De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Gemeenteraad"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Gemeenteraad
Plan van Aanpak Nieuw Stadhuis Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Dinsdag 25 januari 2011

2 Opening & Welkom Johan Andela - wethouder

3 PROGRAMMA Plan van Aanpak Aanpassingen Programma van Eisen
Projectorganisatie Aanbestedingsvorm Architectenselectie Aanpassingen Programma van Eisen Uiterlijke verschijningsvorm Aantal fte’s / groei en krimp Toetsing duurzaamheideisen Fractiekamers Parkeren

4 Projectfasering Initiatieffase: raadsbesluit 11-11-2010 Definitiefase
Stap 1: plan van aanpak Stap 2: Programma van Eisen Ontwerpfase Stap 4: schetsontwerp Stap 5: voorlopig ontwerp Stap 6: definitief ontwerp

5 Bestekfase Uitvoeringsfase Nazorgfase Stap 7: bestektekeningen
Stap 8: selectie bouwpartners Stap 9: aanbesteding en gunning Uitvoeringsfase Stap 10: realisatie fysieke structuur Stap 11: oplevering Nazorgfase Stap 12: ingebruikname Stap 13: garantie- en onderhoudstermijn

6 Project Besluitvormend Gemeenteraad College van B&W Projectomgeving
Directieteam Klankbord uit gemeenteraad Stuurgroep Ambtelijk klankbord GMO / OR Project Kerngroep Projectmanagementteam Werkgroep Publieke Dienstverlening Planteam Werkgroep Het Nieuwe Werken Werkgroep Duurzaamheid Werkgroep Bestuurlijke ruimten

7 Aanbestedingsvorm Vormen van aanbesteding: Eigen Beheer Bouwteam
Engineering en Build Disign en Build DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain and Operate)

8 Keuze aanbestedingsvorm
Gekozen voor eigen beheer: na definitief ontwerp afweging maken voor bouwteam Overwegingen: Gaat om een stadhuis; geen standaard gebouw; meerdere belanghebbenden Eigen invloed tot en met definitief ontwerp Maximaal gebruik van marktomstandigheden Maximale zekerheid prijs- / kwaliteitsverhouding

9 Architectenselectie Is Europese aanbesteding:
openbare aanbesteding: één ronde zonder voorselectie niet-openbare aanbesteding: met voorselectie Resultaat minimaal 5 bureaus die een offerte mogen uitbrengen en visiepresentatie Met gekozen architect werken aan voorlopig ontwerp en definitief ontwerp Proportionele eisen passend bij aard en omvang van de opdracht

10 Programma van Eisen Actualisatie van PvE van 19 mei 2008
Aanpassing aantal fte’s: Huisvesting 57 fte’s in Werkplein Actualisatie naar 2010 Uiterlijke verschijningsvorm / beeldverwachting: functioneel kantoorgebouw Toepassing BREEAM-NL methode voor toetsing duurzaamheid. Ambitie: excellent score Fractiekamers Groei en krimp van organisatie

11 Fractiekamers 2008: eigen fractiekamers met medegebruik door organisatie 2011: multifunctioneel gebruik van ruimten in vergadercentrum door zowel fracties als ambtelijke organisatie

12 Waarom? Flexibiliteit en efficiency zijn uitgangspunten voor het hele gebouw Relatie tot flexibel kantoorconcept Consequenties van wijziging in aantal en grootte van fracties (nu 13) Continue beschikbaarheid (24x7) is gewaarborgd Fracties beschikken over eigen afsluitbare kasten en faciliteiten

13 Fte’s Uitgangspunt is aantal ggk fte’s:
Bestuurlijk 11,74 Ambtelijk 667,33 Totaal 679,07 = 629 werkplekken Inclusief inhuur / tijdelijk personeel Exclusief bezuinigingstaakstelling

14 Groei en krimp Ontwikkelingen op/in de organisatie:
Bezuinigingsmaatregelen Takendiscussie Regionale samenwerkingsvormen Decentralisatie rijks- en/of provinciale taken Overige groei gemeentelijk takenpakket

15 Effecten van decentralisatie
Verleden: WWB: uitstroom en arbeid: ± 15 fte WMO: ± 10 fte Toekomst: AWBZ: dagbesteding en begeleiding Jeugdzorg Onderkant arbeidsmarkt

16 Parkeren in/bij stadhuis
Niet opgenomen in PvE Geen bronpunt i.h.k.v. Binnenstadsplan Belang van toekomstige (gedeeltelijke) alternatieve aanwending van het gebouw Indien gewenst/noodzakelijk: toevoeging bijv. 100 plaatsen geïntegreerd te realiseren in het gebouw Gedeeltelijke dekking uit parkeermiddelen


Download ppt "Informatiebijeenkomst Gemeenteraad"

Verwante presentaties


Ads door Google