De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel"— Transcript van de presentatie:

1 Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.be/icri/frobben Welke lessen kunnen we trekken uit het concept van dienstenintegrator voor de instellingen van de sociale sector ? 29/03/2013

2 Dienstenintegrator: opdrachten en rollen • de samenwerking tussen de actoren in de sector organiseren zonder hun plaats in te nemen – autonomie – responsabilisering • vastleggen en bevorderen – van de visie met betrekking tot een geïntegreerde elektronische dienstverlening in de sector – van de gemeenschappelijke basisprincipes • coördineren – van de procesoptimalisering – van de programma’s en projecten • het samenwerkingsplatform beheren – op technisch vlak : architectuur en standaarden – op semantisch vlak: afstemming van de begrippen en coördinatie van de aanpassingen van de reglementering 2

3 Dienstenintegrator: opdrachten en rollen • organiseren, vereenvoudigen en optimaliseren van de onderlinge elektronische gegevensuitwisselingen tussen de actoren in de sector • geïntegreerde authentieke gegevens ter beschikking stellen zodat andere instanties deze gegevens niet meer zelf moeten inzamelen bij de burgers en ondernemingen • aan de actoren in de sector geïntegreerde en veilige elektronische diensten aanbieden zodat elke actor niet zelf de diensten van de verschillende dienstenleveranciers moet integreren • het leven van de burgers en ondernemingen vereenvoudigen met respect voor hun privacy 3

4 Dienstenintegrator: opdrachten en rollen • de regels inzake toegangsrechten en machtigingen vastleggen en ze doen toepassen • als trusted third party optreden voor de codering en anonimisering van sociale persoonsgegevens • eventueel een verwijzingsrepertorium beheren dat als basis dient voor de elektronische gegevensuitwisseling – inhoud • welk type informatie is beschikbaar over welke personen, waar en voor welke periodes • welke actoren zijn gemachtigd om informatie te ontvangen met betrekking tot welke personen en in welke omstandigheden • welke actoren wensen automatisch welke informatie te ontvangen met betrekking tot welke personen en in welke omstandigheden – functies • preventieve toegangscontrole • routering van informatie • automatische mededeling van gewijzigde gegevens 4

5 Resultaten in de sociale sector • een dienstenintegrator die beheerd wordt door de vertegenwoordigers van de verschillende actoren in de sociale sector teneinde – hun vertrouwen te genieten – een klantgerichte werking te garanderen • een netwerk tussen alle actoren in de sociale sector, dat basisdiensten aanbiedt • een unieke identificatiesleutel – voor elke burger – voor elke onderneming 5

6 Resultaten in de sociale sector • een coherent gegevensmodel voor de volledige sociale sector • een taakverdeling voor – de inzameling – de validatie – de registratie – het beheer – en de elektronische beschikbaarstelling van informatie in authentieke vorm • met als gevolg – een optimalisering van de processen – een eenmalige gegevensinzameling – een multifunctioneel hergebruik van de informatie in de volledige sociale sector 6

7 • kwaliteitsgegevens die ingezameld worden zo dicht mogelijk bij de authentieke bron • geen massale gecentraliseerde opslag van persoonsgegevens • voordelen voor elke actor in de sociale sector – raadpleging van informatie of toegang tot een dienst zonder alles opnieuw te moeten ontwikkelen – een geïntegreerde set van diensten – één enkel systeem van gebruikers- en toegangsbeheer – één enkele technische omgeving met gekende technische specificaties • efficiëntere fraudebestrijding dankzij datamining 7 Resultaten in de sociale sector

8 8 • 220 gestructureerde berichten en 120 webservices die ontwikkeld werden na een procesoptimalisatie en die in productie gesteld werden na machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid • afschaffing van bijna alle papieren gegevensuitwisselingen tussen de actoren in de sociale sector • 49 elektronische diensten voor de ondernemingen, via elektronische berichtuitwisseling van toepassing tot toepassing of via geïntegreerde portaaltransacties – in 2012 werden meer dan 26 miljoen elektronische aangiften ingediend door de 220.000 werkgevers, waarvan 98 % van toepassing tot toepassing • burgers ontvangen in de mate van het mogelijke automatisch hun rechten; voor de rechten die niet geautomatiseerd kunnen worden, zijn er momenteel 15 geïntegreerde elektronische diensten beschikbaar via de portalen van de actoren in de sociale sector

