De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuwe visie op vastgoed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuwe visie op vastgoed"— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuwe visie op vastgoed
Bouwen is vooruitzien Een nieuwe visie op vastgoed

2 De zorgportefeuille

3

4 Kenmerken van zorghuisvesting
De meeste gebouwen… … zijn ontworpen op basis van initiële huisvestingsbehoeften met minimale afmetingen. (norm College Bouw Zorginstellingen) … zijn ontworpen op basis van de laagste bouwkosten. … zijn technisch zeer beperkt aanpasbaar/flexibel. … presteren vanuit bouwfysisch oogpunt relatief laag. (minimum conform bouwbesluit) 4

5 Hoe komt dat? Een voorbeeldsituatie

6 Verzorgingshuis traditionele bouw
Massief betonnen scheidingswanden beperken de functionele flexibiliteit 6

7 Gevel met vaste gevelopeningen beperken indeelbaarheid
Verzorgingshuis traditionele bouw Gevel met vaste gevelopeningen beperken indeelbaarheid

8 Minimale isolatie is op lange termijn onvoldoende
Verzorgingshuis traditionele bouw Minimale isolatie is op lange termijn onvoldoende

9 Gevelafwerking en kozijnen
Verzorgingshuis traditionele bouw Gevelafwerking en kozijnen

10 Verzorgingshuis traditionele bouw
Binnenwanden

11 Verzorgingshuis traditionele bouw
Afwerkingen

12 Sanitair en vaste inrichting
Verzorgingshuis traditionele bouw Sanitair en vaste inrichting

13 Conclusie Flexibiliteit beperkt zich tot het aanpassen van categorie licht naar categorie zwaar of andersom. (Alleen gebouwen van de laatste generatie ca. 5 jaar)

14 Actuele ontwikkelingen
Liberalisering van de zorgmarkt, ofwel: Financiering op basis van Persoonsgebonden Budget (PGB). Van budget-gestuurd naar exploitatie- gestuurd vastgoed beheer.

15 Uw uitdaging U wordt geacht een bedrijfseconomische afweging te maken ten aanzien van langere termijn investeringen in zorgvastgoed. U dient daarbij rekening te houden met de onzekerheden ten gevolge van veranderingen in de zorgsector. U dient af te wegen welk deel van van PGB ten behoeve voor toekomstige investeringen in vastgoed moet worden aangewend. 15

16 Uw wensen Toekomstbestendig vastgoed
Toekomstbestendig vastgoed Comfortabele en eigentijdse huisvesting voor mensen met een zorgbehoefte. Een gebouw dat op basis van optimale exploitatiekosten en –opbrensten is ontworpen (niet op basis van de laagste bouwkosten). Gebouwen met een lange levensloop; breed inzetbaar en gemakkelijk functioneel aanpasbaar. Gebouw kan inspelen op veranderende organisatiesamenstelling, zorgverleningsconcepten, klantbehoeften en functies. Duurzame energiezuinige huisvesting.

17 Behoeften versus productkenmerken
Behoeften Productkenmerken Optimaal comfort en eigentijdse huisvesting voor mensen met zorgbehoefte. Gestandaardiseerde oplossing die voldoet aan de minimale comforteisen. Ontwerp o.b.v. optimale exploitatiekosten en -opbrengsten Ontwerp o.b.v. laagste bouwkosten Een gebouw met een lange levensloop; gemakkelijk functioneel aanpasbaar. Beperkt functioneel aanpasbaar Een duurzaam gebouw (goede EPN): - hoge isolatiewaarde - energiezuinige installaties Een standaard gebouw met minimale EPN: - Minimaal vereiste isolatiewaarde - Goedkoopste gebouwinstallaties

18 Behoeften versus productkenmerken
Behoeften Productkenmerken Optimaal comfort en eigentijdse huisvesting voor mensen met zorgbehoefte. Gestandaardiseerde oplossing die voldoet aan de minimale comforteisen. Ontwerp o.b.v. optimale exploitatiekosten en -opbrengsten Ontwerp o.b.v. laagste bouwkosten Een gebouw met een lange levensloop; gemakkelijk functioneel aanpasbaar. Beperkt functioneel aanpasbaar Een duurzaam gebouw (goede EPN): - hoge isolatiewaarde - energiezuinige installaties Een standaard gebouw met minimale EPN: - Minimaal vereiste isolatiewaarde - Goedkoopste gebouwinstallaties

19 Alles in één hand De leden van SBN zijn totaalaanbieders. Contractvormen gaan uit van optimale samenwerking en het faciliteren/begeleiden van de klant. Turn-key (Design and Build) DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)

20 Waarom samenwerken met SBN
Partijen binnen SBN combineren maatwerk met een constante hoge kwaliteit en blijvende functionele flexibiliteit. Lage initiële investering door: Snel en efficiënt bouwproces Product- en processtandaardisatie Lage exploitatiekosten door: Lage verbouwkosten.

21 Zorghuisvesting in systeembouw
Een voorbeeldsituatie.

22 Open draagstructuur voor maximale flexibiliteit
Verzorgingshuis systeembouw Worden in een keer in het bouwproces aangebracht = efficient bouwen. Hoge isolatiewaarden mogelijk in een beperkte geveldikte. Open draagstructuur voor maximale flexibiliteit 22

23 Geïntegreerde gevels met een hoge isolatiewaarde
Verzorgingshuis systeembouw Geïntegreerde gevels met een hoge isolatiewaarde

24 Aanpasbare binnenwanden
Verzorgingshuis systeembouw Aanpasbare binnenwanden

25 Andere technieken, dezelfde beleving
Verzorgingshuis systeembouw Andere technieken, dezelfde beleving

26 Verzorgingshuis systeembouw

27 Verzorgingshuis systeembouw
Flexibiliteit in de praktijk: van zorgappartementen naar starterswoningen

28 Verzorgingshuis systeembouw

29 Conclusies Systeembouw heeft een reeks goede eigenschappen, zoals:
Systeembouw heeft een reeks goede eigenschappen, zoals: Mogelijkheid tot het aanpassen van het gebouw. Een efficiënt bouwproces Duurzaamheid: minder materiaal, minder afval

30 Onze ambities We willen nog verder gaan!
We willen nog verder gaan! Ontwerpen vanuit een Life Cycle Economy benadering, dus een multifunctioneel ontwerp en maximaal comfort. (Veel meer dan zorgcategorie licht en zwaar) Maximale duurzaamheid: energiezuinige installaties en hoge isolatiewaarde.

31 Onze uitdagingen Er moet duurzaam vastgoed ontwikkeld worden dat continu mee kan veranderen met de gehuisveste organisatie. Het communicatiegat tussen de zorg en de bouw moet worden gedicht. Er moet beweging komen in de bouw.

32 Ons commitment Wij ontwikkelen duurzaam vastgoed voor de zorg dat continu mee kan veranderen met de gehuisveste organisatie. Wij dichten het communicatiegat tussen de zorg en de bouw. Wij komen in beweging.

33 Partnership Systeembouwend Nederland wordt een kennisplatform voor zorginstellingen op het gebied van bouw. Doelstelling: Nieuwe huisvestingsconcepten ontwikkelen voor de zorg in nauwe samenwerking met uw achterban.

34 Systeembouwend Nederland
Dank u voor uw aandacht. Voor meer informatie bezoek onze website:


Download ppt "Een nieuwe visie op vastgoed"

Verwante presentaties


Ads door Google