De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 7 Rens. OGW = CS(P)E-SE <-0,5 of gesprek over leren en onderwijzen? Rens OGW workshop 7 08/11/12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 7 Rens. OGW = CS(P)E-SE <-0,5 of gesprek over leren en onderwijzen? Rens OGW workshop 7 08/11/12."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 7 Rens

2 OGW = CS(P)E-SE <-0,5 of gesprek over leren en onderwijzen? Rens OGW workshop 7 08/11/12

3 OGW = CS(P)E-SE <-0,5 of gesprek over leren en onderwijzen? BEIDE! Geen tegenstelling! Rens OGW workshop 7 08/11/12

4 Wie bent u? Wie ben ik? Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12

5 Aan het einde van de workshop 1. weet u wat ik in Maasland gedaan heb samen met mijn docenten 2. weet u wat de opbrengst daarvan is 3. weet u wat er aan meeropbrengst in het verschiet ligt 4. kunt u bepalen wat u daarvan kunt gebruiken in uw eigen school Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12

6 OGW in Maasland 08/09 & 09/10 Examenresultatenverantwoording 10/11 + overgang klas 2 naar 3 Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12

7 OGW in Maasland 11/12 + Alle 3 de rapporten en CITO 0 t/m 3 analyses (= CHECK via methode bijlage 1f) en ‘DO’ + Feedback op analyses + Maaslandlesmodel + Start differentiatie + OGW docentenpraatgroep + Lesbezoeken + Start Toetsing onder de loep Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12

8 Methode bijlage 1f Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12

9 Methode bijlage 1f Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12

10 Methode bijlage 1f Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12

11 Feedback Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback Behalve • De OGW-rapportages laten maken en ‘opslaan’ • De docenten dwingen om naar de opbrengsten te kijken • En daar lering (DO) uit te laten trekken Is iedereen feedback en feedforward geven essentieel (en veel werk): Checken is een kunst van steeds dieper gaan OGW workshop 7 08/11/12

12 Maaslandlesmodel Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback • Een lesmodel is veilig en effectief • Tast autonomie NIET aan (genoeg marge) • Is NIET saai voor de leerling Ons lesmodel (5 rollen van de leraar): 1.Begroeting bij de deur 2.Doelen 3.Spoorboekje 4.Instructie 5.Toepassen 6.Evalueren, Feedback en feedforward 7.Afscheid OGW workshop 7 08/11/12

13 Differentiatie Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback Differentiatie is enige manier om de opbrengsten van alle leerlingen te vergroten Ons differentiatiemodel: Instructies en Toepassen op 3 niveaus (binnen elke leerweg): 1.Basis (standaard toepassen) 2.Extra uitleg (uitgekleed toepassen) 3.Verdiepte uitleg (aangepast toepassen) Per 01/08/2013 elke les gedifferentieerd OGW workshop 7 08/11/12

14 OGW docentenpraatgroep Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback In 11/12 • 4 keer bij elkaar geweest • Met uit elk leerjaar 1 docent • Buiten de deur en buiten lestijd • Vraag: wat is OGW voor jou? • Antwoord: wat is OGW voor mij? • Onderzoek: waar machete dat met elkaar? Opbrengst: • Meer begrip voor elkaar • Tijdens leerjaarbijeenkomsten werden deze docenten ambassadeurs van OGW OGW workshop 7 08/11/12

15 Lesbezoeken Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback • Iedereen elk jaar minstens 1 lesbezoek • Met behulp van de 5 rollen van de leraar • Verslag • Nagesprek • Afspraak: wat ga je verbeteren? OGW workshop 7 08/11/12

16 Starten met toetsbeleid Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback Lentiz-breed: • RTTI (wat toets je op welke manier?) • Voor elk leerjaar 2 determinerende grote toetsen voor elk vak (januari en juli) • Methode onafhankelijk OGW workshop 7 08/11/12

17 OPBRENGSTEN 1. Feedback geven/ krijgen en accepteren 2. Start altijd met doelen (kerndoelen, examendoelen, inspectiedoelen, SHL- competenties, etc.) 3. Doelen bereikt? Ja? Vieren en checken of het beter kan! Nee? Wat is de oorzaak? Aanpassen! 4. Afschaffen van gezamenlijke deskundigheidsbevordering Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12

18 MEEROPBRENGSTEN 1. OGW is vliegwiel zijn voor onderwijsvernieuwing en –verbetering 2. In de check-fase toekomen aan studie/ deskundigheidsbevordering (‘de onderzoekende docent’) 3. Missie/ visie tot leven laten komen Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12

19 EVALUATIE EN FEEBACK Wat gaat u hiermee doen? Doelen behaald volgens u (heeft u de opbrengst binnen)? Rens Spoorboekje 1.Inleiding 2.Doel workshop 3.OGW in Maasland 4.Opbrengsten 5.Naar meeropbrengst 6.Evaluatie en feedback OGW workshop 7 08/11/12


Download ppt "Workshop 7 Rens. OGW = CS(P)E-SE <-0,5 of gesprek over leren en onderwijzen? Rens OGW workshop 7 08/11/12."

Verwante presentaties


Ads door Google