De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Historisch redeneren en denken vakdidactiek 21-3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Historisch redeneren en denken vakdidactiek 21-3"— Transcript van de presentatie:

1 Historisch redeneren en denken vakdidactiek 21-3

2 Doelen Kennis opdoen over het ontwikkelen van historisch denken bij leerlingen Praktische ideeën opdoen voor in de les Aantal werkvormen oefenen die historisch denken bevorderen

3 Praktijk / stage Bedenk wat je het meeste bezighoudt t.a.v. je lessen/stage Wissel dit uit met een buurman/buurvrouw Stel helpende vragen aan elkaar 15 minuten in totaal

4 Praktijkregels/tips? snel bepalen/inperken waar je les inhoudelijk over gaat (niet oneindig doorgaan met zoeken) vertrouw op je kennis en het boek… zorg voor herkenbare rode lijn/structuur in je les stel lesdoelen voor jezelf en geef die ook mee aan je leerlingen instructie is heel belangrijk: hoe/wat/hoe lang met eindtijd/waarom

5 Praktijkregels/tips maak eerst globale indeling van je les en bepaal lesdoelen voordat je inhoud gaat bepalen en zoeken ga op tijd naar bed en slaap genoeg! uitgangspunt: de leerlingen doen het werk en is een actief proces benoemen en gebruiken historische verbijstering gebruik verschillende werkvormen uit in verschillende groepen

6 Praktijkregels/tips rood-groen werkt altijd zeker als je er een prijs aan verbindt of jongens-meisjes tegen elkaar laat spelen zorg dat leerlingen individueel aanspreekbaar zijn bij een opdracht! Bijvoorbeeld door inleveren. leerlingen moeten het nut er van inzien. Dus geef ook kort aan waarom je iets doet… laat leerlingen een tijdbalk maken, kan ook tijdens een uitleg

7 Dilemma Wat levert het op als leerlingen het zelf doen, hoe laat je ze het onderste uit de kan halen? Tip: dus ga er niet van uit dat ll intrinsiek gemotiveerd zijn Hoe train je de hist vaardigheden?

8 En historisch redeneren/denken
Wat is historisch redeneren? Probeer met elkaar categorieën te verzinnen die voor jullie relevant zijn. Bv. het gebruik kunnen maken van begrippen.

9 Opdracht begrippen categoriseren Eerste Wereldoorlog
Wat moet je doen? (in tweetal hardop denkend) Je bekijkt de bron Je deelt de bron in de juiste categorie in Je geeft steeds argumenten waarom het begrip volgens jou het best in de door jou gekozen categorie past.

10 Typerend voor het vak geschiedenis….
is het leren beheersen van sleutelbegrippen en het opbouwen van oriëntatiekennis En historisch redeneren/denken (voorheen historische vaardigheden)

11 Manieren van denken of redeneerwijzen
Voorheen historische vaardigheden…. Wilschut ziet vier manieren van historisch denken of redeneren: Verzamelen 2. Ordenen 3. Verklaren 4. Beeld vormen

12 Verzamelen ….om kunnen gaan met historische bronnen bron vraagstelling
relevantie betrouwbaarheid representativiteit feit

13 Ordenen ……heeft te maken met chronologie en ontwikkelingen door de tijd heen Chronologie Eeuwen Tijdvakken Verandering Continuiteit

14 Verklaren ……oorzaken en gevolgen kunnen onderscheiden: oorzaak en gevolg structureel en incidenteel aanleiding korte en lange termijn bedoeld en onbedoeld

15 Beeld vormen …..interpreteren van verleden waarde norm
standplaatsgebondenheid interpretatie objectiviteit

16 Van Boxtel en Van Drie Historisch redeneren: Contextualiseren
Gebruiken van historische begrippen (zowel meta als inhoudelijk) Gebruik van bronnen Historische vragen stellen Argumenteren (een beredeneerd standpunt innemen)

17 Evaluatieve vragen Van Boxtel en van Drie p.91:
Evaluatieve vragen stellen beter voor historisch denken/redeneren dan verklarende vragen stellen. Bijvoorbeeld: Wat is de belangrijkste oorzaak van WO1?

18 Tips aangaande historisch redeneren:
Werk met bronnen in de klas (alles) Werk met “what if-history” Leerlingen moeten als detective de stof benaderen Begeleid de lln. naar het juiste antwoord. (Vygotski, Bruner (steigers bouwen)

19 Reflectively Conceived Unreflectively conceived
Assumed relationship between epistemic cognition and history conceptions Viewing history as an construct,with knowledge of methodological tools Reflectively Conceived Viewing history as a fixed Story (closed narrative) Unreflectively conceived Epistemic Cognition Wansink & Haenen, 2010

20 Tips in groepen Wissel uit wat jullie gelezen hebben in reader 2
Probeer praktische tips te formuleren voor ontwikkelen van historisch redeneren / denken Per groep twee concrete tips!

21 Mysterie Een vraag of opdracht oplossen met meerdere “bronnen”
Omgaan met bronnen…. Het gaat om de argumentatie In hoeverre is dit historisch redeneren/denken?

22 Wat volgt? Volgende week liodag!
Volgende bijeenkomst over toetsing 11-4 MR135 Neem een toets en nakijkmodel mee


Download ppt "Historisch redeneren en denken vakdidactiek 21-3"

Verwante presentaties


Ads door Google