De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IAE UPEX Wie heeft welke rol?

Verwante presentaties


Presentatie over: "IAE UPEX Wie heeft welke rol?"— Transcript van de presentatie:

1 IAE ----- UPEX Wie heeft welke rol?
AV UPEX 21 MAART 2014 IAE UPEX Wie heeft welke rol?

2 Ieders rol? Het IAE ziet toe op de toepassing van de wetgeving en haar reglementen om de competenties, de onafhankelijkheid (wat ook het sociaal statuut moge zijn) en de loyaliteit van de deskundigen te kunnen garanderen ten opzichte van de verschillende spelers, en in het bijzonder de eindconsument.

3 Ieders rol? De belangrijkste doelstelling van UPEX is de analyse, de bescherming en de ontwikkeling van de professionele belangen van haar leden: Door de vertegenwoordiging, de promotie en de bescherming van onze professionele belangen en van hun morele ontwikkeling; Door in te staan voor de bijscholing en de documentatie van haar leden; Door de toekomst en het voortbestaan van het beroep voor te bereiden Door samen te werken met officiële instanties in verband met verkeersveiligheid;

4 De rollen zijn dus duidelijk verdeeld en er kan geen overlapping zijn!
Laten we het hebben over de toekomst van UPEX

5 Evolutie van UPEX Enkele kernwoorden: Openen (voor anderen)
Opleiden (algemeen en segmentatie) Aanspreken (de instanties en het IAE) Lobbyen (algemeen) Structureren (Intern)

6 Evolutie van UPEX « OPENEN »
We moeten onze Beroepsvereniging openen voor alle deskundigen die worden opgenomen op de lijst van het IAE en niet exclusief de confraters ontvangen die voornamelijk voor verzekeraars werken. UPEX zal zo representatiever zijn voor het beroep en zal haar ledenaantal kunnen verdubbelen. Het zou bovendien een grote rijkdom zijn om onder onze leden mensen te tellen die actief zijn voor het gerecht, voor invoerders, in het kader van consumentenbescherming, enz. ...

7 Evolutie van UPEX « OPLEIDEN »
Het IAE moet opleidingen erkennen en erop toezien dat elke ingeschreven deskundige het aantal voorge-schreven uren volgt … In naleving van de geest van de wet en van de deontologische code van het Instituut, zouden er “algemene” verplichte opleidingen moeten zijn en specifieke opleidingen die kaderen in de segmentatie van de competenties. Herinnering van de deontologie … Voorbeeld van segmentatie: elektrische voertuigen, via Insert voor EO, … UPEX zal blijven opleidingen organiseren via de commissie bijscholing, zowel intern als extern.

8 Evolutie van UPEX « AANSPREKEN »
Dit zou een belangrijke element moeten zijn in het kader van onze sociale doelstellingen. Wie aanspreken? Het IAE in verband met de verplichtingen van de wet die niet altijd worden nageleefd. Bijvoorbeeld: De invoerders tellen nog steeds medewerkers die niet ingeschreven zijn terwijl zij dagelijks opdrachten uitvoeren die voorbehouden zijn aan deskundigen die ingeschreven zijn op de nationale lijst. Sommige leasingmaatschappijen laten de becijfering van schade (in eigen verzekering of in einde leasing) niet uitvoeren door medewerkers die ingeschreven zijn op de nationale lijst. Enz. … Assuralia, beroepsorganisme van de Verzekeraars, bijvoorbeeld om de contractuele bepalingen aan te passen in functie van de wet op de arbeidscontracten die van toepassing is sinds 01/01/2014..

9 Evolutie van UPEX « LOBBYEN »
Dit is vooral gericht op de officiële Instanties en onze rol in verband met verkeersveiligheid: Bijvoorbeeld: De evolutie van het KB van 1968 dat niet altijd rekening houdt met de technologische ontwikkelingen bij de verplichte aangifte van de technische keuring. Rekening houden met de bevindingen van gerechtsdeskundigen /verkeersdeskundigen om verkeersomstandigheden te doen evolueren. Een visuele controle en controle van het chassisnummer verkrijgen in het kader van de verkoop van tweedehandse motoren of na de aangifte van een TK 1,2,3 of 4 of een technisch TV van een moto. Enz. …

10 Evolutie van UPEX « STRUCTUREREN »
Voor de toekomst lijkt het me nuttig dat UPEX op een professionele wijze gestructureerd wordt, met naast het Secretariaat ook een jurist. Dit is haalbaar als we het aantal leden kunnen doen toenemen en als we de leden kunnen overtuigen van wat UPEX hen kan bijbrengen op het vlak van bescherming van het beroep, opleiding, enz. …

11 Evolutie van UPEX Conclusies
Het bereiken van deze doelstellingen berust op uw steun als UPEX lid, als u dit nuttig acht voor het Beroep. Op 17 oktober 2014 zullen we de nieuwe Directieraad van UPEX verkiezen, laten we intussen nadenken over deze evoluties. Vragen? Met dank voor uw aandacht, P.Sorel 21 maart 2014


Download ppt "IAE UPEX Wie heeft welke rol?"

Verwante presentaties


Ads door Google