De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakbekwaam worden en Vakbekwaam blijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakbekwaam worden en Vakbekwaam blijven"— Transcript van de presentatie:

1 Vakbekwaam worden en Vakbekwaam blijven
Een nieuw kwaliteitstelsel voor brandweerpersoneel februari 2010

2 Waarom het Besluit personeel veiligheidsregio’s?
Inhoud Waarom het Besluit personeel veiligheidsregio’s? Waarom vakbekwaam worden en blijven? Wie doen er mee? Het nieuwe kwaliteitstelsel Nieuwe functies en rollen De landelijke en regionale implementatie De communicatie De borging Besluit Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 2 -

3 Waarom het Besluit personeel veiligheidsregio’s?
complexere samenleving; ongevallen brandweerpersoneel; optimale voorbereiding risico’s en calamiteiten; integraal systeem van opleiden en oefenen. Doel: Verhogen kwaliteit brandweerpersoneel én deze kwaliteit borgen Besluit 3 Project Kwaliteit brandweerpersoneel - 3 - 3

4 Waarom het Besluit personeel veiligheidsregio’s?
Integrale benadering Functiegerichte benadering Competentiegerichte benadering Brandweerzorg en rampenbestrijding Dezelfde eisen voor vrijwilligers en beroeps Besluit 4 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 4 - 4

5 Waarom vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven?
Vakmanschap staat centraal Functiegericht Meer realistisch oefenen Geactualiseerd onderwijs (nieuwe technieken) Opleiden en oefenen dichter bij elkaar Invoer nieuwe functie docent, instructeur blijft Elk brandweerkorps leerkorps (onderwijs en branche dichter bij elkaar) Uniform en consistent brandweeronderwijssysteem Besluit 5 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 5 - 5

6 Waarom vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven?
Opleiden en examineren = vakbekwaam worden Werken in de praktijk, oefenen, trainen en bijscholen = vakbekwaam blijven Besluit 6 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 6 - 6

7 Wie doen er mee? Besluit 7 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 7 - 7

8 Het nieuwe kwaliteitsstelsel
Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten De film Download de video via Besluit 8 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 8 - 8

9 Het nieuwe kwaliteitstelsel
Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten Ranggericht opleiden Functiegericht opleiden Vakken/modules Kerntaken en competenties Algemene kennis Kennis op maat ‘Losse’ kennis en vaardigheden Integratie tussen kennis en vaardigheden Nadruk op weten Nadruk op kunnen Leren bij ROI Leren bij ROI én korps Inwerken ná opleiding Inwerken tijdens opleiding Geen relatie met Leidraad Oefenen Directe relatie met Leidraad Oefenen Besluit 9 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel - 9 - 9

10 Het nieuwe kwaliteitsstelsel
Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten Besluit 10 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 10

11 Het nieuwe kwaliteitsstelsel
Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten Kwalificatiedossier: minimale normering voor opleiden, examineren, oefenen en bijscholen. Het bevat de kerntaken, competenties, beoordelingscriteria en keuzes en dilemma’s voor een functie. Kwalificatieprofiel: nadere uitwerking van functie- en competentieprofiel. Proeve van bekwaamheid: Het geheel aan toetsen per kerntaak/kerntaken dat een kandidaat in de gelegenheid stelt om te tonen dat hij de benodigde competenties beheerst om, om te kunnen gaan met de keuzes en dilemma’s. Besluit 11 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 11

12 Het nieuwe kwaliteitsstelsel
Oud en nieuw De kwaliteitsinstrumenten Opleidingsplan: In het opleidingsplan worden deze leeractiviteiten benoemd, waarin de kerntaken en competenties het uitgangspunt vormen. Deze leeractiviteiten vormen de basis voor het te ontwikkelen onderwijs. Portfolio blijvende vakbekwaamheid: Hierin houdt de medewerker samen met zijn werkgever bij hoe zijn vakkennis, houding en gedrag zich per kerntaak van zijn functie ontwikkelen. Dit gebeurt aan de hand van een functieblad, waarin hij per kerntaak bewijzen van vakkennis, houding en gedrag kan verzamelen. Dit kunnen zowel harde als zachte bewijzen zijn. Toets blijvende vakbekwaamheid: Dit is een diagnostische toets, die zich richt op de meest kritische aspecten van de functie. Besluit 12 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 12

