De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het kerkelijk jaar Thema 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het kerkelijk jaar Thema 8."— Transcript van de presentatie:

1 Het kerkelijk jaar Thema 8

2 Een jaar rond... Schooljaar, burgerlijk jaar...
Begin en einde van een schooljaar? Bijzondere gebeurtenissen? Begin en einde van het burgerlijk jaar? Belangrijke gebeurtenissen? De loop van de seizoenen Welke seizoenen? Hoe zie je de wisseling? Welke invloed heeft de seizoenen op de mens? Oorsprong van heidense en voorchristelijke feesten o.a. verering van de doden in de herfst... WB 25: tekeningen aanvullen: huistaak

3 Kerkelijk jaar = kring = cyclisch = komt elk jaar terug

4 Kerstmis voorbereiding = Advent 4 zondagen
1 ste zondag = start kerkelijk jaar Kersttijd met Feest van de Openbaring (Driekoningen) WB 24 aanvullen

5 Pasen start = Aswoensdag einde = Goede Week Palmzondag Witte Donderdag
Voorbereiding = veertigdagentijd = de vasten start = Aswoensdag einde = Goede Week Palmzondag Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag paastijd met Hemel- vaart en Pinksteren WB 25 aanvullen

6 Liturgische kleuren Paars, wit (geel), rood, groen
Eigen gevoelsbetekenis Priester: kazuifel en/of stola in die kleur tijdens gepaste periode Altaar en lezenaar aangekleed in passend kleur

7 Paars Boete: Rouw: Tijdens de voorbereiding op feesten Allerzielen
Advent Vasten Rouw: Allerzielen begrafenissen

8 Wit (geel) Feest en vreugde Alle feesten en tijd van navieren:
Kerstmis Pasen Allerheiligen Tenhemelopneming van Maria

9 Rood Gods liefde, vuur van de Heilige Geest Pinksteren Goede Vrijdag
Martelarenfeesten (rood = kleur van bloed)

10 Groen Hoop en verlangen ‘tijd door het jaar’

11 Paaskring start

12 Start = Jezus’s lijden en dood, Zijn verrijzenis en het pinkstergebeuren
Jezus’ lijden, dood, verrijzenis = kern christelijk geloof  geloof in een levende Jezus, de verrezen Jezus Pinksteren = Jezus zendt Zijn geest Door de kracht van de Geest gaan de mensen in Jezus’ voetstappen = ontstaan eerste gemeenschap van christenen  hieruit groeit de Kerk van Jezus.

13 De opbouw van de paaskring
Paastijd De opbouw van de paaskring Aswoensdag Pinksteren Hemelvaart Vasten Veertigdagen- tijd Palmzondag Witte Donderdag Stille Zaterdag Goede Vrijdag Pasen

14 Toelichting bij de opbouw
Aswoensdag = start vasten = boete doen askruisje: as  verbrande palmtaken (vorig jaar) Veertigdagentijd = voorbereiding: gebed, sober leven, bekering, aandacht voor medemens (Broederlijk Delen) Goede week = laatste week voor Pasen: Jezus lijden en dood herdenken Palmzondag: intocht van Jezus in Jeruzalem

15 Witte Donderdag: Laatste avondmaal – eucharistie
Goede Vrijdag: dood van Jezus Stille Zaterdag: Jezus in graf, stilte en rust (sabbat) Pasen: verrijzenis van Jezus Paastijd (50d): Jezus leeft! Hij leidt alle mensen op de weg van het leven Hemelvaart (40d na Pasen): Jezus voorgoed naar Zijn Vader, zendt apostelen, belooft Zijn Geest Pinksteren (50d na Pasen): apostelen ontvangen de kracht van de Heilige Geest: Jezus is verrezen, geloof in Hem.

16 Jezus’ leven en eerste christenen

17 Over Jezus verkondigen en vertellen
1ste christenen: nadenken over betekenis van Jezus voor hun leven Over Jezus schrijven : 4 evangelisten Geloof in Jezus doorgeven Mt en Lc: geboorte van Jezus: wie is Hij en waarom is Hij zo belangrijk Kerstmis: God-wordt-mens vieren

18 De kerstkring Driekoningen Kerstmis Advent Kersttijd 4 zondagen

19 Toelichting bij de opbouw
Advent = voorbereiding op komst van Jezus, tijd van inkeer en verwachten, zorg voor de medemens Kerstmis: geboorte van Jezus vieren die als God-met-ons (Immanuël) onder de mensen komt Kersttijd: nadenken over de komst van God-bij-ons Feest van de Openbaring = Driekoningen: Jezus openbaart zich aan alle mensen, het Licht voor alle mensen

20 Tijd door het jaar Verhalen over Jezus’ leven komen aan bod
2 febr: opdracht van Jezus in de tempel (Maria Lichtmis) Doopsel van Jezus Mariale feesten: Tenhemelopneming v Maria 15 aug Cyclus lezingen: A (04-05) –B (05-06) –C (06-07)... Allerheiligen: nagedachtenis alle heiligen Allerzielen: alle mensen die gestorven zijn herdenken


Download ppt "Het kerkelijk jaar Thema 8."

Verwante presentaties


Ads door Google