De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het lijdensverhaal van Jezus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het lijdensverhaal van Jezus"— Transcript van de presentatie:

1 Het lijdensverhaal van Jezus
Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

2 Het lijdensverhaal van Jezus
Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat is dit jaar de tweede week van de paasvakantie. Ik ga jullie het verhaal van Jezus vertellen. Dan zal ik vertellen welke dagen van die Goede week belangrijk zijn. En dan ga ik nog iets vertellen over het verhaal van Jezus. Wat wij met dat verhaal kunnen doen.

3 Bidden samen met zijn apostelen
Het verhaal begint op donderdag. Jezus viert samen met zijn apostelen het Joodse Paasfeest. Joden denken dan aan hoe God hen gered heeft. Ze waren slaven in Egypte en God heeft hen een nieuw land gegeven. Dat vieren de Joden elk jaar. Met Jezus wordt het een raar feest. Eerst wast Jezus de voeten van zijn vrienden. De apostelen vinden het raar. Daarna voorspelt hij dat hij gevangen zal worden en dat hij snel dood zou gaan… de apostelen kunnen hem niet geloven. Samen met een paar apostelen gaat Jezus bidden. Jezus is bang… De apostelen vallen in slaap…

4 Soldaten nemen Jezus gevangen
Plots is er heel veel lawaai in de tuin waar ze zitten. Er komen soldaten. Judas, één van de apostelen is er ook. Judas geeft Jezus een zoen. Dat had hij afgesproken met de soldaten. Nu weten zij wie Jezus is en kunnen ze hem gemakkelijk gevangen nemen. Jezus vlucht niet… De apostelen schrikken.

5 Kajafas zegt: ‘Jezus moet sterven!’
De hogepriester, Kajafas, zegt dat Jezus moest sterven. De soldaten doen Jezus heel veel pijn. Ze zetten een kroon van doornen op zijn hoofd en ze slaan hem heel hard. Iedereen is boos op Jezus.

6 Petrus zegt: ‘Ik ken Jezus niet.’
Petrus is er ook. Hij zit stilletjes in een hoekje aan het vuur. Hij is heel erg bang maar wil wel weten wat er met Jezus zal gebeuren. Drie keer wordt hij bijna herkend. Mensen vragen of hij een apostel is. Drie keer zegt Petrus dat hij Jezus niet kent… Hij weet dat hij liegt en hij is heel verdrietig… Hij gaat weg en weent.

7 Jezus draagt zijn kruis
De mensen vinden dat Jezus dood moet. Soldaten willen hem aan een kruis ophangen. Daarvoor moet iedereen naar boven op de berg. Ze vinden dat Jezus zijn kruis maar zelf moet dragen. Jezus is moe en hij heeft verschrikkelijk veel pijn. Toch probeert hij zijn kruis te dragen. Hij valt een paar keer onderweg.

8 Simon helpt Jezus dragen
De soldaten vragen aan Simon om Jezus te helpen. Gelukkig is Simon sterk! Langs de weg staan ook een paar mensen die wenen. Een vrouw veegt het voorhoofd van Jezus af. Jezus is doodmoe en heeft heel veel pijn.

9 Jezus wordt aan het kruis genageld
Boven op de berg wordt Jezus aan het kruis genageld. De soldaten binden hem vast aan het kruis en kloppen met een hamer grote nagels door zijn handen en voeten. Zo zijn ze zeker dat Jezus niet van het kruis kan en is het moeilijker voor God om hem te redden… denken ze. Ze zetten de drie kruisen recht. Jezus hangt in het midden.

10 Jezus bidt om vergeving
Onder het kruis staan mensen te wenen. Eén van hen is Maria, de mama van Jezus. Ze horen dat Jezus bidt. Hij zegt: ‘Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen.’. Hij wil de mensen vergeven die hem zoveel pijn doen. Naast Jezus hangen twee rovers. Eén ervan heeft spijt van alles wat hij misdaan heeft en zegt dat ook aan Jezus. Jezus vergeeft hem en belooft hem dat hij vandaag nog samen met Jezus in de hemel zal zijn.

11 Johannes, Maria wordt jouw moeder
Ook Johannes is bij Jezus. Hij staat samen met Maria onder het kruis. Jezus zegt aan Maria: ‘Moeder, zie daar je zoon, Johannes.’ en aan Johannes zegt hij: ‘Maria wordt jouw moeder.’. Zo zullen ze elkaar kunnen steunen en is er iemand die altijd voor Maria zal zorgen.

12 Jezus sterft Jezus kijkt naar de lucht, naar God, zijn Vader. Hij zegt: ‘Het is volbracht.’. Daarmee bedoelde hij dat zijn werk klaar is, dat hij alles gedaan heeft wat God van hem vraagt. Jezus buigt zijn hoofd en gaat dood. Het wordt plots heel donker op de berg en er is zelfs een aardbeving. De soldaten worden bang. Eén van de soldaten begrijpt eindelijk dat Jezus de zoon van God is.