9 9 784.054.996 uitgewisselde berichten in 2012 of een besparing van evenveel papieren uitwisselingen

10 Evolutie van de webservices in 2012 totaal volume: 87.765.569 gemiddeld volume per maand 7,3 mio / responstijd : 0,86 sec 10

11 Vaststellingen • nieuwe dienstenintegratoren op komst – dienstenintegrator voor Vlaanderen – dienstenintegrator voor Wallonië / Franse Gemeenschap • met voor elk – eigen beheer- en overlegorganen – toegangsmachtigingen die ingediend moeten worden bij een specifiek sectoraal comité – een technische omgeving en technische specificaties, etc. • de toename van het aantal dienstenintegratoren verhoogt de kans dat een overheidsdienst op verschillende integratoren een beroep moet doen om geïntegreerde diensten te kunnen aanbieden • dit is geen probleem in de mate dat er goede samenwerkingsakkoorden worden afgesloten en de systemen interoperabel zijn 11

12 12 Vaststellingen Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap Fedman Service repository FOD POD ISZ Service repository Extranet sociale sector ISZ GOD Service repository VPN Apotheker Ziekenhuis Arts Service repository Diensten- integrator (Fedict) Diensten- integrator (KSZ) Diensten- integrator (Corve, Easi-Wal, CIRB, …) Diensten- integrator (eHealth)

13 13 Vaststellingen • wanneer het actiedomein van een dienstenintegrator overlapt met dat van een andere – leidt dit tot spanningen – en discussies over de bevoegdheidsverdeling

14 Vaststellingen • om een geïntegreerde dienst aan te bieden moeten sommige overheidsdiensten een dossier indienen bij verschillende sectorale comités – zware en complexe procedure – risico van uiteenlopende beslissingen van verschillende comités – veelvoud aan technische en juridische adviezen vanwege de betrokken beheersinstellingen – verlenging van de behandelingstermijn • de staatshervorming zal dit fenomeen nog versterken 14

15 Uitdagingen • het toepassingsgebied van elke dienstenintegrator vastleggen – momenteel aanbeveling van de CBPL – quid in de toekomst wanneer er een Vlaamse CBPL en een Waalse CBPL zal bestaan ? • vaststellen van het criterium om deel uit te maken van het netwerk van een dienstenintegrator – neemt men als criterium de geografische zone waarin een instantie actief is of baseert men zich op het bevoegdheidsdomein of de sector waarin een instantie actief is ? • het zal niet altijd mogelijk zijn om een instantie exclusief aan één dienstenintegrator toe te wijzen, ook al lijkt een groep homogeen 15

16 Aanbevelingen • in de mate van het mogelijke, ervoor zorgen dat het actiedomein van een dienstenintegrator niet overlapt met dat van een andere – zodat elke overheidsdienst precies weet met welke dienstenintegrator hij moet werken en volgens welke regels – om het fenomeen van shopping te vermijden (onder meer risico voor de informatieveiligheid) • beschikken over een kader om problemen inzake bevoegdheidsdomein op een uniforme manier op te lossen wanneer er toch verschillende integratoren in aanmerking komen 16

17 Aanbevelingen • de dienstenintegratoren zouden tot een akkoord moeten komen – om samen te werken – zodat een overheidsdienst die een beroep doet op een bepaalde dienstenintegrator gebruik kan maken van dienstverleners die verbonden zijn aan een andere dienstenintegrator • op federaal niveau zijn er bijvoorbeeld duidelijke afspraken gemaakt tussen Fedict en de KSZ • naargelang de aard van een integratieproject, ad hoc samenwerkingen voorzien • nadenken over mogelijkheid om tot thematische en intergouvernementele dienstenintegratoren te komen – vollediger zicht op wat er zich op het terrein afspeelt – betere kennis van de verschillende beleidskeuzes en de evolutie ervan • dezelfde logica volgen en werken met een interparlementaire CBPL 17

18 Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid frank.robben@ksz.fgov.be @FrRobben http://www.ksz.fgov.be/ https://www.socialsecurity.be http://www.law.kuleuven.be/icri/frobben BEDANKT! VRAGEN? 18


Download ppt "Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google