De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leergang manschap A Project kwaliteit Brandweerpersoneel T07.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leergang manschap A Project kwaliteit Brandweerpersoneel T07."— Transcript van de presentatie:

1 Leergang manschap A Project kwaliteit Brandweerpersoneel T07

2 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 2 Pilot leergang manschap A Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 2 -

3 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 3 Pilot Leergang manschap A Doel? Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 3 - Opdrachtgever: Project KBP, N. Manzoli Opdracht: Implementeer (kleinschalig) de leergang manschap A voor vrijwilliger en beroeps zoals ontwikkeld ism 4 ROI’s. Bekijk met name de consequenties voor de regionale opleidingscentra, regio’s en korpsen.

4 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 4 Pilot Leergang manschap A Wanneer? Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 4 - Plan:September 2007 Voorbereiden regio’s door: 0-meting adv eisen opleidingsplan per regio Voorlichting (standaardpresentatie) Gezamenlijk implementatieplan Gezamenlijke scholing instructeurs, leerwerkplekbegeleiders Uitvoering pilots: Januari 2008 Brabant Zuid Oost : 8 studenten Zuid Holland Zuid : 13 studenten Twente: 6 studenten Haaglanden : 36 studenten

5 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 5 Pilot Leergang manschap A Wanneer? Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 5 - Check: Januari - juni 2008 Macro: Collegiale audit in elke pilot-regio Meso: Inhoud leermateriaal (continue) Micro: Werkend leren (vragenlijst) Bijstellen: Juli- augustus 2008 Landelijke eindrapportage aan opdrachtgever met aanbevelingen

6 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 6 Pilot leergang manschap A 1. Wat, wanneer, wie? 2. Wat en waar leren? 3. Consequenties voor de regio/korps? 4. Verder in gesprek Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 6 -

7 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 7 Wie verantwoordelijk? BZK: Systeemverantwoordelijk Nbbe: Verantwoordelijkheid proeve van bekwaamheid Toetsing Erkenning verworven competenties NIFV: Leerstofontwikkeling Opleidingsinstituten (NIFV en ROI’s): Verantwoordelijk voor opleiding Incluisief werken leren ism regio’s/korps Opleidingsgebonden toetsen Regio: Partner in ontwikkeling Samen deel werkend leren Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 7 -

8 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 8 Wat leren ?Manschap A Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 8 - Kerntaak 1: Brandbestrijding Kerntaak 2: Technische hulpverlening Kerntaak 3: Optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen Kerntaak 4: Ondersteunen waterongevallen Max. doorlooptijd 2 jaar. Tussentijdse toetsing en dus inzetbaarheid Pilot richt zich op kerntaak Brand.

9 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 9 Waar? Leergang manschap A Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 9 - Waar leren: -Op brandweeropleidingsinstituut (61 dagdelen) -Op werkplek (23 dagdelen) -Door zelfstudie (30 dagdelen) -Door toetsing (11 dagdelen) Totaal: 375 uur

10 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 10 Consequenties regio en korpsen •Aanbieden leerwerkplek •Aanstellen van competente leerwerkplekbegeleiders en trajectbegeleider (conform landelijk profiel) •Aanbieden instructeurs en hulpinstucteurs Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 10 -

11 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 11 Werkend leren bij manschap A Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 11 - Leerwerkplek = omgeving waarbinnen de leeropdracht naar behoren kan worden uitgevoerd begeleid en beoordeeld. Het Wat (leeropdracht) bepaalt WAAR (korps/ regio) en Wie (leerwerkplekbegeleider) de begeleiding ter hand neemt.