13 32 brandweerfuncties uit het Besluit personeel veiligheidsregio’s
Functies en rollen 32 brandweerfuncties uit het Besluit personeel veiligheidsregio’s Eerste leergangen voor de functies manschap A en bevelvoerder Overige leergangen worden ontwikkeld en de komende tijd geleidelijk ingevoerd Besluit 13 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 13

14 Belangrijke rollen bij implementatie:
Functies en rollen Belangrijke rollen bij implementatie: Portefeuillehouder opleiden en oefenen Kwartiermaker Trajectbegeleider Leerwerkplekbegeleider Oefencoördinator Besluit 14 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 14

15 Projectmatig, 2 jaar lang, 10 dagen per maand
Functies en rollen De kwartiermaker: Projectmatig, 2 jaar lang, 10 dagen per maand Zelfevaluatie (nulmeting) Regionaal implementatieplan Informeren en creëren draagvlak bestuur Adviseren portefeuillehouder opleiden en oefenen Inrichten ‘leren in de korpsen’ Inrichten van opleidingsorganisatie met intern of extern opleidingsinstituut Besluit 15 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 15

16 De trajectbegeleider: Conform landelijk profiel
Functies en rollen De trajectbegeleider: Conform landelijk profiel Volgt student in leerproces Draagt zorg voor passende leerwerkplek Draagt zorg voor kwaliteit werkend leren Draagt zorg voor aanstellen en bewaken netwerk leerwerkplekbegeleiders met oefencoördinator Besluit 16 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 16

17 De leerwerkplekbegeleider: Conform landelijk profiel
Functies en rollen De leerwerkplekbegeleider: Conform landelijk profiel Uitgangspunt: leerwerkplekbegeleider is vakman, extra tijd zit in: begeleiden en evalueren van deelnemers, overleg en samenwerking. Het is een incidentele taak Aan de regio: Positionering (meestal in korps) Opzetten netwerk leerwerkplekbegeleiders Capaciteitsnorm: max. 2 uur per leerwerkopdracht Besluit 17 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 17

18 Landelijke organisatie Implementatie en communicatie
De implementatie Landelijke organisatie Implementatie en communicatie Implementatiemanagers (3) Kwartiermaker KBP Portefeuillehouder regio Vakbekwaamheids-organisatie Regio en korpsen Besluit 18 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 18

19 Inventarisatie huidige situatie (0-meting) Leidraad implementatie
De implementatie Inventarisatie huidige situatie (0-meting) Leidraad implementatie Organisatiemodel vakbekwaamheid Model regionaal implementatieplan vakbekwaamheid Communicatieplan Tussenevaluatie (1-meting) Landelijke en regionale bijeenkomsten (3 clusters) Besluit 19 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 19

20 Bestuurlijke film en film voor het werkveld Nieuwsflits
De communicatie Bestuurlijke film en film voor het werkveld Nieuwsflits Website: alle kwalificatiedossiers, instrumenten, agenda’s, verslagen, enz. Besluit 20 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 20

21 De Brandweer Onderwijs Raad
De Borging De Brandweer Onderwijs Raad Besluit 21 Project Kwaliteit Brandweerpersoneel 21

22 SUCCES! Voor meer informatie: www.bkbp.nl
of neem contact op met de projectorganisatie Implementatie en communicatie (tot eind 2010) Besluit 22 Project Kwaliteit brandweerpersoneel 22


Download ppt "Vakbekwaam worden en Vakbekwaam blijven"

Verwante presentaties


Ads door Google