De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenvoorbereideing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenvoorbereideing"— Transcript van de presentatie:

1 Examenvoorbereideing

2 Hoe moet je een aangeboden bron analyseren
Wat voor soort bron is het? Geschreven/ongeschreven etc. Uit welke tijd is de bron afkomstig? Vroeger/zelfde tijd/later? Waarvandaan is de bron afkomstig? Boek/krant/overheid? Wat is er bekend over de maker? Wie, wat, waar, waarom? De inhoud: Waarover gaat de info? Voor wie is het bestemd? Wat is het doel? Mening of feit? Wat is de belangrijkste afbeelding? Welke symbolen zijn er? Is er een onderschrift? Hoe bruikbaar is de bron? Wat wil je ermee onderzoeken? Hoe betrouwbaar is de bron? Hangt ook af van het doel waarvoor je de bron gebruikt. Op welke vraag geeft de bron een antwoord?

3 Vraagtypen Informatiebegripsvraag
De juiste kennis op het juiste moment etaleren Informatiebewerkingsvraag Informatie omzetten in een andere structuur (bijv. bij een tabel of schema) Argumentenvraag Argumenteren voor of tegen een standpunt Standpuntvraag Een standpunt innemen Afwegingsvraag Pro en contra argumenten afwegen Probleemstellingvraag Een bewering beoordelen Aanvaardbaarheidsvraag Beoordeel informatie op betrouwbaarheid Doorsnedevraag Hebben betrekking op een groter deel van de stof. Bijv. een vraag over het Cultuurstelsel en de Ethische Politiek Casus Een kwestie waar de meningen nog over verdeeld zijn. Wat vind jij adhv deze bronnen?

4 Vragen zonder bronnen De vragen die niet met bronnen hebben te maken, beginnen vaak op één van de volgende manieren: a ‘Noem’ (‘drie van deze problemen’, ‘twee redenen’, ‘twee oorzaken’ etc.) b ‘Beredeneer waarom’ c ‘Leg uit waarom …’ d ‘Licht dit toe’ e ‘Geef hiervoor een verklaring’ f ‘Verklaar waarom’ g ‘Toon aan dat ..’ h ‘Leg met een voorbeeld uit’ i ‘Zet de (gegeven) gebeurtenissen in de juiste tijdsvolgorde’ Vaak begint een vraag ook met een bewering of stelling die door de leerlingen moet worden uitgelegd of ondersteund.

5 Vragen met bronnen De vragen met bronnen beginnen vaak op één van de volgende manieren: a ‘Toon aan de hand van de bron/met een element uit de bron aan dat ...’ (volgt iets wat je stelling of bewering zou kunnen noemen) b ‘Geef aan de hand van de bron een verklaring voor ....’(volgen feiten) c ‘Geef de visie van de tekenaar weer’ d ‘Noem aan de hand van de bron twee/drie kenmerken/veranderingen’ e ‘Geef kenmerken van ... en ondersteun die met een beeldelement’ f ‘Beredeneer met een gegeven uit de bron wat/waarom’ (volgt indirecte vraag) g ‘Leg uit’ (volgt een begrip) ‘en hoe dat in de bron tot uiting komt’ h 'Trek uit de bronnen een conclusie over ...'. i ‘Leg uit waarom’ (volgt een element uit de bron) j ‘Ontleen aan de bron een argument’ Het examen van 2008 bevat 28 vragen, waarbij 13 bronnen horen. Vragen met ‘Leg uit’ komen zeer veel voor, in totaal 13 maal (bij vragen zonder en met bronnen samen). In het katern is ruimschoots voldoende werkmateriaal aanwezig om te oefenen met bronnen.

6 Gebruik bij het beantwoorden van de vraag de 5 stappen voor spotprentanalyse!!! 
Stap 1: Lees het bijschrift en let op: Namen van personen op de prent Datum van publicatie Informatie over de standplaats van de tekenaar (welk land, groep, partij) Stap 2: Zeg wat je ziet – en niets meer, dus zonder te interpreteren Lees teksten in de prent zelf Beschrijf de personen/figuren Beschrijf voorwerpen Beschrijf symbolen Stap 3: de gebeurtenis Noem de gebeurtenis/het verschijnsel waarover de prent gaat Stap 4: de boodschap Leg de boodschap van de tekenaar uit Leg uit  hoe de tekenaar de personen/figuren, voorwerpen en symbolen (beeldelementen) gebruikt voor zijn boodschap

7 Belangrijke symbolen voor Vietnam-cartoons: 
Symbool betekenis vredesduif, vredesteken vrede Bommen, vliegtuigen oorlog, bombardementen, Rolling Thunder wapens oorlog, geweld kapotte, gebroken wapens nederlaag hamer, sikkel, rood, sterren communisme doodshoofden, geraamtes, kruisen, bloed dood, verderf, mislukking, nederlaag verband, krukken etc Mislukking, nederlaag spoken het verleden, gevaar Uncle Sam, adelaar, stars and stripes Verenigde Staten: haan, ‘Franse pet’, Marianne Frankrijk Gekreukte, verminkte landsymbolen Nederlaag, mislukking draak, mao, dik figuurtje  met rijsthoed China dunne figuur met rijsthoed, verwoest landschap Vietnam LBJ Johnson JFK Kennedy

8 Examenbundel Pagina 8 t/m 11 over de betrouwbaarheid van bronnen
Pagina 12 t/m 14 over algemene begrippen

9 Begrippen bij geschiedenis
continuïteit discontinuïteit oorzaak, aanleiding, gevolg interpretatie motief orgaan standplaatsgebondenheid


Download ppt "Examenvoorbereideing"

Verwante presentaties


Ads door Google