De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De hoeden van Edward de Bono

Verwante presentaties


Presentatie over: "De hoeden van Edward de Bono"— Transcript van de presentatie:

1 De hoeden van Edward de Bono
Van wijkteams naar informatie

2 Van wijkteams naar informatie
Wanneer de gemeente kiest voor een aanpak met wijkteams ontstaat in deze wijkteams een informatiebehoefte. Veelal zijn wijkteams opgezet als proeftuin om juist in de praktijk te onderzoeken wat de informatiebehoefte van medewerkers in de wijkteams is en hoe deze verkregen kan worden, behalve door het aan de klant te vragen. In deze sessie halen we de informatiebehoefte van wijkteams boven tafel en waarom deze informatie gewenst. En als mogelijke plus, ook al de bron waar deze informatie vandaan gehaald kan worden en welke privacy issues dat oplevert. Vagen bij het thema: Moet je op 1 jan 2015 een applicatie hebben om je proces te ondersteunen? Tweerichtingsverkeer van wijkteam naar hulpvragers? Is er een definitie van een plan? Is de managementinformatie om te kunnen sturen in beeld? Informatieuitswisseling met ketenpartners? Keuze: eenvoudig of complex organiseren? Moet het allemaal wel digitaal? Hoe zorg je als wijkteam voor goede actuele info uit de wijk? Sociale kaart? Hoe verhoudt een wijkteam zich tot andere klantingangen? Bij gemeente, maar ook voor partners. Hoe ga je om met privacy? Groep kiest voor: Welke informatie heb je nodig voor de regierol? Hoe ga je om met verschillende behoeften van/variatie in wijkteams? Bestaande informatiesystemen en bronnen? Zijn die bruikbaar? Hoe kan ik het wijkteam helpen de informatiebehoefte te formuleren?

3 Rode hoed ronde 2 0.10 – 0.15 Heel divers Veel Te veel bronnen Complex
Institutionalisering, te complex Eenvoudiger Geredeneerd vanuit zorgaanbieders niet client Klant centraal als wens Bad timing Prettig om met elkaar te doen Spannend Aantekeningen verslaglegger 0.10 – 0.15

4 Witte hoed ronde 3 0.15 – 0.20 Wetgeving nog regelen
Processen niet beschreven Wie zit er in wijkteams? Organisatie toegang is niet duidelijk We weten van geen wijken, behalve in .... Mogelijke consequenties Weinig macrovisie op wat er in wijk gebeurt (geld dat omgaat en besteding, effecten op zorg) Er is een stapelingsmonitor We weten het doel niet allemaal Verschillende beelden Vrije invulling per gemeente Burger komt nog nauwelijks in beeld Aantekeningen verslaglegger 0.15 – 0.20

5 Zwarte hoed ronde 4 0.20 – 0.25 Tijd en geld
Tegengestelde belangen (binnen wijkteam, verschillende partijen) Bestuurlijke ruis/onwil Rolonduidelijkheden bij wijkteams Geen aandacht voor informatisering bij professionals Maatwerk voor burgers willen structureren (contradictio) Privacy kan niet aan de keukentafel (in een gezin leven individuen) Heel veel eigenwijze professionals, verschillende werkwijzen en ondersteuningsbehoefte, niet dezelfde taal spreken Onvoldoende sturing door gemeente op wijkteams Geen samenwerking, onvoldoende chemie in team Gebrek aan kennis en kwaliteit in wijkteam Informatie is niet beschikbaar voor de professionals, krijg je niet ontsloten Alle partijen hun eigen systeem “ Als it’ers iets werkend opleveren hebben we altijd de juristen nog om het om zeep te helpen” Te weinig tijd voor zwartdenken Niet willen samenwerken (eigen doelen, tegengestelde belangen) Aantekeningen verslaglegger 0.20 – 0.25

6 Gele hoed ronde 5 0.25 – 0.30 Omdat het vroeger wel werkte
Betrokkenheid van professionals Verbetering van dienstverlening, kans op verbetering Ongelooflijk veel informatie beschikbaar Het is crisis, dat helpt Professionals krijgen hun beroerp weer terug (niet achter bureau) Inhoudelijke en financiele ontschotting heldere deadline Er moeten heldere keuzes gemaakt worden, heb je informatie voor nodig klant meer centraal, beter bediend Grote bestuurlijke belangen, trekkracht Het is niet helemaal nieuw (WMO kennen we al) Na twee jaar weten we niet meer beter Commerciele partijen hebben de oplossing al lang op de plank liggen Iedereen wordt er beter van Goede voorbeelde nuit het verleden die we kunnen gebruiken Het is goedkoper (voor het rijk) ICT is volwassen en goedkoop Aansprekend doel Meer sociale cohesie Aantekeningen verslaglegger 0.25 – 0.30

7 Discussie ronde 7 Welke oplossingen zijn er om het voor elkaar te krijgen? GROENE HOED In gesprek met elkaar, over begrippen, uitleggen, belangen, begrip Proces- en informatiekant in een groep (geen aparte clubjes) Mensen uit I en A zelf laten kijken in de pilots (stage lopen) Bronen ontsluiten en in 1 databestand (factlab, Zaanstad) Jatten van elkaar, goede voorbeelden Klein beginnen Heldere definites rond dienstverlening. Waar sta je voor? (doelen, dienstverlening) Lef hebben, gewoon doen, grenzen opzoeken qua wetgeving De nieuwe professional (generalistisch denkend) KING moet als brancheorganisatie een product voor ons ontwikkelen Niet willen sterven in schoonheid, niet te perfectionistisch Verschillende sporen willen bewandelen (niet allemaal zaakgericht, diversiteit in aanpakken nastreven). Denk vanuit gezin en dossier Burger als belangrijkste bron gebruiken Professionals vooral hun eigen informatie laten zoeken Afdwingen van nieuwe privacyafspraken (op rijksniveau) en dat ook kunnen uitleggen (is niet bekend nu) Weg met de juristen! Aantekeningen verslaglegger. 0.40 – 0.55

8 Discussie ronde 7 0.40 – 0.55 Standaarden:
verschillende invulling wijkteams 1 systeem gaat niet lukken je moet het doen met wat je hebt (korte termijn)op langere termijn standaards trek het VISD document door (zitten de standaards in) Veel gemeenten zijn op de goede weg Er is al heel veel Probeer het niet allemaal opnieuw uit te vinden Probeer een scenario te bedenken wat er op een bepaald moment niet fout mag gaan (minimale variant organiseren) Harmoniseren van regels en wetgeving (VNG/KING) Verminderen drempels voor toegang informatie bij organisaties We missen mantelzorgers en zorgverleners in de aanpak Bij elkaar gaan kijken, best practices etaleren, rol KING Landelijk inzichtelijk geven in informatiebronnen (per fase) Maak burger zelf belangrijkste bron van informatie. Eigen kracht. Rol voor KING buiten rol voor informatiesystemen. Aantekeningen verslaglegger over uitkomsten discussie 0.40 – 0.55

9 Herijking ronde 8 0.55 – 0.65 Gaat wel lukken Nog niet eenduidig
Interessant 2014 Veel vragen zijn al beantwoord. Maak er gebruik van. Aantekeningen verslaglegger; Deze goed vastleggen 0.55 – 0.65


Download ppt "De hoeden van Edward de Bono"

Verwante presentaties


Ads door Google