13 Jezus wordt in het graf gelegd
Op zaterdag mogen de Joden niet werken. Daarom vragen vrienden van Jezus of ze hem al op vrijdag van het kruis mogen halen en begraven. Ze wrijven hem in met lekker ruikende kruidenolie en wikkelden hem in een doek. Ze leggen hem in een graf. Het is een graf in een rots. Er wordt een heel grote steen voor gerold. Jezus vertelde voor hij dood ging dat hij na 3 dagen weer zou leven. De soldaten geloven niet dat dat kan en denken dat iemand het lichaam van Jezus zal stelen om dan te zeggen dat hij weer leeft. Ze willen niet dat dat gebeurt en houden daarom de wacht bij het graf.

14 Het graf is leeg! Op zondagmorgen willen drie vrouwen naar het graf van Jezus gaan om het lichaam te verzorgen en te wenen. Ze schrikken zich rot wanneer ze zien dat de zware steen weg is. Ze kijken in het graf en zien dat het lichaam van Jezus weg is.

15 Engel: ‘Jezus leeft!’ Plots staat er een engel naast het graf. Hij stelt de vrouwen gerust en vertelt dat Jezus niet meer dood is. Wat Jezus gezegd heet, is gebeurd. De engel zegt dat Jezus leeft! De vrouwen lopen zo snel ze kunnen terug naar het dorp om het de apostelen te vertellen! Jezus leeft!!!

16 Het lijdensverhaal van Jezus
Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie nu ook nog vertellen over de Goede week. Elk jaar valt Pasen op een andere dag maar altijd in de lente. Het is een moeilijke zin… Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. De lente begint op 21 maart. Geleerde mensen rekenen uit wanneer het voor de eerste keer volle maan is in de lente. De zondag die daarna valt is dan Pasen. De week waarin Pasen valt noemen we de Goede Week.

17 De Goede Week: Donderdag
Witte Donderdag: Op donderdag denken we aan Jezus die met zijn apostelen at. Hij waste hun voeten en brak het brood. Op donderdag vieren we Witte Donderdag. Voor de laatste keer eet Jezus samen met zijn apostelen. Dat noemen we het laatste avondmaal. Jezus wast eerst de voeten van de apostelen. Daarna breekt hij het brood en zegent hij de wijn. Wie zijn eerste communie zal doen, weet dat de priester elke week tijdens de mis het brood en de wijn zegent. Op onze eerste communie mogen wij voor het eerst van dat brood eten. Jezus heeft gezegd dat hij zelf in dat brood zit. Als we van dat brood eten, komt Jezus in ons hart.

18 De Goede Week Vrijdag Op Goede Vrijdag denken we aan hoe Jezus gestorven is. Op Goede Vrijdag denken we aan hoe Jezus gestorven is. Hij heeft heel veel pijn gehad en ze hebben Hem op een kruis gehangen. We noemen het ‘Goede Vrijdag’ omdat wij weten dat Jezus niet dood zal blijven. Hij zal opnieuw leven. Dat is goed want Jezus heeft aan alle mensen beloofd dat ook wij terug zullen leven na de dood.

19 De Goede Week: Zaterdag
Op Stille Zaterdag is het heel stil. Er mag niet gewerkt worden. De mensen zijn ook verdrietig… Op zaterdag mogen de joden niet werken. De zaterdag is de dag waarop de joden bidden en naar het woord van God luisteren in de tempel. Het is die dag heel stil. Niemand loop op straat rond. Veel mensen zijn ook verdrietig omdat Jezus dood is. De apostelen en vrienden van Jezus wenen. Ze zijn bang omdat ze niet weten wat ze nu moeten doen.

20 De Goede Week: Zondag Op Pasen vieren we dat Jezus leeft. Hij is verrezen, dat wil zeggen dat hij uit de dood is opgestaan. Op zondag vieren we dat Jezus leeft. Hij is uit de dood opgestaan. Dat noemen we de verrijzenis. Jezus had dat voor hij gestorven is beloofd. Na drie dagen zou hij niet meer dood zijn. En ja… het graf is leeg. Iedereen is superblij. We vieren dit feest elk jaar.

21 PASEN Op Pasen krijgen veel kinderen een geschenkje en chocolade. We eten paaseieren. Een ei toont ons dat er altijd nieuw leven komt. Altijd weer worden nieuwe kipjes en vogeltjes geboren. We vieren Pasen altijd in de lente. Ook zo zien we dat het een feest van nieuw leven is. De bomen zijn kaal en lijken dood maar elke lente opnieuw komen er blaadjes, komen er nieuwe bloemen… komt er nieuw leven! Reden om te feesten… en lekker te snoepen!