12 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 12 Werkend leren (30 %) •Regie over werkend leren bij opleidingsinstituut •Sturing door leeropdrachten •Regio en of korps verantwoordelijk voor inrichting leerwerkplek •Ruimte voor regio/ korpscontext •Ruimte voor eigen ontwikkeling deelnemer •Verkort inwerkperiode Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 12 -

13 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 13 Trajectbegeleider (regio) •Conform landelijk profiel •Volgt student in leerproces •Draagt zorg voor passende leerwerkplek •Draagt zorg voor kwaliteit werkend leren Aan de regio/ ROI: -Positionering -Capaciteit norm Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 13 -

14 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 14 Leerwerkplekbegeleider •Conform landelijk profiel (vastgesteld in stuurgroep) Uitgangspunt: leerwerkplekbegeleider is vakman, extra tijd zit in: •Begeleiden •Evaluatie van de deelnemers •Overleg en samenwerking Het is een incidentele taak Aan de regio: Positionering (meestal in korps) Opzetten netwerk leerwerkplekbegeleiders Capaciteitsnorm officieren: max. 3 uur per week Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 14 -

15 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 15 Werkend leren Manschap A Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 15 - Doel: Taken in realistische context aanleren Ultieme leerwerkplek: Uitruk voor brand, Hv, ongeval GS of waterongeval. Lukt niet omdat: lage frequenties uitruk organisatorisch onhaalbaar standaard personeel mee te nemen op uitruk vrijwilligers beperkte tijd voor opleiden en oefenen

16 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 16 Soorten leerwerkplekken Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 16 - Gesimuleerde omgeving Praktijkoefeningen op opleidingsinstituut, realistisch oefencentrum of in korps. Leren in het korps Bij voorkeur in eigen korps Dmv. Leeropdrachten gericht op praktijk als bepaald gereedschap, object of vraagstuk zich daar niet bevindt of voordoet in overleg met lwp/ tb kijken naar geschikte leerwerkplek. Gebruik maken van korpsoefenavonden

17 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 17 Veelgestelde vragen (1) 1. Is er verschil in vrijwilliger en beroeps als manschap A? Nee, voor de functie manschap A gelden dezelfde functie-eisen, er zijn wel andere onderwijsroosters. Voor beide geldt opleiding, bijscholen en oefenen. De functie is daarin leidend. De werkgever bepaalt wie voor welke functie opgeleid gaat worden. 2. Is er een norm voor maximale belasting voor de vrijwilliger? Op zich is de studiebelasting van de nieuwe leergang manschap a gelijk aan studiebelasting van de repressieve modules van manschap A tot en met hoofdbrandwacht uit de oude modulaire structuur. Wel is er een deel ingevuld met werkend leren dit levert minder contacturen op en is nog steeds opleiden. Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 17 -

18 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 18 Veelgestelde vragen (2) 3. In hoeverre past het werkend leren bij de beroeps en vrijwilliger? Leren wordt wel op andere manieren gedaan, met name het werkend leren vergt een andere inrichting van het onderwijs meer op de werkplek. Hierin zijn de leeropdrachten uit het onderwijs leidend. In de pilot is een belangrijke zoekvraag welke organisatie hierbij effectief is. 4. Wat zijn de kosten? Studiebelasting is op zich hetzelfde als oude onderwijs, wel wordt het onderwijs anders georganiseerd met het deel werkend leren waaronder meer leren in de praktijk. Kostenindicatie is divers, afhankelijk van de huidige opleidingssituatie en met name afhankelijk van: - Kosten opleidingslocatie -In hoeverre al in het huidige onderwijs praktijkgericht onderwijs plaatsvindt Wordt verder in kaart gebracht binnen de pilot ism landelijke Netwerk Finance en Control. Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 18 -

19 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 19 Pilot leergang manschap A ‘Ik heb wel eens vaker mijn vinger opgestoken om met een pilot mee te doen..… maar deze is toch wel iets anders…..’’ ‘ Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 19 -

20 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel Pagina 20 Uw Gesprekspartners Zwolle: Herrie Esther (BOGO) Steven van der Craats (BOGO) Nicole Lieve(NIFV/ Nvbr) Waalre: Noud van Erp (BZO) Jan van Kimmenade (BZO) Nicole Lieve (NIFV/ Nvbr) Gouda: Yolanda Muntz (ZHZ) Marco Boulogne (ZHZ) Nicole Lieve (NIFV/ Nvbr) Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 20 -


Download ppt "Leergang manschap A Project kwaliteit Brandweerpersoneel T07."

Verwante presentaties


Ads door Google