De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

•WE GELOVEN ZONDER TWIJFEL DAT CHRISTUS SPOEDIG KOMT. •DAT IS VOOR ONS GEEN FABEL; HET IS EEN WERKELIJKHEID.

Verwante presentaties


Presentatie over: "•WE GELOVEN ZONDER TWIJFEL DAT CHRISTUS SPOEDIG KOMT. •DAT IS VOOR ONS GEEN FABEL; HET IS EEN WERKELIJKHEID."— Transcript van de presentatie:

1

2 •WE GELOVEN ZONDER TWIJFEL DAT CHRISTUS SPOEDIG KOMT. •DAT IS VOOR ONS GEEN FABEL; HET IS EEN WERKELIJKHEID.

3 •WE TWIJFELEN NIET, NOCH HEBBEN •WE AL DIE JAREN GETWIJFELD, DAT •DE LEERSTELLINGEN, DIE WE HEDEN •AANHANGEN, DE TEGENWOORDIGE •WAARHEID ZIJN, EN DAT WE HET •OORDEEL TEGEMOET GAAN.

4 •W•WE BEREIDEN ONS VOOR HEM TE ONTMOETEN, DIE, VERGEZELD DOOR EEN GEVOLG VAN HEILIGE ENGELEN, •V•VERSCHIJNEN ZAL OP DE WOLKEN DES HEMELS, OM DE GELOVIGEN EN •D•DE RECHTVAARDIGEN TENSLOTTE DE ONSTERFELIJKHEID TE GEVEN.

5 •WANNEER HIJ KOMT, IS DAT NIET OM ONS TE REINIGEN VAN ONZE ZONDEN, •OM ONZE KARAKTERGEBREKEN WEG TE NEMEN, OF ONS TE GENEZEN VAN DE EUVELS IN ONS HUMEUR EN ONZE •GEAARDHEID.

6 •W•WANNEER DAT VOOR ONS GEDAAN •W•WORDT, ZAL DIT WERK VÓÓR DIE TIJD ALGEHEEL VERVULD WORDEN. •W•WANNEER DE HERE KOMT, ZULLEN ZIJ DIE HEILIG ZIJN, NOG GEHEILIGD •W•WORDEN.

7 •AAN DEGENEN, DIE HUN LICHAAM EN GEEST BEWAARD HEBBEN IN HEILIGHEID, IN HEILIGMAKING EN EER, ZAL DAN DE LAATSTE HAND DER •ONSTERFELIJKHEID GELEGD WORDEN.

8 •M•MAAR ZIJ, DIE ONRECHTVAARDIG, ONGEHEILIGD EN VUIL ZIJN, ZULLEN ALTIJD ZO BLIJVEN.

9 •G•GEEN WERK ZAL VOOR HEN GEDAAN WORDEN OM HUN GEBREKEN WEG TE NEMEN EN HUN EEN HEILIG KARAKTER TE GEVEN.

10 •DIE ONS REINIGT ZAL DAAR NIET ZITTEN OM ZIJN REINIGINGSPROCES AAN HEN TE VOLTREKKEN EN HUN •ZONDEN EN VERDORVENHEID WEG TE NEMEN.

11 •DAT ALLES MOET GEBEUREN IN DEZE UREN VAN DE GENADETIJD. •HET IS NU DAT DIT WERK VOOR ONS GEDAAN MOET WORDEN.

12 •WE OMHELZEN DE WAARHEID VAN GOD MET ONZE VERSCHILLENDE •HOEDANIGHEDEN, EN WANNEER WE ONDER DE INVLOED DER WAARHEID •KOMEN,,,

13 •Z•ZAL DAT HET WERK VOOR ONS DOEN, DAT NODIG IS OM ONS MOREEL GESCHIKT TE MAKEN VOOR •H•HET KONINKRIJK DER HEERLIJKHEID EN VOOR HET GEZELSCHAP DER •H•HEILIGE ENGELEN.

14 •WE ZIJN NU IN GODS WERKPLAATS. •VELEN VAN ONS ZIJN ALS RUWE STENEN UIT DE STEENGROEVE. •MAAR WANNEER WE BESLAG LEGGEN OP DE WAARHEID GODS, •ONDERGAAN WE DAARVAN DE INVLOED.

15 •Z•ZIJ VERHEFT ONS EN VERLOST ONS VAN ELKE ONVOLMAAKTHEID EN ZONDE, VAN WELKE AARD OOK.

16 •ZO WORDEN WE TOEBEREID OM DE KONING TE ZIEN IN ZIJN SCHOONHEID EN ONS TEN SLOTTE TE VERENIGEN MET DE REINE, HEMELSE ENGELEN IN HET KONINKRIJK DER HEERLIJKHEID.

17 •H•HET IS HIER, DAT DIT WERK VOOR ONS GEDAAN MOET WORDEN, DAT WE NAAR LICHAAM EN GEEST BEREID MOETEN ZIJN VOOR DE ONSTERFELIJKHEID. •(•( S.D.G. - D 1 / P – 184 ). Y.M.E.


Download ppt "•WE GELOVEN ZONDER TWIJFEL DAT CHRISTUS SPOEDIG KOMT. •DAT IS VOOR ONS GEEN FABEL; HET IS EEN WERKELIJKHEID."

Verwante presentaties


Ads door Google