NVFS Intermediairen Sport- Ondersteuners Patienten- Verenigingen Profileren/positioneren Effectieve maatregelen Voorlichtingsmaterialen Deskundigheidsbevordering Medisch Specialist Huisarts Gespecialis. fysiotherapeut Inactieven KeuringSportarts Beweegprogramma’s Trainingsprogramma’s Algemene adviezen

23 Deskundigheid Zorgverzekeraars gaan meer eisen t.a.v. rapportage en gelopen behandeltraject – moet binnen DBC passen en in elektronisch dossier worden bijgehouden. Alle disciplines zijn geregistreerd/gelicenseerd houden punten bij voor herregistratie/herlicentie: voldoen aan nascholingseisen

24 Taken Voorlichting Deskundigheidsbevordering Consulten

25 Overleg structuur Huisartsen Intermediairen Sportarts Sportfysio
Sportmasseur Trainers/coaches Waar behoefte is

26 Overdracht De kerngroep heeft zich voorgenomen om een overdrachtsformulier te ontwikkelen opdat tijdig wordt doorverwezen naar de juiste discipline. Ook is dit formulier van belang voor de ketenpartners, zoals huisartsen, om inzicht te krijgen in de verwijsstructuur tussen de sportzorgdisciplines onderling

27 Doel klankbordbijeenkomst
informatie Chronische Achillespeesletsel informatie richting ketenpartners over inhoud afspraken tussen de drie kerndisciplines, opdat hiermee rekening kan worden gehouden bij verwijzingen feedback vanuit ketenpartners op inhoud uitwisseling kennis en ervaringen

28 Wensen ketenpartners?

29 Dank u wel voor uw aanwezigheid


Download ppt "Project Regionalisatie Ketenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google