De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pesten is geen spelletje.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pesten is geen spelletje."— Transcript van de presentatie:

1 Pesten is geen spelletje

2 Programma van deze avond:
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen

3 Hoe pesten werkt De pesters De slachtoffers De meelopers
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Hoe pesten werkt Bij pesten zijn drie rollen te onderscheiden. De pesters De slachtoffers De meelopers

4 60% van de basisschool leerlingen wordt wel eens gepest
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Feiten over pesten 60% van de basisschool leerlingen wordt wel eens gepest 8 % van de basisschoolleerlingen wordt minstens één keer per week gepest Bijna 50% vertelt dit aan de leraar

5 Door achtervolging enz.
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Hoe kinderen pesten Met woorden Lichamelijk Door achtervolging enz. Door uitsluiting Door stelen of vernielen van bezittingen Door afpersing

6 Om de manier waarop ze hun gevoelens uiten
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen De gepeste kinderen Waarom en wanneer worden kinderen gepest: Om hun uiterlijk Om hun gedrag Om de manier waarop ze hun gevoelens uiten In onveilige situaties Omdat ze zichzelf niet kunnen verdedigen

7 Gedragen zich agressiever
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen De pesters Zijn vaak de sterkste Gedragen zich agressiever Reageren snel met geweld Dwingen populariteit af

8 Meelopers en andere kinderen
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Meelopers en andere kinderen Zijn niet direct betrokken bij het pesten Zijn bang zelf slachtoffer te worden Zijn medebepalend voor het voortduren van het pesten

9 Pesten om vriendschappen te behouden
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Meisjes en pesten Pesten om vriendschappen te behouden De slachtoffers staan dicht bij ze Willen slachtoffers helpen

10 Kinderen van vier tot twaalf jaar
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Kinderen van vier tot twaalf jaar Kunnen de invloed van hun eigen gedrag niet goed inschatten Om sociale vaardigheden te leren, hebben kinderen vooral elkaar nodig Gericht pesten komt in deze leeftijdsgroep niet zo veel voor De sociale rollen in de groep liggen meestal nog niet vast Waar moet op school aandacht aan besteedt worden op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen?

11 In elke groep zitten kinderen die gemakkelijk, minder
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Veilig in de groep In elke groep zitten kinderen die gemakkelijk, minder gemakkelijk en soms zelfs moeilijk met anderen om kunnen gaan Onveilige groepen hebben altijd een slachtoffer Andere kinderen durven het dan nauwelijks voor het gepeste kind op te nemen. Het kan ook zijn dat er te veel nadruk ligt op presteren

12 Pesten komt het meeste voor op school
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen De basisschool Pesten komt het meeste voor op school Het allerbelangrijkste wat de school kan doen is het pesten zoveel mogelijk voorkómen Goed voorbeeld doet goed volgen Het is belangrijk dat de leerkracht de klas tot een eenheid smeedt

13 Nationaal onderwijsprotocol tegen pesten
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Nationaal onderwijsprotocol tegen pesten Onderwijsprotocol tegen pesten Bestuur, ouderraad, medezeggenschapsraad en team moeten zich afvragen hoe de school een veiliger plaats kan worden voor leerlingen Er worden zes aanbevelingen gegeven om pesten op school aan te pakken

14 Leer uw kind voor zichzelf en anderen op te komen
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Pesten voorkómen Leer uw kind voor zichzelf en anderen op te komen Leer uw kinderen om hulp te vragen Laat uw kinderen merken dat ze de moeite waard zijn Laat uw kinderen kennismaken met veel verschillende mensen, gewoonten, muziek, enz.. Probeer conflicten binnen uw gezin op te lossen door er over te praten Grijp in als u merkt dat uw kinderen erg agressief zijn of als u merkt dat kinderen systematisch worden buitengesloten

15 Voorkómen en bestrijden van pesten
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Voorkómen en bestrijden van pesten Pesten is geen eenvoudig probleem Toch is pesten wel te bestrijden als het serieus wordt genomen

16 Praten met de leerkracht
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Praten met de leerkracht Pesten gebeurt veelal op school Het is belangrijk om met de leerkracht te gaan praten als u merkt dat uw kind wordt gepest op school Vertel dat u zich zorgen maakt over hoe de kinderen met elkaar omgaan Als u zich zorgen maakt, heeft u er recht op dat dit serieus wordt genomen Het is belangrijk om het gevoel over te brengen dat uw probleem ook het probleem van de leerkracht is

