De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERGESPREKKEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERGESPREKKEN."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERGESPREKKEN

2 SLIK…

3 DOELEN Je kent verschillende soorten oudercontacten
Je kent het belang van goede oudercontacten Je kunt de juiste gesprekstechnieken toepassen in een oudergesprek Je kent de opbouw van een tienminutengesprek

4 Schrijf zoveel mogelijk verschillende soorten oudercontacten op
OPDRACHT  1 MINUUT Schrijf zoveel mogelijk verschillende soorten oudercontacten op

5 SOORTEN OUDERCONTACTEN
Informeel schoolplein in de klas Formeel 10-minutengesprek kennismakingsouderavond leesouders slecht nieuwsgesprek telefonisch

6 TIENMINUTENGESPREK Casus Femke Kijkopdracht: Noteer je observaties m.b.t. - de opbouw van het gesprek en het keerpunt - de rol van de leerkracht

7 BASISAGENDA TIENMINUTENGESPREK
a) welkom, b) een informeel gesprekje, c) informeren bij ouders hoe zij vinden dat het gaat d) bespreken van het rapport, e) bespreken van aandachtspunten op het gebied van de ontwikkeling en het leren en maken van afspraken,

8 VERVOLG BASISAGENDA f) bespreken van aandachtpunten in het gedrag, maken van afspraken over benodigde ondersteuning van school en/of ouders, g) eventueel: actuele gebeurtenissen of (ouder)activiteiten op school, wijzen op tussentijdse contactmogelijkheden h) rondvraag, i) korte samenvatting: wat gaat goed, wat zijn aandachtspunten, welke afspraken j) afscheid.

9 VOORBEREIDEN GESPREKSINHOUD
wat weet ik over de opvattingen en verwachtingen van ouders? hoe zullen ze het gesprek opnemen? wat is het doel van het gesprek? Weet ik wat ik wil zeggen? Heb ik goede concreet waarneembare vb over de leerstof / gedrag / werkhouding ken ik de gegevens over de leerling (bv lvs ) in welke volgorde zal ik de onderwerpen / argumenten presenteren? ben ik voldoende op de hoogte van voorgaande gebeurtenissen? Lees de aantekeningen van vorig jaar. Sas & Bongaars, Vakbekwaam Onderwijzen (H10)

10 COMMUNICATIE Wees bewust van communicatie op verbaal en non-verbaal niveau Verbaal  gevoelsboodschap Non-verbaal  zithouding, wegkijken, etc Reageer adequaat op gevoel van ouders Maak gebruik van interventietechnieken.

11 INTERVENTIETECHNIEKEN (1)
actief luisteren samenvatten reflecteren van gevoelens ordenen doorvragen (vragend aansluiten) ondersteunen (geruststellen) Afhankelijk van de aard van het gesprek en het doel dat nagestreefd wordt, worden verschillende interventies toegepast. Er worden 12 gespreksinterventies onderscheiden. Van 1 tot 12 neemt de inbreng van de gespreksleider toe. De gespreksleider bepaalt in toenemende mate wat er in het gesprek aan de orde komt. actief luisteren oogcontact, knikken, hm, herhalen van een woord. samenvatten beknopt weergeven wat je de ander hoorde zeggen, bij voorkeur in eigen woorden, nagaan of je het begreep. refelecteren van gevoelens weergeven wat je als gevoel bij de ander impliciet of expliciet meende te horen, te zien. 4. ordenen ordening aanbrengen in een groter deel van het gesprek en wijzen op samenhangen. 5. doorvragen (vragend aansluiten) de interviewer stelt een vraag, waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van de gegevens die de geinterviewde zelf aandraagt. 6. ondersteunen (geruststellen) erkennen wat is gebeurd: bijv. er is wel iets misgegaan maar het is geen ramp; de ander bevestigen.

12 INTERVENTIETECHNIEKEN (2)
vragend toevoegen interpreteren informeren suggereren adviseren beoordelen 7. vragend toevoegen ook hier gaat het om een vraag van de interviewer; de vraag wordt gesteld vanuit het referentiekader van de docent. 8. interpreteren herhalen wat de ander zei, maar daaraan gekoppeld wat je ziet als mogelijke verklaring. 9. informeren de gespreksleider vertelt iets over zijn ervaringen en opvattingen aansluitend bij of in tegenstelling met hetgeen de geinterviewde naar voren brengt. suggereren een vingerwijzing geven in welke richting misschien een oplossing gezocht kan worden 11. adviseren nadrukkelijker wijzen welke richting voor de nader mogelijk of wenselijk is. beoordelen aangeven wat volgens jou juist of onjuist is geweest; effectief of ineffectief.

13 SLIK… (DEEL 2)

14 DOELEN Je kunt de juiste gesprekstechnieken toepassen in een oudergesprek Je kent de opbouw van een tienminutengesprek Je kent de fasen in een slechtnieuwsgesprek en kunt de daarbij horende gesprekstechnieken toepassen.

15 5 STAPPEN SLECHTNIEUWSGESPREK
Voorbereiden Uitdelen van de klap Het verminderen van de frustratie Het zoeken van een oplossing De afronding

16 VALKUILEN - VOORBEELDEN
Uitstellen Ouders zelf laten raden Boodschap vergulden Al troosten voordat het nodig is Verantwoordelijkheid buiten jezelf leggen

17 PROBLEEMGESPREK Het doel van een acuut probleemgesprek is verschillend voor de ouder en de leerkracht. Dat maakt dat er een spanningsveld is.

18 NABESPREKING CASUS: Kreeg de ouder het gevoel een luisterend oor/ begrip/ erkenning te vinden? Maakte de leerkracht de juiste keuze in haar prioriteiten? Was de leerkracht assertief genoeg om aan haar eigen prioriteiten vast te houden? Is de ouder tevreden naar huis gegaan?

19 CAPABEL OMGAAN MET BOZE OUDERS
Rustig blijven en tel tot 10 Voel je niet persoonlijk aangevallen, schiet niet in de verdediging. Probeer in contact te blijven met ouders. Als blijft escaleren  beëindig gesprek. Blijf ouders serieus nemen. Altijd politie inschakelen als ouders agressief worden.

20 VALKUILEN PROBLEEMGESPREK
Onvoldoende luisteren/ begrip tonen/ erkennen van gevoelens. Een onjuiste afweging maken in wat nu en wat later afgehandeld kan/ moet worden. Te weinig assertief zijn in het bewaken van de eigen prioriteiten: op dit moment is er te weinig tijd, de leerkracht moet andere dingen doen en dus het gesprek uitstellen.

21 FASERING Fasering: De voorbereidingsfase ontbreekt in dit geval. Het komt dus aan op improviseren. In het gesprek vallen wel de volgende fases te onderscheiden: Een luisterfase. Een beslissingsfase: moet er iets op dit moment worden opgelost, zo ja wat en wat kan verschoven worden naar een ander moment.

22 http://www.leraar24.nl/video/3323  Wat heb je hier uitgehaald voor jezelf?

23 NOG EEN VOORBEELD Wat zou jij wel doen Zou jij iets anders doen?


Download ppt "OUDERGESPREKKEN."

Verwante presentaties


Ads door Google