De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Zeester Informatieavond - Ouderpanel 12 maart

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Zeester Informatieavond - Ouderpanel 12 maart"— Transcript van de presentatie:

1 De Zeester Informatieavond - Ouderpanel 12 maart
‘Leren-Leren’ Je bent ‘een ster tussen alle andere sterren’

2 Welkom

3 Agenda avond ‘Leren-Leren’
1. Opening. 2. Waarom en informatieavond / ouderpanel? 3. Waarom dit onderwerp en een algemene inleiding over ‘het onderwerp Leren- Leren ’ 4. We gaan in kleine groepen uiteen om via open vragen en stellingen met elkaar van gedachten te wisselen. (onder het genot van een kopje koffie/thee) 5. Terugkoppeling en bespreking van de stellingen/open vragen in de “grote” groep. 6. Open vragenronde. 7. Afsluiting.

4 1. Opening ‘Leren’ Jezus als leraar.. Boekje ‘Over de Brug’
Spreken met gezag Praktische voorbeelden / gelijkenissen Boekje ‘Over de Brug’ De uil en de veldmuis

5 De uil en de veldmuis Voldoende middelen en tools? details Beleid

6

7

8

9 Waarom? Uitgangspunt ouderpanels.
De school vindt het van belang goed te communiceren met ouders. Het ouderpanel is een goede manier is om te horen wat ouders over allerlei zaken op school denken. Gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen voor (dreigende) problemen en kunnen verbeterpunten naar boven komen.

10 Waarom? Ouderpanels zijn er om de kwaliteit vast te houden en waar nodig te verbeteren Een school is een leer- en leefgemeenschap Ouders en leerkrachten zijn “partners” Dat wil zeggen: dat we sámen zoeken naar de beste wegen voor het individuele kind en de school.

11 2. Uw rol… Wat verwachten wij vanavond van u? Dat u: meedenkt;
meepraat; emoties deelt; uw mening deelt; tips, suggesties geeft.

12 Onderwerp van deze informatieavond en ouderpanel
Leren-Leren

13 3. Algemene inleiding op onderwerp Leren-Leren

14

15 Dus vanavond…… Even luisteren…. Veel kijken…..
Nog meer zelf doen, discussiëren, uitleggen. En de rest…? Gaat mee naar huis (documentatie) en…… keuzen maken: doel is m.n. leren-leren / huiswerk en te ontwikkelen schoolbeleid.

16 Leren en huiswerk? Een actueel onderwerp Boeken Huiswerkinstituten
En… duizenden meningen..

17 Onderzoek…..

18 Wat is leren? Leren is het verwerven van nieuwe of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden en kan het samenvoegen van verschillende soorten informatie inhouden Je kunt alleen leren en samen leren… Onbewust of bewust leren…

19 Het nieuwe leren….? Het nieuwe leren is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen zelf verantwoordelijk leren. De nadruk ligt minder op kennis, maar meer op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

20 Vormen van (slim) leren?
Of…. Leren kun je leren…. Heb je baat bij traditioneel of modern leren?

21 Leren en huiswerk? http://www.leraar24.nl/video/1683

22 onderwerp Leren-Leren
3. Algemene inleiding op onderwerp Leren-Leren Leerkrachten/scholen geven huiswerk mee. Waarom.. Leren en inoefenen van leerstof voor een toets/overhoring; Mogelijkheid tot extra ondersteuning en daarmee verlening leertijd op bepaalde lesstof onderdelen; 3. Op verzoek van ouders; 4. Het bereidt voor op Voortgezet Onderwijs (gr. 7/8)

23 Hoe landt meegeven van het huiswerk?
Dat is heel verschillend: Kan voor spanningen/ruzie zorgen (elke week!) Kan als ongewenst worden ervaren. Ze zijn toch al naar school geweest en er moet nog meer gebeuren! (club, typles, sport, buiten spelen) Kan als zeer prettig worden ervaren (thuis ondersteunen) Of wisselende gevoelens afhankelijk van reactie kind, hoeveelheid huiswerk, drukte thuis enz..

24 3. Voor- en tegenstanders
Feit: ouderbetrokkenheid bij het huiswerk hoe het gaat op school draagt bij aan verdere ontwikkeling van het kind! Maar…. - Hoeveel huiswerk? - Wat voor huiswerk? - Wanneer, hoe, met welk doel ….? Daar kunnen we over in gesprek als school en ouders…. …..Schrijven en ontwikkelen van huiswerk beleid.

25 3. en…. Hoe helpt u uw kind dan… als het huiswerk mee krijgt?
U ontvangt een algemeen informatieblad. (om thuis een rustig door te lezen) Dan hebben we nu tijd voor de uitwisseling van: meningen ervaringen vragen m.b.v. stellingen, brengen we het gesprek op gang

26 stellingen te bespreken
5. In groepjes uiteen om stellingen te bespreken Via een werkblad bespreken we in twee of drie groepjes de stellingen en open vragen

27 6. Terugkoppeling en bespreking van de stellingen/open vragen in de “grote” groep

28 4. ‘De Stellingen’

29 Stelling 1 Mijn kind krijgt te veel huiswerk mee

30 Stelling 2 Ik kan mijn kind prima helpen en ondersteunen bij het maken en leren van het huiswerk

31 Stelling 3 Ik ben tegen het meegeven van huiswerk

32 Stelling 4 Ik weet niet hoe ik mijn kind moet ‘leren – leren’ bijvoorbeeld om uit te leggen hoe hij/zij het best woordjes kan leren. Hoe een werkstuk of spreekbeurt er uit ziet

33 Stelling 5 Leerstof voor een toets moet minimaal 1 week van te voren worden opgegeven.

34 Stelling 6 De school moet geen huiswerk voor de week na de vakantie meegeven

35 Stelling 7 Het is moeilijk om kinderen motiveren om hun huiswerk te maken.

36 Stelling 7 Er moet op schoolniveau afspraken gemaakt worden over de hoeveelheid huiswerk/spreekbeurten/werkstukken per leerjaar

37 7. Open vragenronde Wat wilt u nog vragen?

38 10. Vastleggen actiepunten en afsluiting van de avond
Een duur kruisje.. En de vraag: WAS DEZE AVOND ZINVOL??

39 Een duur kruisje..

40 Een duur kruisje..


Download ppt "De Zeester Informatieavond - Ouderpanel 12 maart"

Verwante presentaties


Ads door Google