17 Steun bieden aan het kind dat gepest wordt
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen De vijfsporenaanpak Steun bieden aan het kind dat gepest wordt Steun bieden aan het kind dat zelf pest De middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem De basisschool (of de club, het buurthuis, de sportschool) steunen bij het aanpakken van het pesten De ouders steunen

18 Om het onderwerp 'pesten' onder de aandacht te brengen
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen De schoolkrant Om het onderwerp 'pesten' onder de aandacht te brengen van ouders, leerkrachten en kinderen Als ouder kunt u een stukje inzenden waarin u vertelt waarom er naar uw idee iets aan pesten moet worden gedaan Als er op school aandacht is besteed aan pesten is de schoolkrant een goede manier om daar nog eens extra aandacht aan te besteden

19 Praten met ouders van pestende kinderen
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Praten met ouders van pestende kinderen Probeer het gesprek te voeren in een rustige omgeving Vertel dat u zich zorgen maakt over hoe de kinderen met elkaar omgaan Geef de andere ouder de kans om haar of zijn reactie te geven Het heeft geen zin om de andere ouder te verwijten dat deze zijn of haar kind niet goed opvoedt

20 Als u zelf niet in de ouderraad zit
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen De ouderraad Hoe kunt u het onderwerp 'pesten' ter sprake brengen in de ouderraad van de school? Als u zelf niet in de ouderraad zit Als u zelf deel uitmaakt van de ouderraad Het is belangrijk om te bedenken wat u wilt bereiken met het aan de orde stellen van dit punt.

21 Een kind dat wordt gepest, schaamt zich daar vaak voor
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Het grote zwijgen Een kind dat wordt gepest, schaamt zich daar vaak voor Het pestprobleem lijkt onoplosbaar Het is misschien bang dat het probleem juist groter wordt

22 Wordt uw kind gepest - signalen
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Wordt uw kind gepest - signalen Als het moeilijke of gesloten gedrag van uw kind niet overgaat Praten met andere ouders en met de leerkracht Verschijnselen die veel voorkomen bij kinderen die gepest worden

23 Als uw kind zelf pest Een verhaal als voorbeeld…
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Als uw kind zelf pest Een verhaal als voorbeeld…

24 Uw kind helpen Nog een verhaaltje…
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Uw kind helpen Nog een verhaaltje…

25 Gevoel van eigenwaarde opbouwen
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Gevoel van eigenwaarde opbouwen Veel ouders hebben de neiging om hun kind extra te gaan beschermen tegen teleurstellingen als ze weten dat het kind wordt gepest Uw kind moet leren, of opnieuw leren, om contacten met leeftijdgenoten op te bouwen op zijn eigen manier Als hij of zij zich vrijer gaat voelen in de omgang met leeftijdgenoten, wordt ook het zelfvertrouwen groter Stimuleert om zelfstandig iets te ondernemen Geef ze de kans om over de gang van zaken in het gezin hun zegje te doen

26 Gevoel van eigenwaarde herstellen
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Gevoel van eigenwaarde herstellen Als hij of zij zich vrijer gaat voelen in de omgang met leeftijdgenoten Stimuleer hen om zelfstandig iets te ondernemen U helpt uw kinderen ook als u ze de kans geeft om over de gang van zaken in het gezin hun zegje te doen

27 Andere kinderen ook eens naar hun mening zouden luisteren
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Deskundige hulp Kinderen die veel gepest worden, zouden zo graag willen dat: Andere kinderen ook eens naar hun mening zouden luisteren Ze eens heel doeltreffend terug konden pesten Ze mee mochten spelen in de pauze Soms is het goed als het kind naast de steun van ouders en andere volwassenen wat extra hulp krijgt.

28 Hulp en advies per telefoon
Pesten in het algemeen Pesten op school Voorkomen is beter dan genezen Als voorkomen te laat is… Hoe u pest-signalen van uw kind kunt herkennen Hoe u uw kind kunt helpen Adressen Adressen Hulp en advies per telefoon Hulp en advies voor ouders, kinderen en scholen Informatie op internet 

29 "PESTEN IS GEEN SPELLETJE!"


Download ppt "Pesten is geen spelletje."

Verwante presentaties


Ads door Google