De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen
Verleden-Heden-Toekomst 12 oktober 2013 Voorstellen werk functie bestuurslid BRV Kom in het kader van de opleiding jullie wat vertellen over de Beroepsvereniging. BRV = Beroepsvereniging recovery Verpleegkundigen. Past goed binnen module Kwaliteitszorg en Deskundigheidsbevordering. BRV 12 ½ jaar

2 Verleden, Heden, Toekomst
Waar komen we vandaan Waar staan we Wat willen wij bereiken Vragen?

3 Organisatie. Bestuur BRV Nederland en Vlaanderen
Commissie beroepsontwikkeling Bestaande uit een voorzitter uit het bestuur en BRV leden. Commissie Vakblad en website en BRV leden Congressen Bestuur bestaat uit: Werkgroepen ( = projectbasis) Veel te weinig actieve leden. Dit lijkt misschien erg hiërarchisch . Bestuur = uiteraard eindverantwoordelijk. Onder het bestuur van de BRV valt ook de afdeling Vlaanderen. De lijnen zijn heel collegiaal. De commissies zijn essentieel voor de vereniging. Taken Bestuur .- Het bespreken van het te voeren beleid en dit aansturen naar de commissies. - Het onderhouden van contacten naar buiten toe. Taken BAC Het is de taak van de Beroeps inhoudelijke Advies commissie om aan een verdere professionalisering van ons beroep te werken. - De BAC werkt mee aan visies ,werkt dit uit , komt met voorstellen naar Bestuur. Heeft contacten met o.a.opleidingsinstituten en participeert in werkgroepen die zich bezig houden met beroepsontwikkeling. Taken CIV. - De Commissie Informatie voorziening houdt zich bezig met ons vakblad. En De Website . Zij houdt op die manier de leden hoogte van vak inhoudelijke ontwikkelingen en verenigingsnieuws. Taken CPE De Commissie Permanente Educatie is verantwoordelijk voor de organisatie van het congres en de workshops. De communicatielijnen zijn veel belangrijker. Zie je in de volgende dia terug.

4 Geeft opdracht aan de commissies. De commissies voeren het beleid uit
Het Bestuur. Geeft opdracht aan de commissies. De commissies voeren het beleid uit en zijn verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk. Vergadert maandelijks behalve in augustus.

5 Commissie beroepsontwikkeling
Houdt zich bezig met: - ontwikkeling recoveryopleiding. - erkenning opleidingen. - accreditatie. - registratie en (her)registratie. - Beroepsdeelprofiel up to date houden . 1 x 2 maand bij elkaar. Tussendoor mailen / bellen.

6 Commissie Vakblad en website
- Draagt zorg voor het vakblad. - Houdt leden vakinhoudelijk op de hoogte - Zorgt voor de website, wordt nu vernieuwd Artikelen aandragen,schrijven. Naar website??

7 Commissie Congressen. organiseert het BRV congres.
mede organisator van Venticare en - noordelijke bijscholingsdagen - bijdrage aan ICPAN - bijhouden van ontwikkelingen Regionale symposia. Jaarlijks congres. Venti Care.

8 Doelstelling. Het bevorderen van de ontwikkelingen ten aanzien van de zorgverlening binnen de recovery afdeling in het belang van de patiënt, de recovery verpleegkundigen en de gezondheidszorg. Het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden. Deze doelen komen uit beleidsplan Hoe doen we dat dan? We doen dat door bevordering van kennis en bekwaamheid. Bijv: het congres ,de Workshops en ons blad de Waking Up. Ook hebben we het Beroeps Deel Profiel van de Recovery Verpleegkundige opgesteld. En een Marktonderzoek verricht. We overleggen met leden en andere verenigingen. Werken nauw samen met de NVAM. Tevens zijn er contacten met de NVA. Opleidingsinstituten. De belangenbehartiging komt oa.aan de orde door de contacten met de Vakbonden. Mn: Nu ’91.

9 Bereiken van die doelstelling door;;
Bevordering van kennis en bekwaamheid. Overleg met; NU’91 en de SBO,NVA, NVAM,LVO, IGZ,CZO. Het Vakblad “Waking Up”, het Kompas Bij en Nascholing accrediteren. (Nederland) Het aanleggen van een kwaliteitsregister. In dit kader wil ik ook het gemaakte en erkende BEROEPSDEELPROFIEL RECOVERY VERPLEEGKUNDIGE noemen. Misschien wel het belangrijkste document. Wordt naar gekeken en rekening mee gehouden. Inspectie Opleidingen. Ziekenhuizen. Accrediteren: Het officieel erkennen dat een instelling voldoet aan maatstaven waardoor deze in aanmerking kan komen voor het lidmaatschap van een vereniging. (In ons geval bevoegd is om de scholing te verzorgen. In het register kunnen alle leden van de BRV komen. (BRV houdt accreditatiepunten bij) CZO= Centraal orgaan Ziekenhuis Opleidingen VBG= Vereniging van Branche-opleidingsinstituten Gezondheidszorg

10 Communicatielijnen LEDEN ( ALV ) Nu ’91 CZO en VBG OPLEIDINGEN BEROEPSVERENIGINGEN en NVA Ziekenhuizen MediRisk Leden zijn het aller belangrijkste. De leden zijn de BRV. Veel Tussentijdse contacten .(brieven , e – mail. Telefoontjes. Jaarlijks ALV. (soms extra) , commissie overleg. Nu ’91 en andere bonden. Ziekenhuizen. Opleidingsinstituten. NVAM

11 Waarom lid worden ? Ideologische redenen
Professionalisering. van je vak Erkenning van onze omgeving. Praktische redenen. Voordeel op congressen,symposia en boeken. Inclusief 5 x per jaar de Waking Up.. Gratis: Het Kompas Op de hoogte blijven van ontwikkelingen. Hoe meer leden, hoe groter onze stem.!!!! Lidmaatschap 55 euro. (automatische incasso) Cursisten 1e jaar euro Boekje “Kompas van de BRV”gratis. Via werkgever kan je een ongeveer de helft terug krijgen. (ook van de vakbond) is samen meer dan 150 euro. Ideologische redenen. Professionalisering . Erkenning. Hoe meer leden hoe grotere stem. Praktische redenen. Voordelen; korting workshops en congres. (ook NVAM) en mogelijk in de toekomst ook van de verenigingen die zijn aangesloten bij het cluster acute zorg. Korting op boeken en gratis Verenigingsblad “Waking Up” Contributie € (via werkgever gedeeltelijke teruggave !) Het levert je ook veel op. Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen op recovery gebied. Als actief lid bijv; commissielid of bestuurslid kun je gedeeltelijk tijd van de werkgever krijgen. Wie nog geen lid is ; We hebben je hard nodig. Dat zelfde geldt voor nieuwe bestuursleden en commissieleden. Als er vragen zijn hoor ik het graag. Ook kun je de Website.raadplegen Daar kun je ook vragen stellen. Tevens vind je daar adressen van de bestuursleden van de BRV. Die gene die lid wil worden> Er liggen inschrijfformulieren op de tafel. Dank voor Uw aandacht.

12 Verleden, Heden, Toekomst
12 oktober 2013 Today the future begins

13


Download ppt "Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen"

Verwante presentaties


Ads door Google