De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonwijk ‘Breeakkers’ te Son

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonwijk ‘Breeakkers’ te Son"— Transcript van de presentatie:

1 Woonwijk ‘Breeakkers’ te Son
In opdracht van: Stichting Woonbedrijf te Eindhoven Voorstel inrichtingsmogelijkheden boombeplantingen

2 Namens Hoveniersbedrijf Renders
Presentatie wordt verzorgd door: Herman Wevers Namens Hoveniersbedrijf Renders

3 Programma: Wonen in het bos: hoe ontwikkelt zich zo’n bos Het gemeentelijk beleid De visie van de Woonstichting Woonbedrijf Het kostenoverzicht De keuzemogelijkheid

4 Doelstellingen: Inzicht geven in het beheer van bomen in een wijk - Kiezen van een verdeelsleutel voor de kosten

5 Situatie van oudsher: - Wonen ‘in het bos’

6 De ontwikkeling van een bos:
Jonge fase (1-5 jaar) Dichte fase (5-10 jaar) Stakenfase (10-40 jaar) Volgroeide en verjongingsfase (>40 jaar)

7 Jonge fase: Beplanting is nog niet gesloten. Er komen veel ‘onkruiden’ voor in de beplanting. Deze zorgen voor een gunstig klimaat voor de jonge aanplant.

8 Dichte fase: Beplanting groeit snel. ‘Onkruiden’ verdwijnen de beplanting is dicht en vanaf de grond betakt.

9 Staken fase: Bomen maken voornamelijk lengtegroei in de strijd om het meeste licht. De sterkste verdrukken de mindere bomen.

10 Volgroeide- en verjongingsfase:
Het aantal bomen is sterk afgenomen. Onder de bomen ontstaat weer een kruidenlaag. Door het wegvallen of afsterven van bomen ontstaan gaten in het bos. Op plaatsen waar licht op de bodem komt, verschijnt jonge beplanting.

11 Maar…… een bos is geen woonwijk en een woonwijk geen bos

12 Bij niets doen ‘ontwikkelt’ de boombeplanting wijk zich op de wijze

13 Visie gemeente Son en Breugel
Behouden bomenstructuur in wijk Soepele overgang van het bosgebied naar de bebouwing Niet kappen tenzij…

14 Visie woningstichting:
Veilig bomenbestand Beperken overlast door bomen Boomtechnisch optimaal beheer Economisch zo voordelig mogelijk beheer Aansluiten op gemeentelijk beleid Behouden of uitbreiden natuurwaarden

15 Dus: Doorzetten huidig concept ‘wonen in het bos’:
Boombeplanting duurzaam behouden Dunning bij te dichte stand Vervanging versleten of onveilige bomen Aanplant bij ‘gaten’ in het bos Huidig sortiment ‘vasthouden’

16 Sortiment te gebruiken bomen in bosgebied:

17 Uitvoeringsplan: - Bloksgewijze aanpak Aangeven toekomstbomen Dunnen Aanplant of herplant Uitgangspunt: Bewoners betrekken bij planvoorbereiding

18 Kosten Beheerkosten woningstichting: Boomveiligheids- en onderhoudscontrole Snoeikosten Kosten voor rooien bomen Calamiteiten Kosten voor huurders: Aanplant bomen Nazorg aanplant (watergeven en evt. gewasbescherming) Inboet (vervangen doodgegane jonge aanplant)

19 Begroting aanplant bomen
Kosten aanplant incl. boom, per boom € 180,- Inboet 10%: € 23,- kosten aanplant en inboet boom € 203,-

20

21 Folder nazorg Bij aanplant van een boom wordt een folder meegeleverd waarin een onderhoudsadvies staat: Hoeveelheid water Wel of niet snoeien Gewasbescherming wanneer hoe waarmee

22 Door hoveniersbedrijf Gewasbescherming: kosten per jaar: € 1.000,-
Kosten nazorg Door hoveniersbedrijf Gewasbescherming: kosten per jaar: € 1.000,- Water geven: kosten per jaar: € 6.000,- Door huurders Water geven: Kosten per jaar: een paar honderd liter water Gewasbescherming: Gebruik maken van beschikbaar gestelde middelen: 1 nestkast en 1 nevelflacon plantenschoon van bijvoorbeeld Eco Style Koolmeesbroedsel is goed voor het wegvangen van rupsen! Mileuvriendelijk en veilige producten

23 Keuzemogelijkheid huurders
Optie 1: Alles door de hovenier: Aanplant , 5-10 per jaar a € 203,- per boom, gemiddeld € 1.320,- Nazorg € 7.000,- Totaal € 8.320,- Per huurder per maand Optie 2: Gedeeltelijk door hovenier en huurders Nazorg € ,- Totaal € 1.320,-


Download ppt "Woonwijk ‘Breeakkers’ te Son"

Verwante presentaties


Ads door Google