De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DC 18 07 2012 Diversiteitsplan 2012- 2013. Doelstelling presentatie 1. Voorstellen aangepast diversiteitsplan 2012- 2013 (grote lijnen) 2. Goedkeuring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DC 18 07 2012 Diversiteitsplan 2012- 2013. Doelstelling presentatie 1. Voorstellen aangepast diversiteitsplan 2012- 2013 (grote lijnen) 2. Goedkeuring."— Transcript van de presentatie:

1 DC 18 07 2012 Diversiteitsplan 2012- 2013

2 Doelstelling presentatie 1. Voorstellen aangepast diversiteitsplan 2012- 2013 (grote lijnen) 2. Goedkeuring diversiteitsplan door DC

3 1. Beeldvorming OD 2.2. : focus op gender en kleur Behalen cijfers BHO beeldvorming ( meting via jaarlijkse monitor): –33% vrouwen –5 % nieuwe Vlamingen Media – TV: actieplan mbt beeldvorming & bereik: –Van vrijblijvende aanbevelingen bij briefings naar concrete resultaatsverbintenissen –Resultaten en actiepunten genderonderzoek bij Terzake, GFK- studie mediagebruik nieuwe Vlamingen gebruiken voor bijkomende actiepunten Media – Radio: actieplan mbt beeldvorming gender & kleur: –Focusprogramma’s per net, marketingcampagnes, visibiliteit via websites en OP12 –Gedifferentieerde aanpak per net –Grote inspanningen voor recrutering talent

4 1. Beeldvorming OD 2.2. – to do Beeldvorming nog uit te werken: –Handicap: focus voor 2013-2014, met initatieven op te nemen in aanbod (wordt gemeten in de jaarlijkse monitor) –Zorg: projecten rond zorg worden door aanbodstrategie en de netten opgezet met specifieke dedicated programma’s, minimaal 1 per jaar –Armoede: wordt uitgewerkt in aanbod –Ouderen: focus in 2013-2014 –Seksuele Geaardheid: komt voldoende aan bod Succes voor behalen van de doelstelling mbt beeldvorming = voldoende draagvlak in de organisatie –Diversiteitsdoelstelling voor alle leidinggevenden bij Media en Productie in doelstellingen 2013 ?

5 2. Toegankelijkheid Audiodescriptie (AD): uitzending 1 kwaliteitsfictiereeks per jaar: 2013 Wolven Gesproken Ondertiteling: bij alle programma’s in een andere taal dan het Nederlands tegen eind 2012. Nieuwsdienst blijft aandachtspunt T888: –Nieuwsdienst: 100% van alle nieuws- en duidingsprogramma’s. Opmerking: verplichte delay Terzake & De Zevende Dag –Andere programma’s: 95%. In 2013 +/- 93% want aanbod OP12 werd niet geraamd mbt T888- inspanningen Alle sites maximaal conform het Anysurfer-label tegen einde BHO (2016) –Opnemen in investeringsplan ? Gebarentaal: OK in 2012

6 3. Tewerkstelling - HR Tewerkstelling: nieuwe meting noodzakelijk –verzamelen van correcte gegevens: –Uitwisseling gegevens kruispuntbank van 1/10/2012 –instrument klaar om meting te organiseren vanaf 1/11/2012 –sensibiliseringsactie met info aan medewerkers om belang van meting te benadrukken (behalen streefcijfers) na verkiezingen Streefcijfers: –Personen met arbeidshandicap: 1,5% tegen 2014 –Nieuwe Vlamingen: 4% tegen 2014  Definiëren inspanningen per jaar, per afdeling, na de meting Aandachtspunt: personen met arbeidshandicap – VRT als sociaal bedrijf  Vraag: 4 plaatsen voor personen met arbeidshandicap in 2013 buiten het contingentcijfer per afdeling (uit reserve VRT algemeen) want targets kunnen niet gehaald worden (cfr Vlaamse overheid) Succes voor behalen van de doelstelling mbt tewerkstelling: diversiteit wordt algemene vrt doelstelling voor leidinggevenden van alle afdelingen voor 2013?

7 4. Opleidingen - HR 10 bezoldigde diversiteitsstages in 2013 (begroot in HR-budget) waarvan min. 2 vervolgcontract krijgen Tegen eind 2013 ontwikkelen en uitvoeren van 5 individuele trajecten voor ‘divers’ potentieel en talent schermmedewerkers –Presentatiecoaching + logopedie + interviewtraining Workshops voor leidinggevenden ivm diversiteitscompetenties –Doelgroep: producers, eindredacteurs – per net/productiehuis –Doelstelling: leidinggevenden de nodige vaardigheden bijbrengen om het thema op een systematische manier te bespreken op het overleg met de medewerkers. Uitwerken van een format obv beschikbaar/uitgewerkt materiaal en dit inoefenen tijdens de workshop –Voorwaarde tot succes: Formeel engagement van de leidinggevende via algemene doelstellingen VRT in 2013 bij Productie

8 5. Overleg en sensibilisering Kernoverleg met 5 partners en onderzoekers (2x) –Thematisch of met nieuwe onderzoeksresultaten Toegankelijkheidsoverleg (1x) Belangenforum, alle geïnteresseerde organisaties diversiteit (1x) Interne campagne voor registratie eigen diversiteit (najaar) Interne campagne idee Boondoggle: creativiteit (laat najaar) Opstellen handleiding diversiteit voor IPRO en EPRO en onderzoeken discussieplatform nav incidenten (beide ism charterraad)

9 6. Engagement DC 1. Opnemen diversiteit als algemene doelstelling VRT- management 1.Tewerkstelling (ook opleiding): voor alle afdelingen. In doelstellingen voor 2013 2.Beeldvorming: voor Media en Productie in doelstellingen voor 2013 2. Contingent reserve VRT algemeen: 4 fte in 2013 buiten contingent: te bekijken in ondernemingsplan 3. Anysurfer-label opnemen in investeringsplan 4. Delay De Zevende Dag verplicht maken


Download ppt "DC 18 07 2012 Diversiteitsplan 2012- 2013. Doelstelling presentatie 1. Voorstellen aangepast diversiteitsplan 2012- 2013 (grote lijnen) 2. Goedkeuring."

Verwante presentaties


Ads door Google