22 Een speciaal verhaal… Trouw Spijt Hoop
En om te eindigen… Jezus wil ons altijd iets speciaals vertellen. Hij vraagt ons om te proberen leven zoals Hij. Moeten wij dan ook doodgaan aan een kruis? Nee! Dat moet niet. Jezus vraagt ons wel om trouw te zijn, spijt te tonen en hoop te hebben. Ik ga dat proberen uitleggen.

23 Trouw Petrus: ‘Ik ken die man niet!’ Kan ik op jou rekenen?
Mijn vriendin mag op mij rekenen! Weet je nog dat Petrus zei dat hij Jezus niet kent? Wel, hij heeft dat 3 keer gedaan… Petrus was zo bang dat hij ook gevangen zou worden dat hij niet durfde zeggen dat hij Jezus wel goed kent. Omdat hij zo bang is, kan hij niet trouw blijven aan Jezus. Trouw blijven wil zeggen dat iemand altijd op je kan rekenen. Ik probeer een trouwe vriendin te zijn van Yolien. Ik probeer altijd lief te zijn voor Yolien. We lachen veel en we spelen veel maar als Yolien verdriet heeft, dan probeer ik haar ook te troosten. En als we ruzie hebben, dan maken we het weer goed. Dat is ‘trouw zijn’. Petrus was te bang om zelf geslagen te worden dat hij niet meer trouw durfde zijn aan Jezus.

24 Spijt Eén van de mannen die naast Jezus hangt vraagt vergeving. Hij heeft spijt. Jezus vergeeft de mensen die Hem pijn deden. Hebben wij spijt als we ruzie hebben? Ik probeer te vergeven en we maken het goed. Heb je gehoord dat één van de mensen die samen met Jezus aan het kruis hangen, spijt hebben voor wat ze misdaan hebben? Hij was een rover. Hij had dingen afgepakt van mensen en misschien had hij die mensen ook wel pijn gedaan of dood gemaakt. Heel stoute mensen dus. Maar nu hij aan het kruis hangt en weet dat hij zal doodgaan heeft hij spijt en dat vertelt hij aan Jezus. ‘Had ik dat maar niet gedaan’, denkt hij. En weet je wat Jezus doet? Hij vergeeft hem wat hij fout gedaan hebben en hij vergeeft ook alle mensen die hem pijn gedaan hebben. Als je iemand iets vergeeft, dan kan je weer vrienden worden. Je geeft iemand een tweede kans. Yolien en ik hebben ook al wel eens ruzie gemaakt… maar dan geven we elkaar een knuffel. We vergeven het elkaar en we worden weer dikke vrienden. Fijn he! En toch is Jezus veel straffer dan Yolien en ik. De mensen hebben Jezus zoveel pijn gedaan… ze hebben hem geslagen en geschopt, een kroon met pinnekes op zijn hoofd gezet en hem aan het kruis genageld tot hij dood was… en toch kan Jezus dat vergeven. Straffe gast he!

25 Hoop Mensen hebben verdriet omdat Jezus dood is… maar plots is het graf leeg! Er is weer hoop: Jezus leeft! Na regen komt zonneschijn. Altijd! Ook bij jou? Hoop is ook belangrijk in het verhaal. Jezus is dood en de mensen zijn heel verdrietig. De apostelen wisten niet meer wat ze nu moesten doen. Maria en de vrienden van Jezus waren ook superverdrietig. En als mensen verdriet hebben omdat iemand dood is, dan gaan ze het graf bezoeken. En weet je wat… het graf was leeg! Jezus lag niet meer in het graf. Iedereen begon te zeggen dat Jezus nog leefde. Dat is hoop… Jezus is niet dood, ook al hebben ze hem zo hard geslagen! Jezus vertelt ons zo dat we altijd hoop mogen hebben, dan we moeten geloven dat we nooit verdrietig zullen blijven, dat onze traantjes altijd zullen drogen. Heb jij dat al gehad, dat je zo verdrietig bent dat je denkt dat het nooit meer over zal gaan? Jezus zegt dat we dan hoop mogen hebben, mogen geloven dat de traantjes toch weer weg zullen gaan en we weer zullen kunnen lachen. Fijn he!

26 Einde! ZALIG PASEN!!! Zo, nu weet iedereen wat we zullen vieren in de paasvakantie. Hopen nu dat het heel mooi weer zal worden zodat we ook heel veel kunnen spelen! Prettige vakantie iedereen en een Zalig Pasen!!!


Download ppt "Het lijdensverhaal van Jezus"

Verwante presentaties


Ads door Google